úterý 31. března 2020

NAPOLEONŮV VOJÁK PRÁVĚ VYCHÁZÍ

V nakladatelství Jan Melvil právě vyšla moje kniha NAPOLEONŮV VOJÁK, a to jak papírově, tak i elektronicky. I v době karantény si ji můžete objednat, pošta vám ji doručí. Prolink na nakladatele, kde jsou zároveň jedna kapitola z knihy v -pdf , obsah i další informace, najdete zde:
https://www.melvil.cz/kniha-napoleonuv-vojak/
i kliknutím na název příspěvku.SKUTEČNÉ OSUDY ROMÁNOVÝCH HRDINŮ A. DUMASE (16)ŽELEZNÁ MASKA

Záhada o mnoha neznámých

„A v krvavém světle blesků a ve fialové mlze, kterou rozháněl vítr po nebi, uviděli asi šest kroků za správcem muže v černém. Tvář měl zastřenou hledím z leštěné oceli, spojeným s přilbou z téhož kovu. Blesky se odrážely rudým odleskem od hladkého kovu jako zlobné pohledy, jež by nešťastník vrhla kolem sebe místo proklínání.“
    V jedné z hlavních zápletek "Vikomta de Bragelonne" získá Aramis největší tajemství své doby, dík jemu se stane generálem řádu jezuitů, z kobky Bastilly vysvobodí vězně a odhalí mu příčinu politováníhodného osudu.
    "Jste-li pane, ten, kterého čekám, máte zajisté u sebe..."
    "Co?" zeptal se Aramis.
    "Portrét krále Ludvíka XIV., jenž je teď na francouzském trůně."
    "Zde je," odvětil biskup a podal vězni skvostný email, na němž byl Ludvík XIV. vyobrazen jako živý, v celé své kráse a hrdosti.
    "A zde je, Milosti, zrcadlo," řekl Aramis...
    Ubohý vězeň je bratrem Ludvíka XIV., dvojčetem králi k nerozeznání podobným. Intrika, postavená na této podobnosti, selže. D°Artagnan dostává následující rozkaz:
    "Pan d´Artagnan dopraví vězně na ostrov Sainte-Marguerite. Tvář mu zakryje železnou maskou, kterou vězeň nesmí sejmouti pod trestem smrti."
    V tomto příběhu dal Dumas vězni s maskou jméno Marchiali a jako u mnoha jiných postav pracoval na základě indicií a faktů zcela reálných. Tajemný vězeň, přinucený nosit na obličeji masku, byť jen hedvábnou, skutečně existoval. A dodnes se neví, kdo to byl...!
    Začněme s hledáním tam, kde začal i Dumasův Aramis. V Bastille, i když to bude o nějaké desetiletí později, než v příběhu "Tří mušketýrů po deseti letech".
    Dne 18. září 1698, v pětačtyřicátém roce panování Jeho Veličenstva Ludvíka XIV., překročila příkop, dělící od pařížských valů královskou pevnost Bastille, nenápadná nosítka. Stráže bez okolků otevřely bránu a na nádvoří mezi vysokými věžemi, kam zřídka dopadalo slunce, vystoupil vyšňořený šedesátník vojáckého zevnějšku. Takto neokázale se do nejproslulejšího vězení Francie dostavil nově jmenovaný guvernér, pan Bénigne d° Auvergne de Saint-Mars, bývalý královský mušketýr a kdysi podřízený proslaveného hraběte d°Artagnan. V nosítkách seděl ještě jeden člověk, jehož pan de Saint-Mars na výslovný králův rozkaz vezl ze svého předchozího působiště, z pevnosti Sainte Marguerite na ostrově blízko Cannes.
    Druhý muž v nosítkách zůstal, dokud všichni ze dvora nezmizeli. Pak byl rychle panem Étiennem de Junca, královským úředníkem hradu Bastille, odveden do předem připravené cely se zvláštní dvojitou soustavou dveří,zařízenou na míru podle přání nově nastupujícího velitele. Tvář vězni, který nepromluvil slova, zcela zakrývala maska z hedvábí.
    Svědomitý úředník de Junca pak do knih zapsal, že nový guvernér přivezl "...starého vězně, jehož měl v Pignerolu, kterému dal stále nosit masku a jehož jméno se neříká..." Vězeň zůstal v Bastille, jako kdyby se po něm slehla zem. Teprve o pět let později de Junca znovu do knih zapsal:     "Toho dne, 19. listopadu 1703, ten neznámý vězeň, kterého p. de Saint-Mars, guvernér, přivedl s sebou přicházeje z ostrovů Sainte Marguerite a kterého střežil již dlouho, maje včera lehkou nevolnost při odchodu ze mše, zemřel dnes k desáté hodině večerní, aniž byl velmi nemocen... a tento neznámý vězeň tak dlouho střežený byl pohřben ve středu ve čtyři hodiny odpoledne 20. listopadu na hřbitově Saint-Paul..., a do úmrtního listu se dostalo jméno rovněž neznámé...
    Zápis nese in margo dodatečnou poznámku, že mrtvému bylo dáno jméno pan de Marchiel. A úmrtní list nebožtíka z Bastilly začínal slovy: "Dne 20., Marchialy, stár čtyřicet pět let nebo okolo, skonal v Bastille...".
    Šaty, které po nebožtíku zůstaly, byly spáleny, stejně tak i ložní prádlo. V cele vytrhaly dlaždice, omítka se otloukla na kámen a vhodila do latrín, vše zjevně z obav, aby někde nezůstala zpráva, stopa, vzkaz.
    Zapamatujme si dobře slova zápisů z Bastilly, pro další pátrání obsahují klíčové indicie. Vězeň zemřel, tajemství muže s maskou, "jehož jméno se neříká", vězněného "už dlouho", pobývajícího pod Saint-Marsovým dohledem předtím ve věznicích Sainte Marguerite a Pignerol, pohřbeného pod falešným jménem, s udáním věku, který byl vzhledem k délce pobytu ve všech vězeních rovněž vymyšlen, zůstalo. A staletími rostlo...
    Vězeň byl pohřben, stopy zameteny. Zůstaly však kusé zprávy, obsáhlá tajná koresponcence pana de Saint-Mars s nejmocnějšími muži království a klepy dvorských kruhů. Neboť s jakkoliv přísně střeženým vězněm se pár osob přece jen do styku dostalo. Zvědavost samozřejmě nedala mnohým spát. Hledala se totožnost muže pod maskou. A většina logicky usoudila, že to musel být vzhledem k opatřením a nákladům (o nichž ještě bude řeč) někdo významný.
    Příběhem o Železné masce popsal jako první ve "Století Ludvíka XIV." v roce 1751 filozof Francois Arouet řečený Voltaire. Ve vydáních dalších přidával podrobnosti o muži, uvězněném za nejpřísnějších bezpečnostních opatření, přinuceném nosit černou látkovou masku vyztuženou železem, zbožném a vzdělaném. Vězeň byl zaopatřen značným pohodlím a chován ve velké úctě. Nakládalo se s ním jako s největším státním tajemstvím, kromě svých věznitelů nesměl na nikoho pod hrozbou smrti promluvit.
    Voltaire se odvolával na prameny, které skutečně existují a k nimž další badatelé připojovali dokumenty nové. Mnozí na titul Železné masky stavěli nejrůznější kandidáty, francouzští králové Ludvík XV. a Ludvík XVI. prý tajemně naznačovali, že oni správnou odpověď znají, totožnost vězně však spolehlivě nikdo nikdy nezjistil.
    Pokusme se shrnout fakta o vězni, pobývajícím postupně v pevnostech Pignerol, Exiles, Sainte-Marguerite a Bastille, probrat osoby, které byly pod maskou byly hledány a podrobněji se zastavit u tezí nejnovějších.
    Počátek příběhu se odehrál v Pignerolu, opevněné výspě Francie v Savojsku. Roku 1664 sem eskortoval pan d°Artagnan na doživotí odsouzeného Fouqueta. Velitel mušketýrů, který odmítl být žalářníkem, předal svého svěřence panu Bénigne Dauvergne (či d°Auvergne) de Saint-Mars, královskému mušketýru od roku 1650, brigadýru setniny od roku 1660, mušketýrskému ubytovateli od roku 1661 a jinak nejbližšímu podřízenému pana de Batz.
    V Pignerolu Saint-Mars Fouqueta řádně převzal a postupem let od své pevnostní věže, v níž velel šedesáti mužům zcela nezávisle na veliteli a guvernérovi pevnosti i celého města, přibíral odsouzence další. Jeden z nich nosil zahalenou tvář. Který?
    Kdo vlastně měl pochybnou čest být nedobrovolným svěřencem mušketýra Saint-Marse? Kromě už známého Fouqueta, byl do věže dopraven roku 1669 jakýsi Eustach Dauger, osoba zcela bez minulosti, o to tedy tajemnější a věc nesmírně komplikující. Stal se vedle nešťastného surintendanta druhým uchazečem na titul muže s maskou.
    Roku 1671, tedy po dalších dvou letech, poslal král do Pignerolu další známou osobnost, Antoina de Nompar, markýze de Peguilhem, hraběte de Lauzun. Hrabě patřil k největším bouřlivákům a milovníkům své doby. Velmi statečný, dobrodruh povahou, pyšný až do nebes, nebyl ve vězení poprvé. Před časem Ludvík XIV. slíbil Lauzunovi hodnost vrchního velitele artilerie. Pak rozhodnutí náhle změnil. Lauzun před panovníkem zlomil kord a prohlásil, že nemíní sloužit vladaři, který neumí držet slovo. Rozzuřený Ludvík tehdy mrštil svou ozdobnou holí do zavřeného okna "aby nemusel udeřit šlechtice" a Peguilhema poslal na půl roku do Bastilly.
    O důvodu uvěznění, které jej přivedlo na Pignerol, prý Lauzun v roce 1671 nic nevěděl. Měl spíš říci, že si nebyl jist, která ze dvou či tří příčin byla ta pravá. Mohly to být následky lásky paní de Montpensier, jinak též Velké slečny, velmi toužící, aby se dostala pod čepec. Byla blízkou královou příbuznou a Lauzun by vyženil obrovská území i bohatství. Ludvík XIV. nemínil sňatek připustit. Lauzun ale klidně mohl být uvězněn i za další nehoráznost. Strávil totiž tajně noc pod postelí královy milenky, vyslechl kromě královských hrátek i všechny pomluvy paní de Montespan na svou adresu, načež je druhého dne Ludvíkově metrese slovo od slova opakoval. Lauzun, zatčený opět d°Artagnanem, nikdy Železnou maskou nebyl, lecos však svou přítomností zkomplikoval.
    V letech 1674 a 1676 se v seznamech vězňů ocitli jakýsi jakobínský mnich a nějaký Dubreuil, oba však se vzácnou shodou všichni badatelé zamítli.
    Konečně roku 1679 byl Saint-Marsově péči svěřen hrabě Ercole-Antonio Mathioli. Hrabě, narozený v Bologni roku 1640, měl za sebou pohnutou minulost. Vystudoval práva, stal se sekretářem vévody Karla Gonzagua v Mantově a jeho jménem nabídl Ludvíku XIV. vydání strategicky významné pevnosti Casale.
    Král tehdy Mathioliho přijal v soukromé audienci, bohatě jej obdaroval, podepsat smlouvu do Italie poslal vyslance a k následnému obsazení Casale vypravil vojsko pod velením maršála Catinata. K překvapení Francie byl vyslanec zatčen a rozzuřený král pochopil, že jej Mathioli tahal za nos.
    Hrabě nejen krále podvedl. Zprávu o Ludvíkových záměrech prodal Benátčanům, Španělům a snad i dalším, za což ode všech inkasoval odměnu. Z úspěchu se neradoval dlouho. Ludvík XIV. nemínil takovou blamáž přejít, Catinatovi lidé dobrodruha dopadli, unesli a podvodný hrabě byl bez okolků poslán na Pignerol. Pro mnohé se stal Železnou maskou on, jeho kandidatura však byla později vyvrácena tak přesvědčivě, že nemá smysl se s ní zabývat.
    Mezi žalářníkem de Saint-Marsem a ministrem války Louvoisem, později nejmocnějším mužem po králi, existovala velice čilá korespondence, z níž se dochovaly jen části. V těchto listech se hlavním tématem postupně stávala starost o vězně, který není většinou jmenován. Depeše jej označují "váš vězeň", "váš svěřenec", "vězeň, o němž víte" a postupem času pak "starý vězeň".
    Saint-Mars opakovaně ministra ujišťoval,že kromě určených lidí svěřenec s nikým nepromluvil, nikdo neviděl jeho tvář a že pobývá v cele opatřené zvlášť zabudovanými trojitými dveřmi. Korespondence odhaluje zvláštní starost o vězňovo zdraví, úctu, která je mu prokazována, značně vysoké náklady na stravu, výjimečnou péči o čistotu oděvu a ložního prádla, neobvyklé výsady pokud šlo o zvláštní drobné předměty osobní potřeby a mnohé další. Občas se objeví dopis až úzkostlivý, zvláště v okamžiku, kdy se do složitých izolačních opatření vloudila chybička.
    Z jiných pramenů je známo, že Saint-Mars obsluhoval svého tajemného vězně sám či tak činili pouze jeho důstojníci, že transport vězně z pevnosti do pevnosti probíhal za velmi zvláštních bezpečnostních opatření a při zastávkách měl bývalý mušketýr po ruce vždy nabité pistole Všechna opatření směřovala zejména k tomu, aby nepovolaný s nikým kromě určených osob nepromluvil a aby neodhalil tvář. Starost o vězňovo zdraví byla veliká, celkové náklady na Železnou masku později na základě účtů odhadli historikové na stovky milionů současných franků. Muselo tedy jít o muže mimořádného významu. Nebo o nositele tajemství první kategorie, které mohlo ohrozit Francii či vládnoucí dynastii.
    Zdánlivý poklid a stereotyp Saint-Marsovy služby narušila roku 1680 smrt Nicolase Fouqueta. Mnozí ji zpochybnili, o tom však později. Roku 1681 se počet mušketýrových svěřenců opět ztenčil, byl totiž propuštěn hrabě de Lauzun. Z klíčových postav na Pignerolu zůstal jen Mathioli, Dauger a starý Fouquetův sluha La Rivićre, týž, který marně po Fouquetově zatčení cválal do Paříže zachránit kompromitující dokumenty. Fouqueta následoval do vězení dobrovolně. Nebyl obžalován, souzen a de facto ani nebyl vězněm. Přesto se na svobodu nikdy nedostal! Mnozí si kladli otázku, proč asi!
    Nedlouho po Lauzunově propuštění dostal Saint-Mars rozkaz přemístit se s většinou mužů do pevnosti Exiles. V souladu s rozkazem odvezl v noci, tajně a pod silnou eskortou, ve zvlášť upravených nosítkách, dvě osoby. Sluhu La Rivićra a "starého vězně". Vzhledem k tomu, že Mathioli prokazatelně na Pignerolu zůstal, se mohlo jednat pouze o muže zapsaného při uvěznění jako Eustach Dauger. Saint-Mars nechal opět v Exiles v předstihu postavit ony zvláštní trojité dveře, zamezující slyšení nežádoucího a vidění nedovoleného z chodby. Rovněž vybavil značně nevězeňsky celu a vydal rozkazy, aby zvláštní stráž ve dne v noci hlídala nejen na chodbách, ale i venku pod okny.
    Korespondence s Louvoisem pokračovala i z Exiles s neztenčenou silou. Dne 4. ledna 1687 zemřel La Rivićre a Saint-Marsovi zůstal pouhý jeden vězeň.
    Mušketýrovy stížnosti na podnebí Exiles vedly k jeho jmenování guvernérem ostrova Sainte-Marguerite , jednoho ze dvou Lérinských ostrovů v zátoce La Napoule proti Cannes na Azurovém pobřeží. Saint-Mars se s plnými mocemi vydal na ostrov nejprve sám, v dohodě s Louvoisem opět vybudoval celu s trojitou uzávěrou, pak objednal nosiče z Itálie, o nichž si byl jist, že nerozumí francouzsky, vrátil se do Exiles a s kordonem svých důstojníků a vojáků přepravil v zastřených nosítkách jednoho jediného vězně do nového působiště. Celu Železné masky ukazují na ostrově dodnes. Opět měla trojité dveře a už sám půdorys o ploše 30 m2 i okno o ploše 2,6 m2 svědčí o vybavení nad poměry. Přesun se uskutečnil roku 1687.
    Na ostrově Sainte-Marguerite bylo vězňů víc (mimo jiné sem byl z Pignerolu přesunut starý známý Mathioli), jedině vězeň z Exiles tu však obýval celu zvlášť pro daný účel vybudovanou. Měl povoleny vycházky, ovšem s černou hedvábnou maskou na obličeji. Stráže hlídaly každý jeho krok a slovo, hlídky ustavičně pozorovaly i moře.
    Roku 1691 zemřel ministr Louvois a jeho syn i nástupce v úřadu, markýz de Barbezieux, okamžitě Saint-Marsovi napsal, že požaduje tytéž informace a táž opatření ohledně "vězně, jehož hlídáte již dvacet let".
    Roku 1698 se Saint-Marsovi, který překročil šedesátku, dostalo úřadu v jeho branži nejprestižnějšího. Byl jmenován guvernérem Bastilly. Moc se mu ze slunného jihu nechtělo, vzpíral se, poslechnout však musel. V Bastille opět byla připravena ona zvláštní soustavou dveří zabezpečená cela. Francií ve vší tajnosti prošla nenápadná a silně ozbrojená eskorta se dvěma nosítky, jedněmi pro Saint-Marse, druhými uzavřenými pro "starého vězně". Neboť na výslovný rozkaz musel pan de Saint-Mars tajemného vězně vzít do Bastilly s sebou. Zbytek fakt o pobytech muže s maskou už čtenář zná. Z Bastilly už vězeň putoval jen jako mrtvola...
    Totožnost nešťastníka s maskou se připisovala různým osobám. Výčet by vydal na pár stran a tak se zmíníme jen o těch nejkurióznějších či nejzajímavějších.
    Pro vévodkyni Orléanskou byl vězněm francouzský maršál Berwyck, ten však zemřel jinak. Mnozí soudí, že tato druhá choť Filipa Orléanského věděla či tušila pravdu a proto mystifikovala a mátla stopy.
    Pro další se pod maskou skrýval bratr Ludvíka XIV., někdy dvojče, jindy bratr nevlastní.
    Jiní ve vězni viděli nemanželského syna Ludvíka XIV. a slečny de La Vallićre, hraběte z Vermandois, uvězněného prý za políček, uštědřený legitimnímu následníkovi. Nehledě na absurdnost takové teorie zemřel Vermandois u Dixmunde na neštovice.
    Žalářník Masky Saint-Mars si tropil občas ze zvědavců dobrý den tvrzením, že jde o vévodu de Beaufort, který oficiálně padl u Candie, jehož tělo však nikdy nebylo nalezeno.
    Absurdní zprávy šly až k verzi, že pod maskou se skrýval jinoch, uvězněný za pár pamfletistických veršíčků proti jezuitům. Jiná řešení nepostrádala originalitu, do známých faktů však nezapadala.
    Tuším, že poslední teorie se jako čtenářský dopis objevila ve francouzském časopise Historia v roce 1994. V případě Masky prý mohlo jít o vysoce urozeného muže stiženého nemocí lupus erythematus, jejíž příznaky se v XVII. století daly zaměnit s leprou. Tato nemoc mohla deformovat tvář, masku tedy nosil onen muž dobrovolně a ve vězení hledal útočiště před světem, který se jej jako malomocného už dávno zřekl. Bezpečnostní opatření mohla mít důvody v hygieně, v souvislosti s ostatními fakty jde však o hypotézu pramálo pravděpodobnou.
Cela Železné masky na ostrově St.-Marguerite
    Jiná teorie pracuje s úvahami kolem velmi dlouho neplodného manželství Ludvíka XIII. s Annou Rakouskou i s téměř neočekávaným početím Ludvíka XIV. O Králi slunce mnozí pochybovali, že byl dítětem manželským. Poukazovali jak na nechuť jeho otce k plnění manželských povinností, tak i odlišnosti v povaze i fyzickém vzhledu stejně jako na podivný nezájem a smutek mušketýrského krále při narození dědice trůnu. Upozorňovali na abces v podbřišku Ludvíka XIII., který jej roku 1630 málem stál život a o němž se mnoho bližšího neví. Podle ohledání těla mrtvého krále prý nemohl mít mušketýrský panovník děti, což do protokolu prý uvedeno nebylo.
    Královský lékař Pardoux-Gondillet prý svému zeti Marcu de La Morelhie zanechal tajný raport, který mladý vyděšený muž neuváženě ukázal náčelníku policie La Reyniemu. Ludvík XIV. o věci nařídil absolutní mlčení, načež La Morelhie beze stop zmizel. Shoda jmen Morelhie-Marchialy je v této souvislosti lákavá. Kdo byl otcem Ludvíka XIV. i později narozeného Filipa se už v této verzi neříká. Moderní práce, rozebírající s důvtipem a důkladností Sherlocka Holmese dostupné zprávy a fakta, však s případem de La Morelhie vůbec nepracují. Nelegitimní původ krále by ovšem byl tajemství první velikosti a stálo by za to jej pohřbít jakýmkoliv způsobem.
    K záhadě Masky přispěl v "Otaznících nad hroby" i český hledač tajemství, tušení a souvislostí Ludvík Souček. Jeho vyprávění je brilantní, naštěstí se na závěr přiznal, že své verzi za mák nevěří. Připomeňme jen, že z Eustacha Daugera vyvodil dvojníka (nikoliv dvojče) Ludvíka XIV., dosazeného na trůn spikleneckou klikou. Pod maskou pak byl uvězněn pravý král. Lecos z Daugerovy minulosti Souček převzal od Marcela Pagnola, další si vymyslel a exkurs do zdravotního stavu Ludvíka XIV. silně přizpůsobil pointě. Jeho příběh je ovšem jedním z nejoriginálnějších.
     Historik Jean Markale, specialista na starou Galii, artušovské legendy a středověké záhady, nepominul v knize o Bastille z roku l989 ani tajemného vězně Marchialyho. Zcela zavrhl (jako před ním už jiní) Mathioliho. O Daugerovi na druhé straně dost paušálně prohlásil, že jde o osobu zcela neznámou, nedůležitou, pouhého sluhu. Což doložil nezvratným faktem, že v posledních letech Fouquetova života skutečně Dauger jako surintendantův sluha působil.
    Markaleovým kandidátem na titul Železné masky se stal Nicolas Fouquet. Markýz de Belle-Isle byl prý tak tvrdě potrestán zejména proto, že znal mimořádně závažné státní tajemství, jehož prozrazení či zneužití mohlo krále ohrozit. Okolnosti Fouquetovy smrti skutečně budí rozpaky. Proskočily zprávy o jedu, mluvilo se o tom, že surintendant zemřel neočekávaně a podezřele. Jeho tělo předal Saint- Mars rodině po dvou měsících (což o to, Pignerol byl z ruky a administrativa vše přibrzdila), bez ohledacího protokolu a v tak vysokém stupni rozkladu, že rakev nebyla otevřena a totožnost potvrzena.
    Podle Markalea sehrál Ludvík XIV. nechutnou komedii. Je faktem, že ihned po surintendantově úmrtí dostal Saint-Mars příkaz přemístit jeho sluhu La Rivićra a také "starého vězně" do izolované cely v podzemí. Na Pignerolu, říká Markale, ale nezemřel Fouquet, jen zcela bezvýznamný Dauger. Smyslem Daugerova věznění bylo použití pouze pro tuto jednu jedinou chvíli. Dauger zaujal Fouquetovo místo a surintendant, nyní pokládaný oficiálně za mrtvého, zmizel i se svým sluhou v temnici. Král měl konečně klid od těch, kteří neodbytně žádali pro Fouqueta milost, a současně i jistotu, že ono státní tajemství je dobře ukryto.
    Proč vlastně nešlo Fouqueta propustit ? Tajemství samo o sobě prý bylo neprůkazné. Surintendant však mohl někde ukrýt doklady, jejichž účinek by byl zničující. Hrabě de Lauzun, který Fouqueta dobře znal, byl raději propuštěn, živý Fouquet ukryt především kvůli němu, a pak jej rychle převezli na Exiles. Vězeň dostal masku, neboť Fouqueta prý mohl někdo poznat.
    Fouquetovi by v době smrti Masky bylo 88 let, někteří současníci se však dožili i vyššího věku. Pravdu prý poodhalil vévoda de Saint-Simon ve svých "Pamětech", v nichž zaznamenal k datu surintendantovy smrti, že Fouquet strávil v žaláři 34 let. Jako současník měl dobře vědět, že Fouquet, uvězněný roku 1661, strávil v celách "jen" 20 let. Saint-Simon byl ovšem Lauzunův švagr, mohl cosi vědět stejně jako Lauzun tušit. Nebyla ona číslice 34 jen přesmyčkou číslice 43, odpovídající rozdílu let 1661-1703, tedy Fouquetova zatčení a smrti Masky?
    Markale v této knize ponechal stranou, o jaké tajemství mohlo jít. Říká jen, že o takové, které bez dokladů nešlo použít. Současně ovšem hledá odpověď na otázku, kde takové sdělení či důkazy mohl surintendant skrýt. Podle francouzského historika může být odpověď zakódována v obrazech Nicolase Poussina. O Poussinovi záhadně mluví dopis Fouquetova bratra Louise, datovaný z Říma dne 16.4.1656.
    Tajemství prý malíř skryl do svého nejslavnější obrazu "Et in Arcadia ego". Tato kompozice postav před náhrobkem s uvedeným nápisem se obvykle vykládá jako připomínka přítomnosti Smrti všude, ba i v idylické pastýřské Arkádii. Jenže, říká Markale, co když nápis odkazuje na velmi podobný skutečný náhrobek v Arques? Není to jméno bájné Arkádii podobné? Blízko Arques se navíc nalézá Rennes-le-Chateau, kde Colbertovi lidé po Fouquetově zatčení zuřivě kopali a kde byl v XIX. století objeven poklad s podivnými dokumenty, jejichž charakter je opředen dalšími tajemstvími...
    K Fouquetovu tajemství se Jean Markale vrátil v jiné své knize o katarském hradu Montségur. Mohlo podle něj souviset se sang réal, další velkou záhadou, tedy s ničím menším, než s Grálem a potomky Kristovy krve, z nichž snad (podle něj) mohli pocházet Merovejci, dynastie prvních králů francouzského území. Ti by mohli stále žít a jejich nárok na korunu Francie by byl větší, než nároky krále Ludvíka...
    Poslední teorie v tomto vyprávění propracovaností i dramatičností všechny ostatní předčí . Nutno předeslat, že spisovatel a člen Francouzské akademie Marcel Pagnol ji v úplnosti publikoval teprve ve druhém vydání své velice čtivé knihy "Le Secret du Masque de Fer" v roce 1977. Hlavní postavou je tu všemi (kromě Součka) odvrhovaný a opomíjený Eustach Dauger.
    Pagnolova verze má proti všem předchozímí jednu velikou přednost: odhaluje charakter tolik diskutovaného tajemství. Má ovšem i slabá místa a příliš mnoho hypotéz, vážících na sebe jinak velmi logickou konstrukci. Záhadný vězeň bez minulosti Eustach Dauger by skutečně mohl být klíčem k rozluštění. Pagnol chtěl dál po neověřených podrobnostech pátrat ve spolupráci s anglickými historiky, smrt mu v tom však zabránila...
     Poprvé se o Daugerovi historie dozvídá z dopisu ministra Louvoise Saint-Marsovi. Louvois v něm nařizuje dne 19.7.1669 připravit pro Daugera kobku. Podtrhuje důležitost vězně a rozkazuje, že zpráva o něm nesmí proniknout ven. Přímo doporučuje oddělení tohoto vězně od ostatních prostor více dveřmi, aby hlídky nic neslyšely. Saint-Mars musí vězně obsluhovat sám, v cele nesmí na Daugera dopadat mnoho světla, současně však s ním má být zacházeno "jako by to byl pouhý sluha".
     Dopis je podivný stejně jako opatření. Pokračování je ještě záhadnější. Dne 26.7. téhož roku psal Louvois kapitánu de Vauroyovi, veliteli v pevnosti Dunquerque, příkaz k převozu Eustacha Daugera do Pignerolu. Z dopisu vyplývá, že Dauger už byl zatčen, neříká se ale, kde se vězeň nalézá. Jiný dopis nařizuje guvernéru Dunquerque kapitána de Vauroye uvolnit, aniž je mu sděleno proč. Vše budí dojem, že akce má být utajena a vězeň není v Dunquerque, jinak by o něm guvernér věděl.
    Následující dopisy odhalují, že de Vauroy svého vězně eskortoval přes celou Francii, na což mu stačily tři desítky mužů. Jenže v oblasti Pignerolu byla náhle uvedena do pohotovosti posádka 600 mužů. Ti podléhali guvernérovi pevnosti, teď je však pod přímé velení dostal pouhý kapitán de Saint-Mars, velitel vězeňské věže. Guvernér bleskově proti takové nehoráznosti protestoval, z nejvyšších míst mu bylo ale striktně sděleno, že Saint-Mars je v této akci absolutním velitelem a ve své věži neomezeným pánem, který podléhá jen ministrovi a králi! Podivná opatření pro převzetí jediného muže, o němž se tvrdí, že je jen sluhou!
    Záhady teprve začínají. Muž stejného jména jako vězeň z roku 1669 žil, což ostatně uvádí i Souček. Jmenoval se Eustach Dauger (či d°Auger) de Cavoy, byl synem velitele Richelieuovy gardy a bratrem významného dvořana Ludvíka XIV. Choval se způsobem, který rodině přinášel jen hanbu. Zabil patnáctileté páže, byl vyhnán z armády, zapletl se do afér páchnoucích čarodějnictvím a jedy, vlastní matka jej vydědila a zbavila práva prvorozenosti.
    Roku 1668 Eustachův bratr Louis obdržel od krále souhlas s internací této skvrny na erbu Cavoyů do vězení Saint-Lazare. Až potud se Pagnol a Souček shodují. Dál už nikoliv. Tento Dauger totiž na Pignerol nikdy nedorazil, ještě po deseti letech psal své sestře zoufalý a kajícný dopis-odjinud!
    Co se stalo? Pravý Dauger je někde ve vězení a vězeň z Dunquerque dostane jeho jméno! Nač? Proč Louvois a král pošlou Saint-Marsovi vězně, jemuž dají jméno šlechtice internovaného o rok dříve? Jakou skutečnou totožnost tak chtěli zakrýt?
    Státní vězeň, podléhající opatřením jako Maska, musel být nebezpečný. Mohl mít přátele a ti se jej mohli pokusit osvobodit i násilím. Možná měl spojence v zahraničí, proto na hranicích Francie taková vojenská opatření. Mohl to docela dobře být spiklenec. Bylo v té době za hranicemi Francie nějaké vážnější spiknutí proti králi Ludvíkovi?
Pignerol. Citadela je vpravo nahoře.
    Bylo, odpovídá Pagnol, a právě v letech 1668-69. O nitkách k němu vedoucích referoval francouzský vyslanec v Londýně v květnu 1668. Za hlavu spiknutí, které s pomocí francouzských protestantů , Anglie a Španělska mělo Francii připravit o severozápadní provincie, zbytek pak proměnit v uspořádání švýcarského typu, označil Rouxe de Marcilly. Ludvík XIV. žádal okamžité zatčení, Anglie však odpověděla, že Roux z ostrovů zmizel. Byl dopaden ve Švýcarsku v květnu 1669 v akci, které velel maršál de Turenne, nejnadanější vojevůdce Francie té doby. Dopaden a unesen z cizího území! To samo o sobě o něčem svědčilo.
    Roux, převezený do Bastilly, prodělal výslech na mučidlech, v němž prozradil dva další komplice: jakéhosi Veyrase a svého sluhu Martina. Do Anglie okamžitě odplouvali kurýři, aby sluhu Martin bez prodlení nalezli. De Croissy, Colbertův bratr, jej objevil a přemlouval k cestě do Francie. Martin odmítl.
    Dne 21.června 1669 byl Roux dolámán v kole. Dne 1. července de Croissy žádal krále o souhlas s Martinovým únosem a jeho přepravou do Calais. Obratem dostal dopis, že "už není nutné, aby Martin přijel"!
Citadela v Pignerolu
    Proč Versailles náhle o Martina ztratilo zájem ? Proč se o něj už neměl de Croissy starat ? Co když to byl nezájem předstíraný ! Co když sluhu Martina unesl někdo jiný ? Tajně!
    Připomeňme, že o šest dní později ohlásil Louvois Saint-Marsovi příjezd vězně Daugera, "s nímž má být jednáno jako se sluhou". Chronologie navazuje a lecos dalšího do sledu událostí zapadá.
    V létě 1670 zemřela náhle švagrová Ludvíka XIV. Henrietta Anglická. Král dal neprodleně zajistit všechnu korespondenci s jejím bratrem, anglickým králem Karlem II.
    Henriettiny a Karlovy dopisy historikové publikovali. V jinak ucelené řadě však chybí listy od července 1669 do Henriettiny smrti. Ty prý Ludvík XIV. vlastnoručně spálil! Proč?
    Odjinud je známo, že 4. července 1669 avizoval Karel II. sestře Henriettě odeslání velmi tajného dopisu. Co když právě tento dopis obsahoval zmínky k případu Martin, souhlas s jeho únosem z Anglie či věci ještě závažnější!
    Předpokládejme s Pagnolem, že Martina tajná policie unesla a stopy zahladila jeho přejmenováním na Daugera. Dauger ještě nebyl na Pignerolu ani rok a král vydal zvláštní příkaz svému ministrovi. Politicky i pracovně velmi vytíženého Louvoise, běžně dvanáct hodin denně úřadujícího, poslal provést do Saint-Marsovy citadely inspekci. Louvois dokonce původně ohlášený termín návštěvy o šest týdnů uspíšil. Záminkou se stala diplomatická návštěva Turina, na Pignerolu však ministr pobyl mnohem déle.
    Spolu s ním cestoval i pevnostní architekt Vauban, který vzápětí na Pignerolu zahájil nové obranné práce. Byl -li sluha Martin a Dauger jedna a táž osoba, neměl Louvois nařízeno provést na Pignerolu výslech ve věcech, které dodatečně vyplynuly z korespondence princezny Henrietty ? Podivná věc, po Louvoisově odjezdu byli v oblasti Pignerolu vyměněni tři guvernéři, vystřídána a zesílena celá posádka. Neměli být přesunuti jinam ti, kteří pamatovali zvláštní pohotovost v době Daugerova příjezdu?
    Dauger a Martin skutečně mohli být jeden a týž muž. Záhada Daugerovy osoby se tím ale změnila jen v záhadu Martinovu. Kudy jít dál? Byl-li Martin unesen z Anglie, zmizel z tohoto ostrova současně někdo zajímavý ? Měl by to být muž kolem třicítky s tváří, která by budila nežádoucí pozornost, mluvící francouzsky bez akcentu, vzdělaný, zbožný, možná kněz, hodně cestující, ne právě pevného zdraví. Alespoň tak se jeví kusé charakteristiky Železné masky v náznacích Louvoisovy a Saint-Marsovy korespondence i v kusých zprávách pamětníků. Marcel Pagnol takového člověka našel. Angličtí historikové jej znali již déle pod jménem James de la Cloche.
    James de la Cloche žil do roku 1668 vcelku poklidně na anglickém ostrově Jersey nedaleko francouzských břehů. Vychovala jej tu rodina Carteretů, která za anglické revoluce poskytla po popravě Karla I. útočiště jeho synovi, budoucímu Karlu II. Říkalo se , že mladý následník tu měl románek s Margueritou Carteretovou a že James byl následkem tohoto románku.
    Roku 1657 se Marguerite provdala za Jeana de la Cloche, který přijal Jamese za vlastního a dal mu i jméno. Rodina Carteretů ovšem absolutně popírala, že by James byl Margueritiným dítětem.
    Roku 1668 dospěl James de la Cloche k přesvědčení, že mu pěstoun i rodina, ve které vyrostl, zamlčují pravdu. Levobočků měl Karel II. požehnaně, o všechny se postaral, z některých nadělal vévody. James, jehož podoba s anglickým králem byla výrazná, se rozhodl, že dosáhne téhož. Začal si činit nárok na uznání za prvorozeného z králových levobočků. Karel II. ovšem tentokrát rozhodně popřel, že by se na Jersey s Margueritou dostal do situace, vedoucí k možnosti počít potomka. Odmítnutý James neuvěřil, sám si udělil titul prince Stuarta, odcestoval do Hamburku, přestoupil ke katolicismu, v dubnu 1668 přijel do Říma a požádal o vstup do Tovaryšstva Ježíšova jako novic. Generálovi řádu Jeanu-Paulovi Olivovi předložil listinu Karla II., uznávající nároky prince Stuarta jako královského syna, navíc podepřenou i dopisem královny Kristiny Švédské, která toto stvrzovala.
    Jezuité Jamese přijali s otevřenou náručí. James občas doručil představeným dopisy Karla II., naznačující plány na králův přestup ke katolicismu a na rekatolizace protestantské Anglie. Když se však v Římě ohlásila královna Kristina, dorazil náhle Karlův dopis, žádající udržení původu prince Stuarta v tajnosti a jeho okamžité vyslání do Londýna.
    Otec Oliva tedy poslal Jamese de la Cloche na podzim 1688 s jedním řádovým bratrem (neboť takový byl jezuitský předpis) přes Francii do Anglie s tím, že princ Stuart má v Paříži v úmyslu požádat o audienci Ludvíka XIV. či lépe Madame Henriettu, Ludvíkovu švagrovou a sestru anglického krále.
    Ve Francii se však James de la Cloche svému spolubratru ztratil. Znovu se objevil až v červnu 1669 v Neapoli s plnými hrstmi peněz a zcela změněnými zvyky a mravy. Navštěvoval pochybné podniky, oženil se s dcerou jakéhosi krčmáře, všude používal titul prince Stuarta a podle zpráv anglických agentů zemřel neočekávaně 10. září 1669.
    Po staletích provedené expertízy listů, které James de la Cloche předkládal v Římě otci Olivovi, prokázaly, že se jedná o padělky, v nichž se autor vůbec nesnažil napodobit písmo či podpis Karla II.
    O původu Jamese de la Cloche a době jeho narození není nic známo. Jisté je, že v archivech a matrikách z Jersey neexistuje záznam o jeho narození či křtu. Čí tedy bylo dítě, které vážená rodina Carteretů vychovávala ? I na tuto otázku má Pagnol odpověď a nutno přiznat, že další logika není špatná. James de la Cloche byl Martin-Dauger a současně i bratr-dvojče Ludvíka XIV., narozený jen o málo později. Sledujme dál všechny důvody pro toto odvážné tvrzení a případné námitky.
    První a největší zní: porod královny byl veřejnou záležitostí a narození dvojčat, eventuálně už i těhotenství tohoto typu, nebylo možné utajit. Jeden dokument, popis slehnutí Anny Rakouské, ale naznačuje, že při troše štěstí či příprav to možné bylo ! Co když krále a tedy nepochybně i kardinála o možnosti takového těhotenství někdo informoval? Dva dědici trůnu představovali téměř jistou občanskou válku, se kterou se ministr i panovník potýkali celý život. Určitá proroctví Ludvíku XIII. narození dvojčat předpovídala.
    Podle dochovaného popisu královnina porodu víme, že porodní bolesti začaly 4.září 1638 kolem jedenácté hodiny večerní. Ve dvě ráno zesílily, byl upozorněn král, a kolem šesté se v královnině ložnici shromáždili nejvýše postavení lidé dvora. Přivedení následníka na svět bylo svěřeno porodní bábě paní Peronne. V jedenáct dopoledne se dítě narodilo, král je nechal biskupem z Meaux před zraky dvora pokřtít a vzápětí se spolu se všemi přítomnými odebral do kaple v Saint-Germain-en-Laye, kde se ihned sloužilo Te Deum.
    Bohoslužba za narození následníka trůnu se však podle tradice dvora neodbývala hned a v pouhé zámecké kapli. Připravovala se s velkou slávou v katedrálách, kde se jí účastnili lidé všech vrstev. Teď , onoho 5. září 1638, se sloužilo Te Deum takřka provizorně a okamžitě. Proč ? Aby s králem dvůr co nejrychleji z královniny komnaty odešel a paní Peronne mohla přivést na svět eventuální dítě druhé? Nebyl pověstný králův nezájem, nedostatek nadšení z dědice a smutek onoho dne jen bolestí otce, chápajícího politickou nutnost rodičovské tragedie?
    Druhé dítě, Pagnol je o tom přesvědčen, přišlo na svět o málo později po prvním. Paní Peronne se s ním podle instrukcí v tichosti vytratila a odjela na venkov, kde bylo vychováváno jako nemanželské dítě jakési urozené slečny. Což vlastně zatím vše tvrdí i Dumas:
    "Královna tedy dala život synovi. Ale když se celý dvůr radoval z té noviny a král ukázal novorozeně lidu i šlechtě a zasedl pak za stůl, aby oslavil šťastné narození dědice trůnu, osaměla královna ve svém pokoji a byla podruhé zachvácena porodními bolestmi a přivedla na svět druhého syna... Pospíšili hned do komnaty, kde král obědval. Oznámili mu tiše, co se stalo. Král vstal od stolu a pospíšil ke královně. Ale tentokrát se mu na tváři nezračila radost, ale spíš hrůza...Ve Francii totiž vládne po otci vždy nejstarší syn... Podle tvrzení lékařů a právníků se však dá pochybovat o tom, že syn, jenž se z dvojčat narodí první, je opravdu starší podle zákona božského a zákonů přírody."
    Paní Peronne občas podávala králi zprávy. Po jeho smrti se adresátem zpráv stala Anna Rakouská či Mazarin Rostoucí dítě se ovšem začalo podobat Dauphinovi a jeho pobyt ve Francii se stával riskantním.Roku 1644 paní Peronne odplula z Francie do Anglie k porodu, při němž manželka Karla I. přivedla na svět budoucí Henriettu Anglickou, sestru příštího Karla II. Tehdy šestiletého svěřence vzala s sebou. Cesta posloužila k předání dítěte bohaté a spolehlivé, v ústraní ostrůvku Jersey žijící rodiny Carteretů. Anglická královna Henrietta-Marie, sestra Ludvíka XIII., mohla být do věci zasvěcena a Carteretovy sama vybrat. Rodině Carteretů se jednoduše už řeklo jen, že jde o nemanželského urozeného syna, a samozřejmě se jí daly i příslušné prostředky na výchovu.
    Lidé na ostrově si časem spojili neznámý Jamesův původ s pobytem následníka trůnu Karla, a podezření na plod jeho lásky k Margueritě Carterové bylo na světě. Jamesovi sice mohlo být tehdy kolem šesti let, po letech to však už nikoho z klevetníků nezaráželo a mladého de la Cloche, který vlastní datum narození neznal, teprve ne. Byla tu přece ona zarážející podoba s Karlem II.!
    Jersey patřilo anglické koruně. Portrét krále visel u Carteretů v domě. Byl ražen na anglických penězích. Na ostrůvku se mluvilo sice víc francouzsky než anglicky, francouzské peníze tu ale nekolovaly. Naštěstí ! Jinak by James s překvapením zjistil, že Ludvík XIV. a Karel II. mající společné předky, si jsou rovněž dost podobní.
    James de la Cloche upřímně věřil ve svůj nemanželsko královský původ. Karel II. věděl své a požadavky mladého muže odmítl. Ten, přesvědčený o opaku, odplul z Anglie, sám si napsal královská potvrzení původu a předstoupil s nimi před jezuity. Proč ? Snad doufal, že prokáže Karlu II. tak platné služby,že král svůj domněle zapíraný hřích mládí přizná. V Římě se však měla objevit švédská královna a podvod mohl být vyzrazen. De la Cloche tedy vyrobil další dopis a na jeho základě byl vyslán do Londýna. Začalo drama prozrazené totožnosti.
Bastila, místo smrti Železné masky
    Ve Versailles se Jamesovi podařilo získat audienci u Henrietty Anglické. Ta znala dost důvěrně Ludvíka XIV. i Karla II. Že James skutečně Madame Henriettu navštívil, dokládá poslední zachovalý zlomek její korespondence s bratrem.
    Dne 20. ledna 1669 psal anglický král sestře, že Itala, na nějž se Madame vyptávala a jehož jméno a stav neznala, viděl jen v šeru chodby, jeho tvář si nepamatuje a stěží by ho poznal, kdyby se znovu potkali.
    Neptala se Henrietta právě na Jamese de la Cloche, jehož podoba ji zarazila? Neznamenalo slovo Ital muže, který přicestoval z Itálie ? A neodpovídal Karel II. záměrně nejasně a lží ? Nebo spíš, neměl anglický král, sbírka neřestí, podlosti, intrik, zrad a nepravd, s Jamesem plány, o nichž sestře nemínil referovat ? Proč tak zdůrazňoval, že v šeru nepoznal tvář ? Nestřežil tajemství, které znal od matky ? Nepoznal naopak Itala až příliš dobře ?
    James de la Cloche opustil Francii, možná s dopisem od Henrietty, a dorazil do Anglie. Co chtěl králi říci ? A co král jemu ? Co když mu Karel II. pravdu prozradil ? Co když ve Francii James kus pravdy začal tušit ? Dobrodružnou povahu už osvědčil, oddanost Karlu II. také. Právě v té době se rodilo spiknutí Rouxe de Marcilly, jehož prý anglický král dvakrát přijal v soukromé audienci.
    James se stal spoluspiklencem, možná i jeho tajnou hlavou. Anglický král mohl na velmocenském oslabení Francie jen vydělat. De la Cloche přijal inkognito sluhy se jménem Martin. Pak bylo spiknutí v květnu 1669 vyzrazeno, Roux lapen, na mučidlech promluvil a Colbert de Croissy začal Martina-de la Cloche hledat.
    Martin byl někým z agentů viděn, anglický král dal od spiknutí ruce pryč a francouzský král náhle začal předstírat, že už není o Martina zájem. Ať se na něj zapomene, už prý není důležitý. Ve skutečnosti byl Martin, možná se souhlasem Karla II., unesen a v Calais zatčen. Pan de Vauroy, major v Dunquerque, dostal rozkaz jej převzít. Martinovi geniálně dali jméno Dauger, což mohlo sloužit k odvedení zvědavců na nepravou stopu. Zatím Henrietta korespondovala s Karlem II., který po kurýrovi poslal závažnou zprávu, týkající se něčeho z toho všeho. Dopis Ludvík později přečetl, zničil a Louvois pak ujížděl na Pignerol ověřit dodatečná fakta přímo z úst vězně.
    Martin-James ve spiknutí vystupoval navenek jako sluha. Mohl být současně tajnou hlavou a hlavním trumfem. Bylo možné si představit něco víc než druhého legálního krále v čele vojska, které osvobozuje s politikou prvního krále silně nespokojené provincie?
    Někdo ovšem, snad de la Clochův vlastní sluha, musel vědět cosi o předchozím životě , kdy James vystupoval jako princ Stuart. Když Jamese-Martina zatkli, tento sluha s pánovými penězi a jménem prchl do Itálie a v Neapoli začal žít tak, jak by James de la Cloche nikdy nežil. To, že náhle zemřel, mohla být náhoda nebo také poslední zametání stop po uneseném, který vlastně takto oficiálně zemřel v Neapoli. V hypotézách o trojjedinosti mužů de la Cloche-Martin-Dauger a jejich královském původu je několik slabých míst. Jiná ovšem svědčí o tom, že se Pagnol mohl pravdě přiblížit.
    Věk Masky, podle toho, co sdělil v Bastille lékaři, se velmi blížil stáří Ludvíka XIV. O podobnosti s králem svědčí obava, že vězeň bude spatřen a poznán. Kdo mohl být v dobách bez fotografie a televize poznán na každém kroku nejspíše? Ten, jehož portrét se běžně razil na všech mincích a medailích. Král!
    Nejvážnější trhlinu v Pagnolově konstrukci tvoří období, v němž byl na Pignerolu Dauger skutečně Fouquetovým sluhou. Tyto zprávy lze ovšem vyložit i tak, že dělal léta uvězněnému surintendantovi občas společnost. Pobývali spolu v pečlivě vyhrazeném čase, jinak žil Dauger stále ve své trojdveřové cele. Striktně bylo zakázáno , aby se Dauger setkal u Fouqueta s Lauzunem. Podnikavý hrabě ovšem prokopal zeď a tajně s Fouquetem komunikoval . Když to vyšlo najevo, byl na Pignerolu největší poprask v historii Saint-Marsovy kariéry a ve Versailles obrovské zle. A Louvois se všemožně snažil zjistit, co všechno ví Fouquet a co se mohl dozvědět Lauzun.
    Jako všechno, lze i tuto námitku vyvrátit. Co když král povolil Daugerovi společnost Fouqueta (nebo naopak), protože sám nejlépe věděl, že surintendant z vězení nikdy nevyjde? Co když Fouquet už od Mazarina kus tajemství stejně znal? A mohl vůbec poznat surintendant, který krále patnáct let neviděl, Daugerovu shodu s mužem o tolik zestárlým? Lauzuna by ovšem shoda podob udeřila do očí, proto se hlavně on za žádnou cenu s Daugerem nesměl setkat!
    Proč však král v dobách, kdy lidský život tak málo vážil, svého sourozence nezlikvidoval? Mrtvé tajemství by přece bylo uloženo nejlépe! Hlas krve? Králův strach z Boha či Ďábla? Pověra, že osudy dvojčat jsou svázány, že zemře-li jedno, zemře i druhé . Vědomí, že stačilo málo a na Daugerově místě mohl být Ludvík?
    Byl vůbec vězeň s hedvábnou maskou, uzavírá akademik Pagnol svou několikasetstránkovou knihu, pohřben v neznámém hrobě pod cizím jménem na hřbitově Saint-Paul? Postupně pro Železnou masku postavili čtyři zvláštní cely. Neprokázal Ludvík XIV., který vězně přežil o dvanáct let, Železné masce, vězněné s takovými náklady a péčí, poslední poctu pod důstojným náhrobkem na některém z královských majetků?
    "To, co jsem objevil, nepřináší absolutní jistotu a závěry, nejsou to velké objevy", napsal Marcel Pagnol na závěr, "jestliže se však najde jedna ruka Venuše Milóské, domyslíme si už kompozici celé sochy..."

pondělí 30. března 2020

SKUTEČNÉ OSUDY ROMÁNOVÝCH HRDINŮ A. DUMASE (15)


 NICOLAS FOUQUET

Oběť uraženého krále?

Už více než čtyři století fascinuje historiky i spisovatele strmý vzestup a propastný pád Nicolase Fouqueta, vikomta z Vaux, Melunu a Belle-Isle, surintendanta financí v době počátků samostatné vlády Ludvíka XIV. Mnozí si kladli otázku, zda moc, vliv a kouzlo tohoto muže byly tak oslňující, ambice tak vysoké a okázalost tak bezbřehá, že hrozily zastínit rodící se svit Krále slunce. Bylo Fouquetovo provinění tak obrovské a záměry tak temné, aby král požadoval jeho hlavu?
Alexandre Dumas postavil ve "Vikomtu de Bragelonne" vrchního intendanta do středu událostí i zápletky, kterou rafinovaně zosnoval mušketýr Aramis, v posledním pokračování dobrodružství čtveřice přátel mocný generál jezuitského řádu a držitel strašlivého státního tajemství.
"Quo non ascendam?", hlásalo pyšně rodové heslo pod erbem s červenou veverkou ve stříbrném poli. Kam až nevystoupím ! I slovo "fouquet" značilo v jazyce staré Bretaně, z níž rodina Fouquetů či Foucquetů vzešla, veverku. V Nicolasu Fouquetovi tato symbolika našla vrcholné uplatnění.
Rodina, jejíž předkové žili v okolí Angers na dolním toku Loiry, měla ve svém středu rytíře, kteří válčením zchudli, i kupce, kteří se obchodem obohatili. Počínaje Nicolasovým dědem, stoupal rod po příčkách úřednické a právnické kariéry v parlamentech velkých měst a provinčních centrech. Nicolasova otce, jehož rodiče zemřeli na mor, vychovávali příbuzní. Francoisu Fouquetovi dali právnické vzdělání, koupili mu úřad rady parlamentu v Rennes, centru Bretaně, a oženili jej s Marií de Mapéou z vlivné úřednické šlechty, či jak se říkalo, šlechty taláru. Marie dala Francoisovi, z něhož se stal královský rada, šestnáct dětí.
Nicolas se narodil roku 1615, zhruba ve stejné době jako mušketýr d´Artagnan. Vyrůstal bez problémů a nedostatku, základy vzdělání dostal u jezuitů v Clermontu a v duchu rodinné tradice zahájil právnickou dráhu. V oněch dobách se dospívalo velmi rychle, postup Nicolase Fouqueta byl však i na tehdejší časy oslnivý.
Mladý muž složil advokátský slib před pařížským Parlamentem a o málo později vykonal předepsanou profesní zkoušku. Byl představen kardinálu de Richelieu, který nezapomněl, jak v hrdelním Chalaisově procesu Nicolasův otec pečlivě plnil králova a ministrova přání. A tak byl syn Francoise Fouqueta pověřen delikátním posláním, spočívajícím v dohledu nad politicky velice nespolehlivým vévodou Lotrinským. Jako novopečenému radovi parlamentu v lotrinských Metách musel Fouquetovi kardinál zaopatřit věkový dispens. Mladému muži bylo teprve kolem dvaceti let.
Po Richelieuově smrti si mladého a bystrého Fouqueta všiml kardinál Mazarin. Udělal z něj intendanta policie, justice a financí u vojska, střežícího severní hranice. Nicolas pronikl do finančního světa, stal se rychle podílníkem námořních a koloniálních společností, prokázal hospodářský rozhled a jako intendant kraje Dauphiné i intendant Severní armády dokázal zabezpečit vše potřebné. Pak dosáhl úřadu generálního prokurátora pařížského Parlamentu a po všechna další bouřlivá léta zůstal kardinálu Mazarinovi věrný.
V roce 1653, kdy Fronda pomalu dohasínala, jmenoval Mazarin Fouqueta spolu s Abelem Servienem jedním ze dvou surintendantů, vrchních správců financí. O šest let později už měl Fouquet tento úřad jen sám pro sebe.
Roku 1641 se Nicolas oženil s Louisou Fouchéovou. Mladá paní zemřela brzo po porodu dcerky a ovdovělý Fouquet si za čas vzal Marii-Madelaine de Castille, s níž pak měl čtyři syny a dceru. S rodinou se usadil v Paříži v paláci Saint-Mandé blízko královské pevnosti a paláce Vincennes. Mělo to logiku, ve Vincennes často pobýval Mazarin i mladičký Ludvík XIV.
Podnikavost, ziskuchtivost a skrblictví králova Prvního ministra byly všeobecně známé, jen několik málo zasvěcených však vědělo, jakou šíři, prostředky a sumy tyto kardinálovy vášně zahrnují.
Mezi nejinformovanější, tvořící Mazarinův "brain-trust", patřil Jean-Baptiste Colbert, budoucí První ministr Ludvíka XIV., dále Le Tellier, otec budoucího Cobertova následníka Louvoise, především však Nicolas Fouquet. Mezi Colbertem a Le Tellierem na jedné a Fouquetem na druhé straně však byl jistý rozdíl. Ti první dva pracovali pod Mazarinem, ten třetí pro Mazarina! U kardinála, jemuž přes pověstné skrblictví Francie vděčila za mnohé, objevil Fouquet celou šíři moci peněz, sílu korupce, pokušení moci a bohatství. U Mazarina, neštítícího se osobně či skrytě obchodovat vším od svíček přes kůže až po drahé kameny a úřady, se veverka naučila mrštnosti.
K Fouquetovu postavení v mnohému přispěl i Nicolasův bratr Basil, nevysvěcený kněz, špión, šifrér, intrikán a šéf Mazarinovy tajné policie.
Fouquet probíral s neuvěřitelnou rychlostí a přímo zázračnou bystrostí obsáhlé listiny a spletité rukopisy, opravoval, dělal si chvatně perem poznámky a práce mu přímo mizela pod rukou. Podpisy, číslice a odkazy se množily, jako by tu pracovalo deset jeho úředníků, tedy sto prstů a deset mozků - a ne jen pět prstů a jediný mozek tohoto muže...
Nicolas Fouquet se skutečně podobal portrétu, jak jej načrtl Dumas. Zvládal vše, co se po něm žádalo, bez viditelné námahy. Kardinálova i králova pokladna, věčně vyprázdněné a bezedné, potřebovaly peníze. Fouquet je vždy dodal a nikdy se nestalo, že by požadované prostředky nesehnal. Jeho rukama protékaly miliony a lecos proudilo do surintendantova soukromého majetku. Zda to byl výsledek jeho vlastních obchodů či peníze státní, to nikdo nikdy nedovedl přesně odlišit. Fouquet začal platit za boháče, své jmění však používal způsobem, který bral dech, budil obavy, obdiv i závist. Třeba tak, jak líčí Fouquetův příchod ke dvoru "Vikomt de Bragelonne":
Na chodbě, v předsíních i na dvoře nastal veliký hluk.
"Vida,vida," poznamenal král, jež tento hluk dobře poznal, "myslel jsem, že Francie má jen jediného krále. Mýlil jsem se, má dva."
V tu chvíli se otevřely dveře a před Ludvíkem XIV. se objevil vrchní správce financí Fouquet. To on způsobil hluk na chodbě, jeho lokajové rámusili v předsíních, jeho koně dupali na dvoře. Kudy šel, ozýval se šum, který dlouho neutichal. Po tomto šumu tolik toužil Ludvík XIV., litoval, že neprovází jeho kroky a neutuchá až po jeho odchodu.
"To není pravý král, jak se domníváte." řekla Anna Rakouská synovi, "je to jen příliš bohatý člověk."
Fouquetův dům v Saint-Mandé ukazoval směrem k Mazarinovu sídlu, blízko nějž stál, prostou fasádu a jediný luxus tu tvořila skvělá surintendantova knihovna či neobvyklá oranžérie. Nicolasova přítelkyně markýza de Plessis-Belliére (shoda jmen s románovou Angelikou je náhodná, možná ale Fouquetův osud posloužil Anně a Serge Golonovým k postavě Peyraca) v sousedním Charentonu vytvořila skvělý salón a většina velkých duchů, kteří se tu scházeli, začala tvořit Fouquetův dvůr.
Vlídného, veselého, štědrého Fouqueta milovali básníci, umělci i všichni jeho lidé. Na jeho čele četl tento malý dvůr jako na čele boha, co se mu odehrálo v duši, a řídil se tím...Fouquet usedl uprostřed stolu a začal předsedat hostině. Vesele líčil La Fontainovi Vatelovu výpravu za vínem...
Nicolas Fouquet se obklopil jmény známými i lidmi, jejich sláva teprve měla přijít. Mezi surintendantovy obdivovatele patřil spisovatel a taškář abbé Scarron, hvězda preciózní literatury slečna de Scudéry, duchaplná madame de Sévigné, slavný dramatik Corneille a další, kteří položili základy soukromé Fouquetovy Akademie múz. Surintendant se stal protektorem plejády umělců: divadelníka Moliéra, bajkaře La Fontaina, zahradního architekta Le Nôtra, stavitele Le Vaua.
Fouquetovo jméno mělo zvuk a jeho slovo váhu. Pro umělce představoval mecenáše s obdivuhodným estetickým citem, pro věřitele důvěryhodného ručitele, pro finančníky kouzelníka, pohybujícího se s lehkostí tanečníka. Jen málokdo věděl, že surintendant pracoval o samotě dlouho do noci a silou vůle zmáhal pravidelně se opakující horečnaté záchvaty. Všichni viděli jen jeho eleganci, šarm, takt bez nadutosti, přátelství bez podezíravosti, velkorysost bez zábran.
V obchodech s úřady ovšem Fouquet sám na sebe nezapomněl. Od bratra kardinála de Retz koupil roku 1650 titul markýze de Belle-Isle, s nímž souvisel i vznešený titul místokrále Ameriky.
Belle-Isle je ostrov proti poloostrovu Quiberon, uzavírajícímu Morbihanský záliv s přístavem Vannes a do jisté míry střežící mohutné přístavní město Nantes u ústí Loiry do Atlantiku. Na Belle-Isle nechal Fouquet zesílit opevnění, umístil tu dvě stovky kanónů a dobudoval soukromou oceánskou flotilu, jejíž admirálskou loď symbolicky pokřtil ve shodě s figurou svého znaku "Grand Écureuil", Velká veverka.
Nákladné práce nemohly nevzbudit podezření v dobách, kdy se královská moc spíše snažila opevněná místa šlechty redukovat. Mnozí se začali klást otázku, odkud vlastně surintendant prostředky bere. Další šli dále a přemýšleli, zda Fouquet opevňuje ostrov proto, aby Angličanům a Holanďanům uzavřel místo jejich oblíbených útoků na Francii, nebo buduje vlastní stát ve státě.
Mazarin musel čelit příliš mnoha feudálním vzpourám, než aby své pravé ruce bezvýhradně důvěřoval. Rád z Jeana-Baptista Colberta, upřímně Fouqueta nenávidějícího, udělal tajný nástroj kontroly.
"Jeho Eminence mi též svěřila, abych zkoumal účty vrchní intendance, Veličenstvo."
"Vida!", zvolal Ludvík XIV., který již chtěl Colberta propustit, ale poslední slova ho zarazila. "Vida! Jeho Eminence vás tedy pověřila kontrolou pana Fouqueta? A jak dopadla ta kontrola?"
"Vychází schodek, Veličenstvo..."
"Dobrá. Dokončete účty a předložte je..."
"Vrchní správce financí je, Veličenstvo, nejmocnější mu v království...Za týden mě rozdrtí, Veličenstvo. Dáváte mi za úkol kontrolu, ale k té nutně potřebuji moc...!", dočteme se v jedné z kapitol posledních mušketýrských dobrodružství.
V říjnu 1659 Colbert sestavil memorandum skutečných i domnělých surintendantových hříchů a předal je kardinálovi. Dobře informovanému Fouquetovi to nezůstalo utajeno a rozhořčeně protestoval. Chytrý Ital sice nechal kompromitující spis v tichosti ležet, nad Colbertem však roztáhl ochrannou ruku. Snad tehdy sestavil Fouquet tajný plán pro případ nemilosti, obsahující záměr utéci do Belle-Isle a nastiňující otázku jak obrany ostrova, tak i seznamu vlivných stoupenců a přátel, které by bylo dobré získat na svou stranu.
Roku 1661 Mazarin umíral a na smrtelném loži pronesl větu, nepochybně určenou Colbertovi:" Nebylo by třeba poradit králi, aby pana Fouqueta vyhnal ?"
Ludvíku XIV. pak v posledním rozhovoru řekl:
"Dohlížejte na Fouqueta."
"Dlužím vám vše, Sire, ale věřím, že to splácím, když vám zanechávám Colberta!," dodal ještě.
Prostředně velké, spíše hubené než tlusté postavy, měl zapadlé oči, všední výraz, hrubé, černé, ale řídké vlasy...Tvářil se přísně, skoro tvrdě, byl trochu odměřený, což podřízení nazývají pýchou, nadřízení pak strojenou důstojností. Byl upjatý ve všem - i když se sám díval do zrcadla...,tak vypodobnil Colberta Dumas.
Colbert představoval pravý Fouquetův opak, i když v mnohém se jejich kariéra podobala. I on pocházel z drobné šlechty, která zbohatla obchodováním, i on studoval u jezuitů, i on byl nadaným finančníkem, tady však podobnost končila. Remešský rodák a syn obchodníka se suknem musel nad prací prosedět stovky a tisíce hodin. A Fouquet vše tvořil zdánlivě lehce mezi hovorem o umění a tancem. Fouquet ovšem improvizoval a Colbert metodicky plánoval.
Surintendantovy finanční operace byly v nejednom ohledu hazardní, mnohé se prodávalo a zastavovalo na úkor budoucích let. Fouquet představoval liberální svět financí, opřený o schopné osobnosti, jimž jejich nadřízený či hlavní organizátor dával důvěru i prostor.
Colbert ztělesňoval direktivně administrativní byrokratický systém, založený na instrukcích, fungujících úřadech, pečlivých účtech a struktuře. Suchý, osobně velmi skromný Colbert, jemuž k obědu a večeři postačil prostý šálek bujónu, měl jednu velkou slabost: nenávist k Fouquetovi. Snad právě pro onu eleganci, lehkost a úspěch. Colbert vše musel velmi tvrdě vydřít.
Ve znaku Colbertů se kroutila modrá užovka. Veverka versus užovka, tak nazvali mnozí současníci zápas, který propukl po Mazarinově smrti plnou silou.
Všemi obdivovaná veverka elegantně skákala ve výšinách a dole se plazící užovku nechávala bez povšimnutí. Užovka ale nevynechala jedinou příležitost, a měla jich dost, aby mohla do královského ucha zasyčet poznámku o tom, zda to či ono pan surintendant podniká pro blaho státu, koruny či jen pro sebe. Nebylo třeba si mnoho vymýšlet. Takto to provedl Colbert Dumasův:
"Promiňte, Veličenstvo, ale napřed musím ještě něco připojit."
"Mluvte."
"Zřejmý, hmatatelný důkaz zrady."
"Jaký?"
"Právě jsem se dozvěděl, že pan Fouquet opevňuje Belle-Isle-en-Mer...Proto, aby je jednou hájil proti svému králi."
Od roku 1656 budoval Fouquet, teď už vikomt z Melunu a markýz z Belle-Isle, nedaleko královského zámku Fontainebleau nádherně pohádkové sídlo Vaux-le-Vicomte. Štědře rozdával plnými hrstmi, zatímco krále v rozletu brzdilo dno pokladnice. A král měl neblahé zkušenosti s odbojností příliš bohatých velmožů. Ne, Nicolas Fouquet si v té době nepočínal ani prozíravě, ani opatrně. Opatrnost házel za hlavu, ačkoliv Colbert v té době od krále získal kontrolu nad financemi a s mravenčí pílí shromažďoval kámen ke kamínku budoucí lavinu obvinění.
Ludvík XIV. se řídil Mazarinovou radou dobře. Navenek Fouqueta vyznamenával a zaměstnával. Surintendant cestoval do Holandska, pak byl poslán k volbám krále do Polska, v Anglii jednal o možnosti sňatku Karla II. s francouzskou princeznou. Všeho se skvělý Fouquet zhostil úspěšně. Král jej stále udržoval v naději, že bude jmenován Prvním ministrem a významem i vlivem se tak zařadí za kardinály Richelieua a Mazarina. V tajných schůzkách s Colbertem však vladař probíral možnosti a způsoby surintendantova odstavení.
"Služebnictvo Vašeho Veličenstva nemůže zabránit panu Fouquetovi, aby nebyl vrchním správcem...A aby pro tuto svou hodnost neměl za sebou celý parlament, tak jako má za sebou celou armádu pro svou štědrost, celé písemnictví pro svou vlídnost, celou šlechtu pro své dary..."
"Jak tedy budeme moci podkopat toho obra?" Nu, mluvte!" A král se hořce usmál.
"Přiveďte ho na mizinu, Veličenstvo, to vám radím."
Záležitost však nebyla tak jednoduchá, jak ji viděl Colbert Dumasův.
To, jak Ludvík XIV. tajně připravoval Fouquetův pád, velkému králi nesloužilo ke cti. Surintendantova moc však byla taková, že jeho odstranění se rovnalo státnímu převratu s nedozírnými následky. Ve Fouquetově hlavě a rukou ležela celá ekonomika království. Král musel nejprve uchopit a přejmout nitky finančních vazeb, kontraktů, mechanismů, smluv i operací. Náhlý pád muže, jehož jméno tvořilo samo o sobě dostatečnou záruku obrovským úvěrům, mohl vyvolat paniku věřitelů, uzavření zdrojů příjmů a snad i státní bankrot.
Colbertovým a královým cílem bylo dostat surintendanta před soud, jenže Fouquet zároveň zastával úřad generálního prokurátora a soudit jej mohl pouze pařížský Parlament, v němž měl řadu přátel. Bylo třeba jej dostat před soud zvláštní. Colbert sám navrhl králi předstírat, že se s Fouquetem smířil.
Král souhlasil a dal surintendantovi najevo, že bude jmenován Prvním ministrem. Slíbil mu dokonce řetěz řádu Svatého Ducha, což oboje představovalo povznesení na úroveň princů. Colbert surintendantovi naznačil, že úřad Prvního ministra by v dané situaci Fouqueta příliš zaneprazdňoval. "Prodal jsem dnes ráno jeden svůj úřad," řekl s nejklidnější tváří Fouquet.
"Jeden svůj úřad?" zvolal král. "A který?"
"Úřad, jenž mi dával dlouhý talár a přísný vzhled, úřad nejvyššího státního zástupce."
Král mimoděk vykřikl a pohlédl na Colberta....
"Je to možné?" řekl král, když Fouquet odešel. "Že prodal ten úřad. Zbláznil se!"
Colbert neodpověděl; pochopil, nač pán myslí...Fouquet upustil svou zbraň...
Bylo tomu stejně jako v románu. Oslněný surintendant, který nikdy nepatřil mezi intrikány, poslechl, zvlášť když před sebou viděl splnění všech tužeb. Prodal prokurátorský úřad za milión čtyři sta tisíc livrů. Milión nabídl králi. Ten bez uzardění přijal a vzápětí vykřikl vítězoslavně:
"Zavřel se sám!".
Zbylých čtyři sta tisíc dal Nicolas bratru Basilovi, který jej za krátký čas bez lítosti zradil. Sám si nenechal nic!
Drama vrcholilo. Přátelé Fouqueta varovali, že sám strká krk pod nůž. Varování docházela i od placených informátorů. Veverka v korunách stromů však sykot užovky dole u kořenů pohrdavě přehlížela.
Král a dvůr se tehdy bavili ve Fontainebleau slavnostmi a bukolickými radovánkami v duchu scén, věrně popsaných v Dumasově románu. Nikterak ošklivý panovník tu potkal první opravdovou lásku a rodící se náklonnost neunikla ani vikomtovi z Vaux.
Zámek Vaux-le-Vicomte
Dvorní dámě princezny Henrietty Anglické, které se začalo dostávat milostné přízně Jeho Veličenstva, nabídl surintendant peníze. To by samo o sobě nebylo trestuhodné, slečna de La Valliére pocházela z nebohaté rodiny a garderoba dvorní dámy byla nákladná. Fouquet tak, jak měl ve zvyku, chtěl koupit zdroj informací.
"Slečno, viděl jsem vás a jistě se nebudete divit, že se mi zdáte krásná. Ale Vy, jelikož nemáte postavení sebe důstojné, budete u dvora jen živořit. Kdybyste měla nějaké tužby, láska čestného muže by mohla pomoci Vašemu duchu i Vašim půvabům..., píše Dumasův Fouquet na Aramisovu radu slečně de La Valliére. Tady se román a historie rozcházejí. Románová Louisa dopis nedostane, list zrádný Fouquetův sluha prodá Colbertovi... A skutečnost?
Historická Louisa dopis dostala . Fouquet se tentokrát v ženě zmýlil. Louisa de La Valliére milovala krále z celé duše své ctnostné povahy a jistě překypovala i určitou naivitou. Surintendantovu nabídku si vyložila jako snahu koupit si srdce, patřící již jinému, hluboce se urazila a neopomněla to říci králi.
Ludvík XIV. začal žárlit.
Fouquet chtěl neobratnost napravit a následujícího dne před La Valliérovou až příliš okatě vychvaloval královy ctnosti. I toto se Ludvík dozvěděl a popudilo jej to ještě více. Vyložil si surintendantovo nadbíhání jako směs neomalené indiskrétnosti a dvoření osobě, kterou on velmi miloval. Mnozí později soudili, že La Valliérová se stal nechtěnou příčinou definitivního Fouquetova pádu, o tom však už bylo rozhodnuto dávno. Král, stále potřebující Fouquetovy vědomosti, se ovládl. Sebeovládání málem ztratil jen o málo později.
Pět dlouhých let nechával Nicolas Fouquet stavět klenot elegance, vkusu a nádhery, v jehož realizaci dal umělcům volnou ruku. Pět let pro zámek Vaux shromažďoval umělecký nábytek, tapisérie, sochy a obrazy. Dosud nepříliš proslulí umělci Le Vau, Le Nôtre a Le Brun tvořili areál, který se měl stát měřítkem umění své doby. Vznosný a přitom křehký palác nového stylu, odrážející se v plochách vodního příkopu, s mramorovým schodištěm vedoucím do rafinovaně komponovaných zahrad mezi nádherné sochy a udivující fontány, uvnitř vyzdobený alegorickými freskami a látkami, pro které Fouquet nechal vybudovat uměleckou dílnu, představoval naplnění snu a obraz ctižádosti, ztvárněný s obdivuhodným citem pro krásu a soulad.
Projděme širokou branou zámku, podepřenou karyatidami, a spatříme hlavní skupinu budov v rozsáhlém kamenném nádvoří obklopeném hlubokými příkopy s nádherným kamenným, zábradlím. Neexistuje nic velkolepějšího nad přední budovu, jež se tyčí jako král na trůně, chráněna na čtyřech stranách pavilóny s mohutnými jónskými sloupy. Vlysy, zdobené arabeskami, hlavní štíty, korunující pilíře a kupole, dodávají budově bohaté vznešenosti a majestátní rozlohy..., popisuje jeden z dodnes nejnavštěvovanějších francouzských zámků Dumas.
O stavbě se samozřejmě hodně u dvora mluvilo a v červenci 1661 projevil Ludvík XIV. přání toto místo navštívit. Za měsíc, a s celým dvorem !
Jestliže to od krále byla zlomyslnost, pak pro Fouqueta přání rovnající se rozkazu představovalo nejvyšší výzvu. Spolu s ní dolehl na surintendanta děsivý termín, velká pocta a ještě větší nebezpečí.
Přátelé znovu nabádali k opatrnost a skromnosti. Upozorňovali, že Colbert Fouqueta nenávidí, král je rezervovaný a je krajně neopatrné popouzet jej luxusem a bohatstvím. Fouquet byl ovšem posedlý jedinou myšlenkou, která ho spalovala stejně jako nový záchvat horečky. Nemocný a do krajnosti vyčerpaný řídil osobně dokončení zámku se vším, co s důstojným přijetím krále souviselo. Dodělávaly se malby, přivážel se nábytek, věšely čalouny a tapisérie, připravoval ohňostroj, zkoušely fontány, sháněly kočáry a kolesky, nacvičoval se balet, Moliére narychlo psal komedii pro zahradní divadlo, Lully skládal hudbu, do toho se sázely květiny a stromy, přivážely vybrané lahůdky, nejjemnější vína, král kuchařů Vatel připravoval tabuli, organizovala se loterie, v níž měl každý los vyhrát. Vše pro krále, vše pro jeho spokojenost!
Povozy jely měkce jako po koberci...Ve chvíli, kdy se objevily, vytrysklo ze všech stromů, ze všech váz a mramorů světlo tak jasné jako denní...Pan Fouquet podržel králi třmen, král seskočil na zem, půvabně se vzpřímil a ještě půvabněji podal Fouquetovi ruku a ten jí přes lehký králův odpor políbil...
V extázi a horečce vítal Fouquet 17. srpna 1661 krále a jeho dvůr, v němž chyběla pouze těhotná královna. Král se rozhlédl po vší nádheře a chladně surintendantovi za přijetí poděkoval.
Fouquet zneklidněl, nadšení dvořanů mu ale brzy spravilo náladu. U hostiny se Vatel překonal. Když vybrané chody přišly na stůl před krále, pozastavil se panovník, už milostivěji naladěný, nad krásou měděného nádobí.
"Sire, to není měď, ale zlato," řekl Fouquet prostě aniž uvážil, že král musel nedávno nechat své příbory roztavit.
Fouquet jedl ze zlatého nádobí, které pro něj umělci odlili a cizelovali. Fouquet pil vína, jejichž jména francouzský král ani neznal; a pil je z pohárů, z nichž každý byl vzácnější než celý sklep královský, pokračuje věrně v líčení Dumas.
Ludvíka nádhera popudila. Divadlo, tombola, přepychové výhry, dvanáct set vodotrysků, to vše rozhořčilo panovníka, který si nic podobného nemohl dovolit, na nejvyšší míru. Onoho večera dostal Ludvík XIV. poslední lekci vznešenosti, vkusu, nádhery a bohatství. Fouquet za ni vrchovatě zaplatil. Král z ní převzal mnohé, co jeho další vládu symbolizovalo. Vaux vedlo k myšlence výstavby Versailles. Ironií bylo, že královské sídlo postavili titíž umělci, kteří vybudovali Vaux.
Od tohoto okamžiku se Dumasův příběh, vyprávěný ve Vikomtu de Bragelonne", začíná od skutečnosti diametrálně lišit! Děj románu, to je rafinovaná záměna "Železné masky", králova dvojčete, za krále skutečného, provedená bývalým mušketýrem Aramisem k Fouquetově záchraně. Mělo se tak stát v noci ve Vaux...
Ve skutečnosti tu král nepřenocoval. Téhož večera, bez špetky milostivosti, skočil neočekávaně a chladně do kočáru a navzdory programu, předpokládajícímu přenocování, odcestoval. Nic nepomohlo, že Fouquet pochopil prohru a celé Vaux nabídl králi jako dar. V té chvíli taková nabídka byla jen další urážkou. Král zcela ztratil sebeovládání. V kočáru vyhrkl:
"Měl jsem Fouqueta na místě zatknout!...Všem podobným je třeba zakroutit krkem!"
Královna-matka Anna Rakouská jen s obtížemi synovi zabránila provést ukvapenost.
Už v březnu král prohlásil, že míní vládnout sám bez ministrů. Slavnost ve Vaux však byla tím rozhodujícím dnem, kdy se Ludvík XIV. utvrdil, že vladař musí být jediným a nejvyšším zdrojem moci i rozhodování. Vaux znamenalo počátek králova absolutismu i první den nové éry.
Fouquetovo zatčení už král nemínil dlouho odkládat a se zarážející přesností začal s Colbertem sestavovat do nejmenších detailů plán akce.
Setkání krále v Fouqueta ve Vaux (Leloir)
Dne 27. srpna se král pod záminkou svolání parlamentu Bretaně vydal s obrovským doprovodem přes Blois do Nantes. Bylo rozhodnuto surintendanta zatknout tady, v centru jeho moci, v sousedství Belle-Isle a současně v zárodku zadusit jakýkoliv pokus o odpor či vzpouru. V Paříži měly souběžné akce zajistit Fouquetův majetek, přátele i kompromitující písemnosti.
Do Nantes dorazil Ludvík před Fouquetem. Sebelepší plán nelze utajit zcela a tak i surintendant dostal mnohá varování o chystajícím se uvěznění. Nechtěl tomu věřit. Domníval se, že se král neodváží ? Chvíli pod dojmem černých zpráv prý uvažoval o útěku, pak ale pochopil, že by se nikde v Evropě nemohl skrýt a současně důstojně žít. Colbert navíc dovedně roztrousil fámy, že král sice o zatčení uvažuje, uvězněn však má být místo Fouqueta on ! Připravený plán už se však rozběhl! Finále najdete i ve "Vikomtu de Bragelonne":
"Kapitáne," pravil král, "půjdete sto kroků za panem Fouquetem. Jde domů. Půjdete za ním."
"Ano, Veličenstvo."
"Zatknete ho mým jménem a posadíte do kočáru. Nesmí cestou s nikým mluvit a házet lístky kolemjdoucím lidem."
"To je těžká věc, Veličenstvo."
"O to už je postaráno, pane d´Artagnane. Povoz se zamřížovaným okénkem zabrání oběma těmto nepřístojnostem."
I skutečný d'Artagnan surintendanta zatýkal, okolnosti však byly zcela jiné. Král si nechal Šedých mušketýrů pana d´Artagnan v Nantes zavolat. Ten dorazil do Nantes nemocen, musel ulehnout a dvakrát byl nucen se u krále omluvit. O spolehlivosti mušketýrského velitele, jeho nepostradatelnosti a důvěře, které se těšil, svědčilo, že Ludvík XIV. přes všechnu netrpělivost počkal, až se zdraví pana d´Artagnan trochu zlepší.
V neděli 4.září se Gaskoněc na poledne ohlásil s třídenní prodlevou u panovníka. Dostal rozkaz k Fouquetovu zatčení, který se odvážil vzhledem k závažnosti situace žádat písemně. Vyšel ven se svazkem listin pod paží a předstíral, že jej král povolal kvůli něčemu zcela jinému. Odnášel si podrobné pokyny. Jejich opisovače nechal král z důvodu utajení na čtyřiadvacet hodin izolovat.
V pondělí 5. září byli od časného rána Šedí mušketýři rozestavěni kolem paláce, v němž se král nalézal, pod záminkou, že se panovník chystá na lov. Král mezitím vydával rozkazy k zabavení Fouquetova majetku, uklidnění dvora i věřitelů, k pohotovosti vojska na pobřeží, k internaci nejvlivnějších Fouquetových přátel.
Fouquet, na jehož zdraví se nechal král ještě předchozího dne starostlivě přeptat, byl pozván na ranní jednání královské Rady. Rada skončila, Ludvík XIV. vzal překvapivě důvěrně surintendanta pod paží a vedl jej k oknu. Přítomní to pokládali za nový důkaz přízně, vladař se však chtěl jen přesvědčit, zda na nádvoří jsou všichni na svých místech. Fouquet odcházel a razil si cestu schodištěm. Prošel přelidněným palácovým dvorem.
D´Artagnan měl rozkaz jej zatknout až za branou. V davu se surintendant veliteli mušketýrů ztratil. D´Artagnan ihned poslal svého pobočníka Saint-Marse ke králi se zprávou a lakonickým vzkazem:
"Najdu jej !"
Románový Fouquet prchne na bílém koni. A d´Artagnan vyrazí za ním:
D´Artagnan div nezešílel. Krev mu tloukla bouřlivě do spánků i do očí.
"Jménem královým!" zvolal opět. "Stůjte, nebo vás srazím ranou bambitky!"
"Srazte, odpověděl Fouquet, ujížděje dále...
Byla to nevídaná podívaná, ten závod dvou koní, kteří žili už jen z vůle svých pánů. Po zuřivém trysku přišel rychlý klus a pak volný běh...D´Artagnan si nevěděl jiné rady; chopil se jiné bambitky a namířil na bělouše.
"Vašemu koni, ne vám!" zvolal na Fouqueta.
A vystřelil...
Hon dvou koní se nikdy nekonal. Za pár minut d´Artagnan Fouqueta našel, jak nasedá do připravených nosítek. Na náměstí de la Cathédrale mu hrabě d´Artagnan položil ruku na rameno. Fouquet stačil ještě svému sluhovi La Riviérovi pošeptat totéž, oč požádá románový Fouquet d´Artagnana, když dostih skončí:
"Do Saint-Mandé..."
D´Artagnan řekl zdvořile zatčenému o dokumenty, které měl při sobě, a okamžitě je dle rozkazu poslal králi. V královském kočáře, s doprovodem čtyř mušketýrů, okamžitě se svým vězněm vyrazil z Nantes do Angers.
Sluha La Riviére zatím štval koně podle rozkazu svého pána z Nantes do Paříže. Dorazil pozdě, surintendantův dům v Saint-Mandé už prohledávali Colbertovi lidé. D´Artagnanovi zatím Fouquet sdělil, že chtěl celé opevněné Belle-Isle složit králi k nohám. Guvernér ostrova se však po zprávě o zatčení markýze de Belle-Isle chystal k obraně. Naštěstí rychle pochopil marnost boje a brány pevnosti otevřel.
"Je mi líto krále, který se musel k takovému jednání snížit," vzkázal ještě po veliteli mušketýrů jeho vznešený vězeň.
Zatímco byl Fouquet v zamřížovaném povoze odvážen do Paříže, vcházel král do sálu gard a vyhlásil:
"Fouquet byl na můj rozkaz právě zatčen...k tomuto opatření jsem se rozhodl již před čtyřmi měsíci."
Ludvík se již s ničím netajil. Padlý surintendant už mu nestál ani za slovíčko "pan".
Do vězení putovali, alespoň na čas, Fouquetovi přátelé. Jeho choť byla izolována, jeho děti poslány k rodičům. Colbert dal dům v Saint-Mandé prohledat tak důkladně, že jeho lidé rozebrali podlahy, ostění, krby, zkrátka vše, kde mohlo být něco ukryto. Za zrcadly nalezli kazetu s několik let starými plány na obranu Belle-Isle a se seznamem placených informátorů, vesměs dívek, dvorních dam z králova okolí. Colbert jásal.
Skříňce se později říkalo "kazeta milostných lístků", protože podle některých obsahovala seznamy s oceněním dívčích služeb zcela neinformačního charakteru. Ať už bylo v kazetě cokoliv, dvůr si zhluboka oddechl, když král prohlásil, že étuji spálil. Několik dvorních dam ovšem muselo své místo na diskrétní pokyn opustit...
V surintendantově cause zasedl zvláštní soud, jeho kompetentnost však zkušený jurista Fouquet odmítl. Bránil se s udivující houževnatostí a obratností. Proces, v němž král činil na soudce nemalý nátlak a žádal surintendantovu hlavu, se táhl čtyři roky a zahrnul dvaačtyřicet Fouquetových vystoupení před tribunálem, během nichž se veřejné mínění obracelo na jeho stranu. Byl obžalován ze zločinů urážky majestátu, ohrožení státu a rozkrádání státních peněz. První dva zločiny byly hrdelní.
Surintendant postupně dostával soudce do úzkých. Obvinění nalézala stále méně pevné půdy pod nohama. Když předseda soudu, kancléř Séguier, předložil obvinění zločinu proti státu, duchaplný vězeň mu vysvětlil, že takovým zločinem nemůže být jeho chování, ale konkrétní skutek, třeba to "...když někdo vydá nepříteli most." Což byla věc, kterou za Frondy učinil právě kancléř Séguier a většina přítomných to dobře věděla. Pro pobouření v sále se muselo líčení odročit.
Rozsudek byl vynesen až po hlasování, které se konalo 13. prosince 1664. Obžaloba trvala už jen na rozkrádání a obohacování, ačkoliv porovnání Fouquetových aktiv a pasív ukazovalo do mínusu. Ve finančních otázkách nikdo přesně nedokázal stanovit sumy, které si eventuálně Fouquet pro své záliby a cíle přisvojil. Colbertovy revize sice obsahovaly důkazy, většinu svých transakcí ale surintendant nosil v hlavě. Ostatně tím, že použil peníze státu, se nelišil vůbec od Mazarina, na jehož památku ovšem Ludvík XIV. sáhnout nedovolil.
Nezávislost soudců na králi svědčila o tom, že ze spravedlností to v dávných dobách nebylo vždy tak zcela špatné. V konečném dramatickém hlasování se přes výslovné panovníkovo přání odvážilo čtrnáct osob hlasovat pro pouhé vyhnanství. Deset bylo pro smrt. O týden později změnil Ludvík XIV. rozsudek vyhnanství na doživotní žalář. D´Artagnan, který se neudržel a blahopřál svému vězni k záchraně života, odvezl státního vězně do savojské pevnosti Pignerol. Odmítl, jak už bylo řečeno, stát se žalářníkem a místo sebe doporučil svého pobočníka Saint-Marse.
Deset let strávil Fouquet za velmi přísných a mnohdy zcela neobvyklých bezpečnostních opatření v Pignerolu. Teprve pak mu byla vazba poněkud zmírněna. Za ta léta pochopil, že milost nepřijde nikdy. Nesměl přijímat návštěvy, psát, novinky o rodině dostával jen dvakrát do roka. V roce 1670 se jej přátelé pokusili osvobodit. Skončili na šibenici. Navzdory všem opatřením propašoval nemocný vězeň dopis pro svou ženu a jeho opisy zaplavily Paříž. Bezvýsledně.
Teprve v posledních letech se Fouquetovi dostalo povolení stýkat se i s jiným vězněm, hrabětem de Lauzun, s nímž se znal ještě ze šťastných let. Lauzun mu vyprávěl o Versailles, vybudovaných pro krále umělci, kteří stavěli Vaux. Přidal zprávy o Colbertově manufaktuře Gobelins, vyrábějící nádherné tapisérie. Byly to dílny, které Fouquet pro výzdobu Vaux založil. O královské bibliotéce, která vznikla z knihovny v Saint-Mandé. O skvělé kariéře Jean-Baptiste Colberta, který se stal Prvním ministrem, i o smutném konci slečny de La Valliére. Teprve dík Lauzunovi mohl Fouquet zrekonstruovat události patnácti let, strávených v pevnostních zdech.
Roku 1679 bylo Fouquetově rodině povoleno navštívit vězení. Dcera Marie-Madelaine zůstala s otcem. Nebyl to šťastný nápad, hrabě de Lauzun ji tu svedl...
Říkalo se, že král pod tlakem veřejného mínění pomýšlí na udělení milosti. Dne 23. března 1680 však bývalý surintendant náhle po krátkém srdečním záchvatu zemřel. Kde? Skončilo drama, začínalo tajemství. Podle některých zesnul Fouquet na Pignerolu. Podle jiných krátce po propuštění na svobodu po cestě ze Savojska. Podle dalších v náruči svého syna. Podle pochybovačů nezemřel Fouquet vůbec, alespoň nikoliv onoho roku.
Oficiálně bylo Fouquetovo tělo vydáno rodině a pohřbeno v rodinné hrobce. Stalo se tak řadu týdnů po údajné smrti, rakev už nikdo neotevíral. Neexistuje záznam o ohledání, pitvě. Leží vůbec Nicolas Fouquet ve svém hrobě ? Nebo se stal figurou ve velké záhadě evropské historie, příběhu Železné masky?