úterý 21. července 2020

PELOPONNÉSKÁ VÁLKA

Tohle je po VÁLCE ŘEKŮ S PERŠANY a po řadě let můj návrat k starověkému Řecku. Na přebalu knihy o tom říkám:

             Jak to všechno začalo?
            Jedna válka končila a v ní se zvolna rodila druhá, dokonce ještě krutější než ta s vnějším nepřítelem, s Peršany.
            Měla to být vnitřní válka.
            Dalo by se říci, že válka občanská.
            Bratrovražedná, surová a bezohledná jako budou všechny občanské války, které přijdou po ní.
            „V jejím průběhu postihly Řecko takové strasti jako nikdy jindy ve stejném časovém údobí. Nikdy nebylo dobyto a zničeno tolik měst, ať už barbary, nebo ve vzájemných bojích. nikdy nebylo tolik lidí vyhnáno z vlasti nebo povražděno...“ napsal Thúkydidés, historik, pamětník, politik i voják. 

            Kniha má 415 stran, 110 vyobrazení, 12 map a vydalo ji nakladatelství AKCENT; objednat si ji můžete zde: http://www.vydavatelstviakcent.cz/kontakt.php