neděle 16. ledna 2022

BERTHIER Michala Šťovíčka


Napsat biografii jedné z předních napoleonských osobností mě na jednu stranu dlouho lákalo, na druhou stranu se mi do ní dlouho nechtělo – obával jsem se, že to bude dřina s nejistým výsledkem. Napoleonovi maršálové, jejichž biografie už máme = Ney, Bernadotte, Masséna, Lannes, Davout, Marmont, totiž veleli a válčili aktivně a jejich životopisy jsou tedy epické. Louis Alexandre Berthier sice jako náčelník generálního štábu čili „ten nejhlavnější” byl celých 14 let napoleonských válek neustále v permanenci, všude a u všeho, bezprostředně i na vzdálenost stovek kilometrů, avšak na rozdíl od výše jmenovaných neválčil, Byl ovšem bezprostředním správcem a hybatelem Napoleonových armád, odpovídal za jejich bojeschopnost. K čemuž vymyslel, zorganizoval a řídil dosud nevídanou kvalifikovanou, dokonale funkční a výkonnou štábní strukturu, takže je považován za prvního moderního náčelníka generálního štábu – z jeho koncepcí následně vycházela francouzská armáda celých 150 let a inspirovaly se jimi i jiné armády.
Milovník napoleonské historie a válek o něm, o jeho činnosti a díle na napoleonské scéně zatím nemá takové souvislé povědomí jako o jejích nejslavnějších akčních hrdinech, neboť se činil „ve stínu”. Většiny bitev se Berthier zúčastnil navenek jako pouhý divák – nevedl na bojišti zdatně a hrdinsky žádnou armádu či sbor, k tomu předpoklady neměl, koho by tedy zajímal… a přitom by bez něho žádné Napoleonovo vítězství nebylo možné. S určitou mírou zjednodušení lze jeho roli charakterizovat: Napoleon vymyslel, Berthier zajistil realizaci myšlenky…
Vzhledem k úloze štábů v armádě obecně a tudíž i Berthierovy činnosti proto hrozilo, že biografie tohoto maršála bude buď nezáživná: žádné hrdinské činy, žádný akční děj, pouhá úředničina, nebo bude zbytečně parafrázovat vše, co se dosud o napoleonských taženích napsalo, jen místo „Napoleon rozkázal, aby ten a ten” nebo „Napoleon vytáhl směrem” atd. se bude psát „Berthier napsal tomu a tomu, že císař rozkazuje, aby”, „Berthier rozeslal Napoleonovy rozkazy, aby jednotlivé sbory vytáhly těmito směry” atd., neboť takto nejvyšší velení nejčastěji fungovalo. Tažení a bitvy jsem tudíž nehodlal popisovat, vzhledem k jejich četnému a mnohem kvalifikovanějšímu vylíčení jinde by to bylo nadbytečné.
Přes tato úskalí zvítězil pocit, že Berthierova biografie jako další do řady u nás vydaných „maršálských” životopisů by v knihovně zájemce o napoleonské války neměla chybět, ač se v ní akčně válčit nebude. Dovolil bych si proto knihu povšechně charakterizovat jako doplněk či náhled do zákulisí všech dosud popsaných válečných dějů napoleonské epopeje.
                                                                                                                                        Michal Šťovíček

Obsah
Důstojník královské armády
    V otcových šlépějích
    Ve válce za americkou nezávislost
    Mise v Prusku
Těžká doba revoluční
    V Národní gardě
    Na severní hranici
    Válka ve Vendée
    Pod Alpami
S Bonapartem v Itálii
    Náčelník štábu Italské armády
    Italské tažení
    Římská epizoda
S Bonapartem v Egyptě
    Z Paříže do Káhiry
    Z Káhiry do Paříže
Období konzulátu – první část
    Ministr války
    Velitel Záložní armády
    Vyslanec ve Španělsku
    Období konzulátu – druhá část
    Ministr války podruhé
    Přípravy na invazi do Anglie
Intermezzo I. Císařský maršál
Proti Rakousku a Rusku
    Tažení k Ulmu
    Bitva u Slavkova a Prešpurský mír
    Proti Prusku a Rusku
    Porážka Pruska
    Z Berlína k Tylži
Intermezzo II. Kníže Neuchâtelský   
Generální štáb Velké armády – první část
    Cesta ke generálnímu štábu Velké armády
    Struktura a činnost
    Obsazení – příklady
Generální štáb Velké armády – druhá část
    Generální štáb podle generála Thiébaulta
    Štáby nižších stupňů
    Generálové v generálním štábu
    Pobočníci
Generální štáb Velké armády – třetí část
    Krátce o  náčelníkovi generálního štábu
    Krátce o předávání rozkazů a hlášení
    Krátce o štábních důstojnících v terénu
    Krátce o inženýrech-geografech
Válka za Pyrenejemi
    Před setkáním v Erfurtu
    Ve Španělsku
    Španělsko z dálky
    Kauza Dupont
Znovu proti Rakousku (a poté s ním)
    Zmatené velení
    Nesnadno vydobytý mír
    Zastupující ženich
Intermezzo III. Panství knížete Wagramského
Znovu proti Rusku
    Od Němenu do Moskvy
    Tragický ústup
Pád císařství
    Boje v Německu
    Francouzské tažení a Napoleonova abdikace
Intermezzo IV. Láska a manželství
Neslavný konec
    Králův maršál
    Kdyby byl Berthier u Waterloo...
    Bamberská záhada
Maršál Berthier slovem i obrazem
    Pohledy současníků
    Pohledy historiků
    Památky a potomstvo
    Památky na maršála
    Sourozenci
    Maršálovi potomci v přímé linii
Přílohy
    Kariéra maršála Berthiera v datech
    Řády a vyznamenání maršála Berthiera
Prameny a vybraná doporučená literatura

 

úterý 11. května 2021

SALVY POD PLACHTAMI 1

Salvy pod plachtami jsou příběhem soupeření mezi Francií a Velkou Británií o vládu nad moři a oceány. Nepřátelství mezi oběma zeměmi, které se zrodilo koncem vlády Ludvíka XIV., pokračovalo ve válce o dědictví rakouské, v sedmileté válce a vrcholilo, když se Francie po bok amerických kolonií, které zahájily proti Británii válku za svou nezávislost. Bojovalo se ve Středomoří, u západních břehů Francie, v Antilách, u kanadských i severoamerických břehů a v Indickém oceánu. Řadové lodě sváděly bitvy u Toulonu a Menorky, u mysu Finisterre, u ostrova Ouessant a skalisek Cardinaux , v zálivu Chesapeake, kde se Francouzi podstatou měrou přičinili o vítězství USA, u ostrovů Saintes či u Cuddalore a francouzská Marine Royale v těchto bojích byla důstojným soupeřem Royal Navy.

            Druhý svazek Salv pod plachtami bude věnován válkám na moři v době Francouzské revoluce a Napoleonova císařství.

    Knihu si můžete objednat na http://www.vydavatelstviakcent.cz/kniha.php?id=1405

    Pár naskenovaných ukázek vás k tomu možná navnadí...


 

čtvrtek 11. března 2021

MARMONTŮV ŽIVOTOPIS OD MICHALA ŠŤOVÍČKA PRÁVĚ VYŠEL

 MARMONT  s podtitulem, Napoleonův maršál s cejchem zrádce, z pera Michal Štovíčka představuje Louise Viesse de Marmont, vévodu z Ragusy, a život plný dramatických událostí, bitev i dramat v bouřlivé době. Šlechtic rodem a Bonapartův spolužák se stal, stejně jako on, dělostřeleckým důstojníkem, přidal se k revoluci, která otevírala dveře k vzestupu, a v Bonapartově blízkosti prožil dvě tažení do Itálie i výpravu do Egypta a Sýrie. Přestože patřil mezi Bonapartovy přátele, nedostal maršálskou hůl hned a musel na ni čekat do roku 1809 a závěrečné bitvy u Znojma. V tažení, které skončilo Slavkovem, vedl jeden armádní sbor skrze rakouské Alpy, pak spravoval Napoleonem vytvořenou provincii Illyrie a v Dubrovníku, tehdy Raguse, si jeho jméno připomínají v dobrém dodnes. Velel ve Španělsku, kde vystřídal neúspěšného Massénu, prohrál s Wellingtonem roku 1812 u Salamanky, přesto to ale byl takticky a strategicky jeden z nejnadanějších Napoleonových maršálů, možná nejnadanější hned po Davoutovi. Bojoval houževnatě u Lipska i následujícího roku v boji o Francii, pak ale se stal, jak říká podtitul Šťovíčkovy knihy, maršálem s cejchem zrádce, neboť jeho sbor, to poslední, co císaři zbylo, kapituloval. Stalo se to sice v maršálově nepřítomnosti a Marmontova vina je dodnes sporná, přesto se slovo ragusard, odvozené od jeho predikátu, ujalo jako synonymem pro nejčernějšího zrádce. Žil ještě dlouho, v revoluci 1830 ale musel opustit Francii... Potkal se s Orlíkem, Napoleonovým synem, navštívil Čechy a zanechal mnohasvazkové paměti, vydané až po Marmontově smrti. Jsou poutavé i záludné, neboť se snažil očistit a sebe ukázat v nejlepším světle, obsahují ale nesmírní kvantum událostí, postřehů a hodnocení...

            Životopis tohoto pozoruhodného muže napsal Michal Šťovíček, autor monografie maršála Davouta, Vendéeských válek i syntézy revolučních válek pod titulem Francie proti Evropě, tedy už zkušený autor, který tu plně potvrzuje, jak dalece vyzrál. Úskalími složitého životního příběhu, kde se musí nejednou oddělovat zrno od plev a pravda od lži, provádí čtenáře vytříbeným stylem v promyšlené kompozici, které z jeho Marmonta činí čtenářskou lahůdku. Text doplňují pasáže o tom, co si a maršálovi mysleli a jak ho soudili současníci, je tu i soupis pomníků s maršálem souvisejících a navíc i překlady poutavých úryvků z Marmontových pamětí včetně jeho postřehů, které se týkají Čech.

            Ke kladům knihy v nemalé míře přispívá větší formát a spousta kvalitních vyobrazení i map.

            Knihu vydalo nakladatelství AKCENT Třebíč a získat ji můžete mj. na dobírku na adrese vydavatele http://www.vydavatelstviakcent.cz/kontakt.php.

 

pondělí 22. února 2021

VÁLKY V KRAJKÁCH

 

Války v krajkách, které právě vyšly, jsou už sedmým svazkem cyklu Bitvy a osudy válečníků. Vydalo je nakladatelství AKCENT Třebíč a objednat si knihu lze mj. na dobírku na http://www.vydavatelstviakcent.cz/kontakt.php Pro případné zájemce a zvědavce přikládám obsah, který mluví sám za sebe...

 OBSAH

Válka jako galantní slavnost…

PORÁŽKA BOJOVNÉHO KRÁLE (Bitva v Poltavy roku 1709)

Karel XII. a bitva u Narvy / Tažení do Ruska / Švédské vítězství u Holovčina / Ruské vítězství u Lesné / Mazepovo povstání / Přípravy k bitvě / Peklo mezi redutami / Ztracené bataliony / Jako když se sesouvá dům / Pro Kristovy rány, neopouštějte krále! / Ústup ke Dněpru

HROM I ŠTÍT FREDERIKA IV.

(Život a smrt dánsko-norského admirála Tordenskjolda

Trnitá cesta nepoddajného hocha / Plavčík, námořník, kormidelník, kadet a důstojník / Postrach Göteborgu / Velitel Løvendals Galej / Půjčte mi střelný prach… / Bílá orlice / Dynekilen / Komodor a kontradmirál / Útok na Marstrand / Smrt v souboji

PRVNÍ BITVA FRIDRICHA VELIKÉHO (Střetnutí pruské a habsburské armády u Mollwitz)

Pruský král a rakouská arcivévodkyně / Rakouská protiofenziva / Postup na Mollwitz / Útok rakouské kavalerie / Vítězství krále, který uprchl

DO PRAHY A ZASE ZPĚT (Neúspěšné tažení maršála de Belle-Isle do Čech)

Praga caput regni / Francouzi v Čechách / Praha v obležení / Těžký ústup mrazem

PROHRA U CHOTUSIC (Bitva, kvůli níž přišla Marie Terezie o Slezsko)

Honěná kolem Čáslavi / Bitva na obzoru / Rozvinutí / Jezdecký útok / Jak snadno se vítězství změní v porážku / Bilance

BOUŘLIVÝ ŽIVOT MARŠÁLA DE SAXE (Válečná tažení muže, který byl ztělesněním války v krajkách)

Levoboček saského kurfiřta / Tvrdé vojenské řemeslo a křehká pouta manželství / Války na východě / Rýnská fronta / Pražské dobrodružství / Neslavnější bitva / Bitva u Rocoux a dobytí Rakouského Nizozemí / Lawfeld, poslední bitva / Smrt ve slávě

STŘÍLEJTE PRVNÍ, PÁNI FRANCOUZI! (Vítězství Ludvíka XV. v bitvě u Fontenoy)

Tažení k Tournai / Armáda Jeho Veličenstva / Vojska pragmatické aliance / Den před bitvou / Vlažný útok Nizozemců / Anglický nápor / Marné protiútoky / Poslední utažení smyčky

HOHENFRIEDBERG A ŽĎÁR (Dvě rakouské prohry ve 2. slezské válce)

Rakouský vpád do Slezska / Kde jsou Prusové? / Útok na Sasy… / …a útok na Rakušany / Ještě jednu bitvu! / Pruský obrat doprava / Šturm kopce Branná / Konec války