pátek 30. dubna 2010

ARTURO PEREZ-REVERTE: HUSAR

K tomuto příspěvku mě přivedla reakce jednoho ze čtenářů, který mi trochu vytkl, jak obhajuji v "Napoleonově invazi" španělské guerrilleros. Já mu za tu výtku děkuji i proto, že mi připomenula knihu, kterou mám velmi rád. Španěl Arturo Perez-Reverte ji napsal jako svou prvotinu pod titulem "El húsar" (Husar). Je to spíše novela, příběh jednoho dne, vyprávěný mladým francouzským husarským důstojníkem plným ideálů, lásky k císaři Napoleonovi, touhy po slávě i po své první skutečné bitvě, do niž se chystá a ve které se mu představy začnou velmi rychle konfrontovat s velice drsnou realitou. Jde o jednu z mnoha bitev Poloostrovní války, jméno není důležité, protivníka představují právě Španělé, jejichž sveřepost onen důstojník pochopí až úplně na závěr a na vlastní kůži... Pokud jse o Perez-Reverta, napoleonské tematice zůstal věrný v knihách "Cabo Trafalgar" (Mys Trafalgar) a "Un día de coléra" (Den hněvu, o povstání v Madridu 2. května 1808), militaristicko-historické pak v sérii o kapitánu Alatristem (z níž vznikl i skvělý film s Viggo Mortensenem v hlavní roli). Do češtiny byla přeložena řada Perez-Revertových knih, na Husara, Den hněvu (k němuž se určitě za čas vrátím), Trafalgar či Alatristeho ale nedošlo, takže zatím nezbývá než ho číst v originále, nebo ve francouzském či anglickém překladu...

čtvrtek 29. dubna 2010

JOHN TAMS A RIFLEMAN HAGMAN

Vlastně jsem měl napsat, že tento blog nebude jen o knížkách, a jako důkaz se pokouším vložit jednu písničku, která se mi velice zalíbila. Souvisí s románovou sérii o Richardu Sharpovi, která se odehrává v napoleonských válkách, respektive s její filmovou podobou, kde si postavu riflemana Dana Hagmana (viz foto) zahrál britský folkový zpěvák John Tams, který v jednotlivých dílech i zpíval řadu krásných věcí včetně hlavního motivu "Over the hills and far away". Píseň "Love Farewell" zazněla, tuším, v dílu o dobývání Badajozu; je to tradicionál s Tamsovým textem, stále živým, jak dokazuje přiložené video. Pokud jde o zpěváka i herce, jinak britskou folkovou jedničku, u nás téměř neznámou, stačí si jeho jméno kliknout na wikipedii, youtubu či jeho vlastních stránkách. Pro ty, kterým se "Love Farewell" zalíbí jako mně, přikládám, pokud originálu neporozumí, svůj čerstvý překlad...LOVE FAREWELL
Trad./ John Tams/ Jiří Kovařík

Slyším plukovníka volat:
„Chlapče, je čas pochodovat.
Děla hřmí a bubny duní.
Chlapče pojď, je čas jít od ní.“
Tak se tu měj.

Co když padnu v bitvě v dáli?
Děla hřmí a pušky pálí.
Prázdně by už zněla slova,
pro nás že vše začne znova.
Tak se tu měj.

Můžeš stát, či zmizet v dálce,
můžeš čekat, nebo vdát se.
Chtěl bych, abys byla věrná.
Všechna přání jsou teď marná.
Tak se tu měj.

Slyším plukovníka volat:
„Chlapče, je čas pochodovat.
Děla hřmí a bubny duní.
Chlapče pojď, je čas jít od ní.“
Tak se tu měj.

Pokud ji někdo bude hrát, ať mi dá vědět...!

středa 28. dubna 2010

PRÁVĚ JSEM DOPSAL ...

Moje dvorní vydavatelství AKCENT mě delší dobu přemlouvalo na tento titul a já se bránil v obavě, že sklouznu do bulváru literatury faktu. Pak mi to nedalo a ponořil jsem se doslova do stohů dobových memoárů i knih, co staří pánové (kteří to uměli lépe než my) napsali před stoletím či více. Samotného mě překvapilo, jak zvláštně lidský portrét Napoleona Bonaparta vzniká. Je tu mladý důstojník, před ženami velice plachý a nezkušený, který se chce oženit doslova za každou cenu, generál, jemuž se z žen zatočí hlava, zoufale milující žárlivec a nešťastník, nesmírně "svou" Josefínou trápený, stále mocnější muž, který začínám mít nad svou ženou převahu, milenec, jenž si dává velmi dobrý pozor, aby neporušil v jádru měšťáckou morálku, císař, co chce založit dynastii a rozvádí se proto s těžkým srdcem, šťastný otec malého Orlíka, opuštěný manžel Marie-Louisy i vyhnanec na ostrově, kde mu už zbývají jen malá Betzy Balcombová či hraběnka Montholonová... "Napoleon a ženy" je současně knihou, která kreslí dobové zvyky, ceremoniály, etiketu a mravy ve vztahu k ženám, jež do Napoleonova života zasáhly. Jistěže tu budou i všechny milenky tou neznámou profesionálkou z Palais-Royal počínaje přes Desirée, Walewskou, Grassiniovou či slečnu George až po ty "na jednu noc"... Protože mi AKCENT dopřává možnost navrhovat si obálku sám, přikládám první ideu. Kdy to vyjde? Až přítel Karel Řezníček odchytá spoustu mých chyb (v čemž je víc než dobrý!!!) a já to odevzdám. Takže jaro 2011, asi...

SHARPE, WELLINGTONŮV VOJÁK

Richard Sharpe, syn neznámého otce a londýnské děvky, nalezenec, který se dal naverbovat k armádě, prošel pod mladým Arthurem Wellesleyem v Indii bitvami u Seringapatamu, Gawilhuru, atd, stal se seržantem, ba i podporučíkem, skrze bitvu u Trafalgaru se vrátil do Anglie, odplul bombardovat Kodaň, ustupoval s Johnem Moorem k
La Coruni a bojoval proti Soultovi u portugalského Porta, tak lze shrnout děj prvních (tuším šesti či sedmi) svazků slavné románové Sharpe´s Serie Richarda Cornwella, kterou už pár let vydává ve skvělých překladech Jiřího Beneše nakladatelství Oldag. Posledním zatím vydaným svazkem je "Sharpův orel", odehrávající se už ve Španělsku a kulminující bitvou u Talavery. Pokud vím, chystá se "Sharpovo zlato" (kde vybuchne Almeida) a překládá se "Sharpe´s Escape" (s bitvou u Bussaca). Ty knihy stojí zato, Cornwell zná dokonale reálie a dovede je velmi dramaticky i barvitě využít! Celá série má dnes neuvěřitelných 21 dílů a držím Oldagu palce, aby v češtině dotáhl věc až k tomu poslednímu, kde podplukovník Sharpe (už jako veterán od Waterloo, kde nemohl chybět...) navštíví excísaře Napoleona na Svaté Heleně, aby pak plul spolu s admirálem Cochranem bojovat u jihoamerických břehů proti Španělům.

úterý 27. dubna 2010

MARŠÁLOVÉ NAPOLEONOVÝCH ORLŮ

Před asi deseti lety mi vyšla kniha se stejným titulem; byla, tuším, třetí či čtvrtá a po těch letech mohu říci leda proslulou repliku z filmu "Někdo to rád horké": "Nobody is perfect". Nedávno jsem ji celou přepracoval, podstatně (o cca 50 %) rozšířil, odstranil své vlastní omyly, na které jsem přišel a připravil k vydání novému, byť jde obsahem z poloviny o zcela novou knihu a i formou to bude cosi nového. Předně je v ní barevná příloha se znaky všech maršálů (pokud je měli) a potom nákresy jejich uniforem. Krom toho ji provází 99 (právě jsme to spočítal) černobílých vyobrazení, což není právě málo... Pro ty, kteří neznají první vydání, poznamenávám, že jde o životní příběhy šestadvaceti napoleonských maršálů na pozadí bouřlivých dějů koaličích válek i o vylíčení toho, z jakých vrstev vyšli, jak stoupali ke slávě, kterak rostly jejich majetky a jak vypadaly jejich rodinné poměry.
Knihu, kterou bych rád doporučil vaší přízni i pozornosti, vydá opět můj dvorní nakladatel AKCENT někdy ve druhé polovině tohoto roku (2010); do té doby vkládám na ukázku přední a zadní stranu přebalu.

NAPOLEONOVA INVAZE

Napoleonova invaze je název prvního svazku dvoudílného projektu o konfliktu, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k pádu císaře Francouzů. Proč Napoleon uloupil španělskou korunu, čím proti sobě vzbudil nenávist většiny Španělů i Portugalců, a proč nemohl vyhrát válku, i když Francouzi ve většině bitev vítězili? Jak probíhal barvitý zápas, do nějž se stále více zapojovali britští vojáci pod velením Arthura Wellesleye, budoucího vévody z Wellingtonu? To vše jsou otázky, kterými jsem se na podkladě dobových pramenů zabýval. Pokud jde o vojenské operace, zachycuje tento svazek události let 1807 až 1810 s bitvami u Roliçy, Vimeira, Bailénu, La Coruni, Medellínu, Tudely, či Talavery, krvavými obléháními Zaragozy i Gerony nebo madridským povstáním El Dos de Mayo.
Knihu vydalo v březnu 2010 nakladatelství AKCENT Třebíč.
(http://www.vydavatelstviakcent.cz/kontakt.php)