pátek 28. dubna 2017

ROZHOVOR PRO ČASOPIS TÉMA

V časopise TÉMA, vydávaném nakladatelstvím MAFRA, vyšel v pátek 21. dubna sedmistránkový rozhovor novinářky Blanky Kalenské s mou maličkostí. Vypadal takto:Pokud na svých obrazovkách písmenka nepřečtete, zde je v přehlednější textové verzi:Napoleon nesnášel intelektuálkyJiří Kovařík má dobrodružné povolání. Posuďte sami. Osvobodil anglického krále. Odhalil skutečné osudy románových hrdinů. Doprovázel korzáry na jejich loupeživých taženích. Po boku Napoleona se zúčastnil snad všech jeho slavných (i neslavných) bitev. A za to byl odměněn přízní čtenářů i literárními cenami. I když legendárního Korsičana, který pořádně otáčel kormidlem dějin a o němž píše nejraději, by rozhodně nezaujal. „Napoleona bych nadchnul jen úspěšným útokem na bodáky. Pokud bych to přežil,“ směje se spisovatel a historik.

Spisovatelskou dráhu jste odstartoval knihami o skutečných osudech románových hrdinů. Čtenáři se tak dozvěděli, že legendární postavy, například ze Tří mušketýrů, žily. A i hrabě Monte-Cristo nebyl pouhou vymyšlenou figurou. Jaký z hrdinů vám byl nejsympatičtější?

To byla taková hra pro mne samotného, až po čtyřicítce. Jistěže jsem chtěl, aby mi vyšla kniha. Rukopis putoval nakladatelstvími a vracel se s frázemi „zajímavé, ale našemu profilu neodpovídá“. Až se na mne jednoho dne usmálo štěstí. To první téma o skutečných osudech hrdinů Alexandra Dumase vyplynulo z lásky k jeho knihám. Když jiní četli Vinnetoua, já hltal Tři mušketýry. Z té čtveřice mi byl nejsympatičtější Athos, kromě tajemnosti ztělesnění urozenosti a cti. Kdosi pravil, že Dumas znásilňoval historii, vzešly z toho ale nádherné děti. Až neuvěřitelně mnoho románových postav skutečně žilo, i když jinak. D’Artagnan byl velitelem Královských mušketýrů, padl při dobývání Maastrichtu a Ludvík XIV. o něm pravil: „Sláva i d’Artagnan mají společný hrob.“ V mládí se přátelil se třemi mušketýry, jejichž jména si Dumas zjednodušil na Athos, Porthos a Aramis. Předobrazem Monte-Crista byl Pařížan jménem Picaud. Mstil se podobně jako Dantès, jen se mu to vymklo z rukou a jedna z obětí jej zabila.

Dumas prý vděčil za úspěch návštěvám archivů. Historikové často tvrdí, že práce v nich je nudná. Já si naopak představuji, že jsou plné neobjevených informací, jen na ně narazit. Jaký největší objev jste v nich učinil a co byste chtěl vypátrat?

Když začínáte bádat, není to nuda, máte téma, představu, cíl, ale musíte ji vysedět jak kvočna kuřata. Probírat se krabicemi, mikrofilmy, luštit něčí rukopis je dřina. Na objev narazíte jen náhodou. I když moji přátelé našli ve vídeňském Válečném archivu dosud nikde nepublikované hlášení velitele rakouských sil v bitvě u Slavkova roku 1805. Je tam nejen popis boje, ale i tabulky s údaji o ztrátách po plucích i hodnostech. Poklad o bitvě, o níž by se zdálo, že víme vše. Můj největší objev jsem nevyseděl, přišel mi poštou. Vrtal mi hlavou nálet na Kladno na jaře roku 1944, líčený od 50. let jako podlý imperialistický záměr. Napsal jsem do Smithsonian Institution v USA, odpověď přišla z Pentagonu s kopiemi hlášení 8. letecké armády z kritického dne. Vyplynulo z nich, že to byl odhoz pum poškozeného bombardéru. Dopadly na lidi v lese, pilot to nemohl vědět. Pikantní bylo, že mi obálka z Pentagonu přišla na pracoviště před listopadem 1989 a vznikl z toho poprask. A co bych si přál vybádat? Zda byl tajemný a prominentní vězeň se železnou maskou na obličeji, jehož identita je dodnes záhadou, opravdu dvojčetem Ludvíka XIV. Nebo jestli místo Napoleona zemřel na Svaté Heleně někdo jiný. A teď jsem objevil deník mladého šlechtice, syna vrchního velitele, který bojoval roku 1620 na straně českých stavů. Ukazuje, jak laicky válku končící na Bílé hoře vedli. Nikdo se tím zatím nezabýval a bude to v mé knize.

Jsou zahraniční archivy vstřícné vůči českým badatelům?

Vstřícné jsou a mnohé fondy navíc existují online digitálně. Nejsem akademický historik, zaštítěný institucí, která badatele vyšle a hradí náklady. Každý archiv má své regule, vstup není problém, když víte, co chcete. Vídeňský Válečný archiv je velmi vstřícný, s pařížskou Invalidovnou je to horší a trochu oříšek je Service historique de Défense ve Vincennes, protože jde o armádní instituci. Je to otázka kontaktů, přípravy, to tvoří největší překážku. Kromě peněz, které utratíte za xerox. Jsem stále pohodlnější, pracuji s digitálními archivy, kde jsou poklady vyrážející dech. Memoáry, korespondence, stoleté knihy autorů, kteří psali důkladněji, než to dokážeme my.

Co vás přivedlo na dráhu historika?

Čirá náhoda. Končil jsem průmyslovku a nevěděl, kam dál. Technika nepadala v úvahu, na matematiku jsem byl tupý, tak jsem podal přihlášku na FF UK, obor historie-francouzština. Tehdy neplatily kvóty přijímaných, a nemožné se stalo skutkem, průmyslováka přijali! Na prvním semináři se nás profesor Polišenský zeptal na oblíbenou postavu či událost. Ukázal nám tlusté svazky Bibliografie české historie, ať v nich najdeme, co k tomu kdo napsal. Pak pronesl památnou větu: „Nemusíte vědět, jak a kdy to bylo, ale kde to najít!“ Vštípil mi tak základní pravdu řemesla historika.

V centru vašeho zájmu stojí Napoleon. V závěti odkázal rentu tomu, kdo bude psát o slávě jeho zbraní. Dosáhl byste na odměnu, nebo by byl nespokojen, když kriticky rozebíráte i jeho neúspěšné bitvy? Otázkou je, zda by si přál, aby se o něm i dnes psalo.

Napoleona by určitě zájem těšil. Roky exilu na Svaté Heleně zasvětil vytváření legendy o své osobě. Ale z kritiky by se neradoval a vášnivě by reagoval. Dokazoval by, že se mýlím, svaloval by vinu na jiné a trochu lhal, jako mnohokrát, například o bitvě u Waterloo. Podle něj mu ji prohráli všichni kolem, jen on ne. A tu zmíněnou rentu dostal ze závěti jezdecký důstojník Marcellin de Marbot, takže na mě se, bohužel, už nevztahuje (smích). O slávě Napoleonových zbraní psali mnozí, on se mu však zalíbil nejvíc a Marbotovy memoáry jsou dodnes nejčtivější a nejvydávanější paměti té doby. Byl jsem ale jejich prostřednictvím odměněn, měl jsem čest je přeložit i komentovat.

Kdysi jste zmínil, že by se Napoleonovi zamlouvala Evropská unie. Co by nyní řekl odchodu Velké Británie z EU?

Unie by se mu zamlouvala navzdory nedostatkům a rozporům, zejména v souvislosti s brexitem. Z něj by měl velkou radost, neboť „anglického leoparda“, jak Británii říkal, pokládal za úhlavního nepřítele. Evropu se ostatně snažil sjednotit právě proti Britům, které chtěl ekonomicky izolovat roku 1806 systémem kontinentální blokády exportu i importu.

Předpokládám, že Napoleon by chtěl být v EU šéfem?

Samozřejmě, že by chtěl Evropě šéfovat! Francie by v ní byla hegemonem, dávalo by jí to podle něj právo velkého národa, v myšlenkách i ve vítězstvích. Nešlo by ale o unii sjednocenou politicky i hospodářsky, jen o Evropu spojeneckou. Francie měla být „přirozeným zprostředkovatelem mezi starým a novým řádem věcí“, mezi starým se zbytky feudalismu a novým porevoluční doby. První kroky Napoleon udělal už na počátku císařství, kdy s Francií propojil část Itálie, Belgii, Holandsko, do jisté míry Švýcarsko. A nakonec změnil rozdrobené Německo, onu Svatou říši římskou, v Rýnskou konfederaci, v níž se jmenoval protektorem.

Jaký vztah měl Napoleon k českým zemím? Samozřejmě kromě příjemných vzpomínek na vítězství v bitvě u Slavkova.

Vztah k českým zemím neměl, vnímal je jako součást habsburské monarchie. A dodal bych, že obyvatelé českých zemí neměli vztah k němu. Až obdivuhodně zachovali věrnost císaři Františkovi, bojovali za něj a krváceli.

Kdybyste se v mládí setkal s Napoleonem a on vás zhodnotil zkušeným válečnickým okem, čím byste na něj udělal dojem?

Muselo by to být něco hrdinského. Potrpěl si na bodákové útoky, že bych tedy nějaký vedl a byl mu na očích? Pokud bych ovšem přežil. Věříte na stěhování duší, že jste už někým byla? Já ne, ale před lety se mi dostala do rukou kniha, kterou napsal napoleonský generál de Brack. Byly to zvláštní vzpomínky, psané jako dialog tazatele, kterému Brack odpovídal, co má lehký jezdec dělat v boji i v kasárnách. Taková živě psaná příručka. Hodně slavná, znali ji kavaleristé mnoha zemí. Šel jsem tenkrát se psem po poli, četl si v ní a měl silný pocit, že jsem to už zažil a v minulém životě napsal. Brack byl kudrnatý blonďák s tváří slečinky, v mládí, když jsem měl víc vlasů, jsem se mu podobal. Tedy ano, Napoleon mě dobře znal, povýšil mě a já nosil nádhernou rudou uniformu gardových švališerů-kopiníků.

A co bych měla udělat já, abych se Napoleonovi zalíbila? Asi pomlčet o svém psaní? Napoleonovi se prý líbily ženy zajímající se výhradně o domácnost a výchovu dětí…

Předpokládáte správně, pokud byste ovšem neměla velký dekolt a průzračné mušelínové šaty. Galantním mužem nebyl, určitě by vám řekl něco pohrdavě uštěpačného a otočil by se k vám zády. Nesnášel ženy intelektuálky, kterých tehdy nebylo mnoho. Madame de Staël, slavná intelektuálka, se od něj dočkala jen tvrdého odmrštění. Když se ho totiž zeptala, jaká žena stojí v jeho očích na prvním místě, odpověděl: „Madame, ta, která přivedla na svět nejvíc dětí.“ Ostatně i jeho největší odkaz, Code civil, Občanský zákoník, definuje postavení ženy jako zcela podřízené muži. Ten zákoník platí ve Francii dodnes. Ženy si vybíral pohledné a do značné míry submisivní, ne duchaplné. První choť Josefínu, která měla zpočátku navrch, v manželství zkrotil. Druhou ženu Marii-Louisu si bral jako naivní děvčátko a ani jeho milenka, hraběnka Walewská, nijak intelektuálně nezářila.

V současném světě vládnou sociální sítě. Která z historických postav by si s oblibou dělala selfíčka a kdo by byl mediální hvězdou?

Jak odpovědět a někoho se nedotknout? Selfie je fenomén posledních let, zdá se mi ale, že kromě Japonců se z mobilu na tyčince nebo bez fotí hlavně mladé dívky. Připomíná to romantická plátna dam, zhlížejících se v zrcadle. Chlap by to dělat neměl, takže asi žádná z mých oblíbených postav by si selfie nepořídila. Na to měli malíře, kteří věděli, že musí portrétovaného zkrášlit, což dělají s pomocí photoshopu i dvorní fotografové. Selfie by si možná udělala Josefína, Napoleonova choť, nesměla by se ale smát, na to měla dost špatný chrup. A kdo by byl mediální hvězdou? Napoleon, ten ze sebe dokázal udělat středobod vesmíru. Časy se mění, obliba ne. Takže by těmi hvězdami byly herečky pařížské Opery, švarní důstojníci od kavalerie a občas nějaký ten umělec.

Máte mezi historickými osobnostmi favorita, s nímž byste se rád seznámil?

Těch by bylo! Už se stydím opakovat, že Napoleona, abych věděl, zda byl takový, za jakého jej historikové mají. Ale raději bych viděl klíčové situace, v nichž se ti lidé ocitli. Bylo by i krásné chodit do kaváren a rozprávět se spisovateli, které mám rád. S Alexandrem Dumasem, toho bych se ptal na tisíce věcí. S Prosperem Mériméem, spisovatelem a předchůdcem moderních památkářů. Chtěl bych nakukovat přes ramena velkých mistrů, jak tvoří svá plátna. Třeba Meissonierovi, který na malý prostor vtěsnal úžasnou kompozici Napoleona za ústupu roku 1814, Édouardu Detaillovi, malíři vojáků tak důkladnému, že se k němu slovo detail náramně hodí. A Toulouse-Lautreca na Montmartru bych chtěl vidět, jak maluje holky a pijany, abych si to zpestřil. A nejraději bych se potkal s maršálem Michelem Neyem, kterému dal Napoleon přídomek Nejstatečnější ze statečných. Jsem holt romantik a mám rád vojáčky, co s tím nadělám. I o panu maršálovi jsem napsal monografii a místy jsem ho nešetřil.

Při hodnocení činů vojevůdců čerpáte z memoárů účastníků bojů. Jaké paměti na vás zanechaly největší dojem?

Bude to znít hloupě, ale ty které jsem přeložil. Dokonce vyšly s pyšným záhlavím „Jiří Kovařík uvádí“, ve světě se to tak dělá, ale u nás jde o výjimku. Jedny napsal kapitán jízdních myslivců Parquin, jsou rozmarné, takřka mušketýrské, plné duelů, galantních dobrodružství i bojů, leč velice autentické. Další sepsal granátník Napoleonovy gardy, který byl až do třiceti negramotný a psal s naivitou, která ho proslavila. Teď vyjdou paměti seržanta Bourgogne, vzpomínky na ústup z Ruska roku 1812, nejupřímnější a nejdrsnější zpověď vojáka z napoleonské doby. Dal jsem jim název Válka s ohněm a zimou.

Protikladem memoárů bývají historické divadelní hry. Někdy se tváří tak autenticky, že je lidé začnou za pravdivé považovat. Typickým příkladem je hra Richard III., v níž Shakespeare „nařkl“ panovníka z mnoha zločinů. Ve vaší knize Richard III. - Vrah či oběť? jste anglického krále osvobodil. Jaké lži, které byly na Richarda svedeny, jsou už vyvráceny?

Byla jich neuvěřitelná spousta. Že utopil v sudu svého bratra Clarence, zabil krále Jindřicha V. i Jindřich VI. a měl na svědomí smrt své ženy Anny. Že dal zabít nevinné andělíčky, své synovce Richarda z Yorku a Edvarda VI., jehož korunu si uzurpoval. Že to byl netvor činy i vzhledem, hrbatá stvůra! Půl tisíciletí to tvrdil hlas propagandy, rozšířený historiky Jindřicha VII. k obhajobě nové tudorovské dynastie a jejich nároku na trůn. Přetrvalo to kvůli Shakespearově hře až donedávna, dokud nebyly tyto lži v souvislosti s nálezem Richardovy kostry vyvráceny. „Pravda vítězí,“ říkával Masaryk a jeho syn dodával, že to dá pořádnou fušku.

Proč si Shakespeare na Richarda III. tak zasedl? Hrálo v tom úlohu, že jeho chlebodárkyní byla královna Alžběta, potomek Richardova přemožitele Jindřicha Tudora?

I Shakespeare pracoval s prameny, především z konce Richardovy vlády. Sepsal je královský kancléř Thomas Moore a Richarda velmi znectil. Vycházel ovšem z listin biskupa Mortona, nejzavilejšího nepřítele Richarda. Že by se chtěl velký William zavděčit? Možná. Královna Alžběta byla vnučkou Jindřicha VII., uchvatitele Richardovy koruny. Shakespeare však vytvořil podobenství o tom, kam až může touha po moci zajít. V tomto smyslu budou žít Richard historický i divadelní dál vedle sebe.

Váš záběr je široký, už jste zabrousil do středověku, starého Řecka i Říma. Jen české historii se vyhýbáte.

Nechávám ji jiným, lepším. Zabrousil jsem do ní jen okrajově, poprvé ve svazku tryptichu Rytířské bitvy a osudy. To byly příběhy o velkých bojích rytířského světa a já tam zařadil poslední bitvu Přemysla Otakara II. u Suchých Krut, kde padl. Pak přišel na řadu Jan Lucemburský a jeho smrt u Kresčaku, událost zdánlivě probraná. Jenže nebyla. U francouzského vydání Froissartovy kroniky jsem zjistil, že jsou ty pasáže mnohem delší, než jediný český překlad a že lze vše rekonstruovat mnohem podrobněji. Připadal jsem si jako Miroslav Ivanov, náš největší autor literatury faktu, a bylo to vzrušující.

Právě vám vyšla kniha Války pro víru, kde se věnujete i smrti dalšího českého krále, mladičkého Ludvíka Jagellonského, roku 1526 u Moháče. Jeho účast v prohrané bitvě s Turky i tragický konec utopením v bažině na útěku jsou známé z učebnic. Za strohými fakty bývá i lidský příběh…

Král vyjel do války na Černé perle, nádherném fríském vraníkovi, jenže kůň náhle na okraji Budína padl a zdechl. Nejspíš šlo o důsledek zatížení, na které nebylo ustájené zvíře zvyklé, mnozí si ale uhynutí vykládali jako špatné znamení. Když utopené tělo krále našli, jeho choť Marie Habsburská, která Ludvíka velmi milovala, dostala zpět medailon, který svému muži dala. Nosila jej do konce života. V závěti si přála, aby byl šperk rozbit a zlomky rozdány chudým.

Napoleon ale mezi vašimi knihami dominuje. Zbývá ještě něco, co byste o jeho životě chtěl napsat?

Zbývá, právě ten jeho život. V Čechách vyšla seriózní monografie o Napoleonovi naposledy v roce 1975, a to kniha historika Manfreda. Zní to drze, ale rozhodl jsem se, že to využiji. Mám skvělého nakladatele, kývl mi na projekt a první svazek jsem už odevzdal. Zahrnuje dobu do Napoleonovy korunovace, ten fascinující vzestup z korsického důstojníčka na generála, do čela republiky a na trůn. Na druhý díl se chystám. Asi si tím stavím pomník, i když je to tak velké téma, že se ho až lekám.

Promítla se vaše fascinace Napoleonem i mimo vaši profesi?

Když jsem vešel ve známost, propojila mě s lidmi, kteří oživují vojenskou historii a dělají rekonstrukce bitev. Jedná se o projekt Austerlitz, což je mezinárodní jméno pro Slavkov, největší Napoleonovu bitvu. Nadšenci oblékají dobové uniformy, nacvičují podle předpisů a vše na slavkovském bojišti předvádějí. Stojí je to spoustu času i peněz a o mnoha věcech vědí víc než já. Bylo mi ctí tyto bitevní ukázky komentovat, před několika tisíci diváků je to zážitek. Získal jsem hodně přátel a leccos zažil. Dostal jsem vyznamenání, které mi předal Mark Schneider, Američan, který na podobných akcích v Evropě nejlépe ztělesňuje Napoleona. Vážím si toho. I čestného členství v The International Napoleonic Society, které mi udělil už zesnulý Ben Weider. To byl muž, který zasvětil život zkoumání, zda byl Napoleon otráven.

Napoleonova otrava na Svaté Heleně, to je snad už vyvrácená fáma?

Naopak. Rozborem několika vzorků Napoleonových vlasů, prováděným ve švýcarském CERNu, Ben Weider dokázal, že Napoleon otráven byl, byť tomu pár francouzských akademiků stále nechce věřit.

Co považujete na své práci za nejzajímavější? Mě by nejvíc lákalo cestování proti proudu času…

Možná je to takový imaginární stroj času, můžete tomu říkat i únik do minulosti, samozřejmě s možností návratu. Mnozí si představují, že by chtěli žít v jiné době, žádná však není ideální. Ledaže byste si mohli vybrat roli a postavení. Cestování časoprostorem je jedna stránka věci a trochu se podobá dovolené za hranice všedních dní. Tam taky víte, kam a proč letíte. Zbytek je touha poznávat, pokud se nechcete jen vyhřívat a povalovat. Ať už si zvolím jakékoli období, nevím přesně, do čeho jdu. To dá teprve materiál a závěry, které z toho vzniknou. Navíc píšu hlavně o válkách a dramatických událostech, což jsou věci, které je lepší si jen představovat. Možná mě někdo z kolegů za ta slova zatratí, historik by měl konstatovat, ne si představovat. Znamená to vžít se do pocitů, pohnutek a reakcí jednajících osobností. Samozřejmě na základě dostupných faktů, a to není jednoduché. Zkuste třeba pochopit odvahu, vcítit se do strachu. Stejně těžké je posoudit bitvu a její strategii, ne ji popsat jako článek na wikipedii, což se u spousty autorů děje. K tomu musíte nastudovat hodně věcí, a pak je odvyprávět. Jeden přítel, specialista na ruskou armádu napoleonské doby, mi řekl: „Já ti toho vojáka vyzbrojím a obléknu a ty si ho zabiješ!“ Přesně to dokázalo pár historiků či autorů literatury faktu, od kterých jsem se učil. A tohle mě baví…

Blanka Kalenská
Jiří Kovařík (67). Vystudoval historii a francouzštinu na FF UK. Autor 50 knih z vojenské historie a literatury faktu, např. Waterloo a Napoleon v Rusku, monografie o Richardu III. či Ludvíku XIV. Knihou Války pro víru nyní navazuje na triptych Rytířské bitvy a osudy a připravuje monografii o Napoleonu I. Držitel řady literárních ocenění: Cena Miroslava Ivanova 3x, Cena E. E. Kische, Výroční cena Mladé fronty.

čtvrtek 20. dubna 2017

SLAVKOVSKÁ BITVA V KONTEXTU NAPOLEONOVÝCH TAŽENÍJiří Kovařík


Tento text vznikl roku 2005 jako přednáška, publikovaná posléze ve sborníku TŘETÍ KOALIČNÍ VÁLKA 1805 (AKCENT Třebíč 2005). Vytáhl jsem jej ze svého archivu jako pokus a  analýzu Slavkova/Austerlitz skrze obecné faktory napoleonských válek a tažení císaře Francouzů vůbec.
Není sporu o výjimečnosti slavkovské bitvy. Yorck von Wartenburg1) právem cituje a zdůvodňuje Jominiho větu:
            „Velké bitvy našich dnů se datují teprve od roku 1805.“
            Není ani pochyb o Napoleonově genialitě, ostatně už rakouský generál Stutterheim2) nedlouho po bitvě napsal:
            „Francouzský císař tu mistrně využil všech chyb spojenců...“
To však jsou pouze dva úhly možných pohledů. První posuzuje Slavkov ve vztahu k revolučním válkám a předchozí frederikánské koncepci. Druhý se soustřeďuje do značné míry jen na otázku plánu a jeho realizace. Jak ale na onu památnou bitvu pohlížet z hlediska všech Napoleonových kampaní, tedy z pohledu období 1805 – 1815?
Zkusme zkoumat nikoliv její novátorství, ale faktory, které na výsledek bitvy i tažení (slavkovského jako zvláštního a ostatních tažení jako obecného) působily. Podívejme se na ni v proměnlivém světle napoleonských kampaní takřka z pohledu  filozofických kategorií protikladů obecné - zvláštní - jedinečné. Zkusme shrnout, v čem byla ojedinělá a výjimečná, co z prvků v ní obsažených v průběhu dalšího desetiletí zůstalo, zmizelo, nebo přešlo z Napoleonovy strany na stranu jeho protivníků. Třeba tak oprostíme bitvu u Slavkova od nánosu legend, neboť ty se zdaleka netýkají pouze pověstných zamrzlých rybníků. Houževnatě přetrvávají v řadě líčení oněch událostí jako důsledek povrchních znalostí a celkového nepochopení souvislostí. Jen tak lze, mohu-li parafrázovat Písmo, dát císaři, co jeho jest.
            Téma se jaksi podvědomě zrodilo ze sběru materiálu, studia a konečně ze psaní jednotlivých svazků mého čtyřdílného projektu „Napoleonova tažení“, jehož první dva díly spatřily už světlo světa v nakladatelství AKCENT. Pokoušet se analyzovat a poté syntetizovat sumu tažení císaře Francouzů v letech 1805 – 1815, chápat záměry, kampaně, manévry, bitvy, to vše s sebou nutně přináší kromě poznání i určitou snahu po zobecnění a především nové otazníky.        
Předně si stanovme (aniž můžeme vyloučit, že něco opomeneme) okruhy, jež ovlivňují výsledek kampaně a bitvy, tedy i slavkovské. Lze je (bez nároků na úplnost) shrnout do následujícího desatera:
1.      osobnost vojevůdce, jeho schopnosti a strategické i taktické myšlení
2.      záměr a manévr
3.      způsob řízení a velení, úroveň vyšších velitelů
4.      početnost armády a organizační struktura
5.      úroveň výcviku, míra bojových zkušeností a schopnost manévrovat
6.      úroveň štábní práce a s ní související logistika
7.      koordinace přesunů a jejich rychlost
8.      ideologie, tj. motivace vojsk
9.      informovanost o nepříteli, odhad sil, podcenění či přecenění
10.  taktické zásady a prvky dané armády
Proberme těchto deset bodů nejen z francouzského, ale i z rusko-rakouského úhlu pohledu a podívejme se přitom, zda se nenabízí porovnaní s jinými Napoleonovými bitvami. Možná tak najdeme částečné odpovědi na příčinu vítězství i porážek.

1. Osobnost vojevůdce a jeho strategicko-taktické myšlení
Pokud jde o bitvu u Slavkova, podal v tomto ohledu vyčerpávající odpověď Michel de Lombarès.3) Půlstoletí od napsání oné studie je však dlouhá doba a nebude na škodu obsah připomenout. Vůdčí císařovou myšlenkou byla z nutnosti plynoucí snaha svést generální bitvu ještě před zimou, jež už byla přede dveřmi. Všichni víme, že během zimy se mohlo leccos změnit, počínaje příchodem ruských posil, možným přesunem sil arcivévody Karla z jihu, vojenským vystoupením Pruska, atd. Veškeré Napoleonovo úsilí se soustředilo na to, aby síly koalice na sebe nalákal, přičemž dával okázale najevo vlastní slabost. Část sil jádra Grande Armée zůstává poměrně daleko od Brna (Jihlava, Vídeň) a je připravena (takřka podle harmonogramu naplánovaného přísunu posil) vytvořit to, co císař nazve o rok později, v Prusku, bataillon carré. Zcela ojedinělá je vyčkávací strategie; situace, v níž Napoleon několik dní doslova nabízí a vnucuje bitvu, přičemž předstírá vyklizení pozic, se už nebude opakovat.
Způsob myšlení a příprav, rozebraný podrobně výše uvedenou studií, nelze označit než za geniální, nicméně je nutno upozornit na jeho dobovou podmíněnost. Do určité míry funguje ještě na vrcholu Langrafenbergu nad Jenou, v roce 1807 už ale nepřináší strategická lest účinek: Bennigsen se u Bergfriedu nevžene slepě do pasti a nenastaví Napoleonovi bok, ustoupí k Pruskému Jílovému a teprve tam, v předem vybraní pozici, svede bitvu. Ani u Wagramu komplikovaný klamný manévr nevyjde a arcivévoda Karel nesestoupí s wagramských výšin do roviny k Dunaji, jak by si císař přál. Naprostý neúspěch pak představují Napoleonovy snahy vnutit nepříteli generální bitvu v průběhu drážďanských operací na počátku podzimu 1813; protivník se vždy obratně vyhne, nebo včas ustoupí. Je to problém, který souvisí zejména s otázkou informovanosti.
            Pokud jde o osobnost vojevůdce, má Napoleon v roce 1805 obrovskou výhodu jako vládce a vrchní velitel v jedné osobě. Může uplatnit autoritativní a centralistický způsob rozhodování, jeho slovo je rozkaz. Kutuzov takové pravomoci postrádá, s imperátorem, jeho suitou a v neposlední řadě i s rakouským štábem za zády jsou jeho pravomoci natolik omezené, že na její průběh nemá (a nechce mít) vliv. Je to, snad do určité míry s výjimkou Wittgensteinových pravomocí v bitvě u Lützenu a Budyšína, naprosto ojedinělá situace.
            Nutno ovšem podotknout že Napoleonova autoritativnost má i svůj rub, k němuž se dostaneme; omezuje iniciativu a počínaje rokem 1813 naráží na tak velké počty vojsk, manévrujících proti několika uskupením, že nad nimi jedinec nutně ztrácí kontrolu.

2. Záměr a manévr
Je de Lombarèsovou velkou zásluhou, že odhalil rozpor mezi Napoleonovým slavkovským záměrem a jeho skutečným provedením. Mám na mysli ony věty z císařovy proklamace z 12. frimairu roku XIV (1. prosince 1805), v nichž původně stála věta Naše postavení je skvělé a zatímco budou pochodovat proti našim bateriím, chci jim zaútočit na boky…“4), po bitvě, s ohledem na skutečný průběh, změněná na „Naše postavení je skvělé a zatímco budou pochodovat, aby obešli mé pravé křídlo, nastaví mi bok.“5)  Ponechme stranou ideologicko-propagandistický kontext této změny a dívejme se na ni jako na důkaz neuvěřitelné pružnosti Napoleonova strategicko-taktického myšlení. Slavkov je jedinečným příkladem toho, jak záměr, který se ukáže nereálným nebo neproveditelným, je okamžitě nahrazen záměrem novým.
Manévr, který z reálné situace na slavkovském bojišti vyplynul, sám o sobě výjimečný není, představuje totiž takřka zrcadlový odraz plánu, jenž navrhl na opačné straně Weyrother. Rozdíl tkví v tom, že rakouský štáb na původním záměru dogmaticky lpí, a i kdyby nelpěl, není v reálném čase i situaci schopen účinně jej nahradit plánem jiným.
Onu příslovečnou Napoleonovu pružnost nacházíme v mnoha dalších taženích a bitvách, v obratu bataillon carré na Sále i v samotné bitvě u Jeny roku 1806, v celé bitvě u Friedlandu, landshutském manévru roku 1809, v cestě k vítězství ve druhém dni bitvy Wagramu, v jarní fázi tažení 1813 a na mnoha manévrech kampaně 1814. Byla nejspíše jedním z hlavních klíčů k vítězství; tam, kde ji postrádáme (příkladem může např. Borodino, kde Napoleon rázně odmítá Davoutův záměr strategického obchvatu a překvapivě lpí na čelním útoku s dílčím obchvatem taktickým, případně Drážďany, kde po skvělé reakci na postup České armády následuje vlažné a nekoordinované pronásledování, hlavní příčina porážky u Chlumce ), císař zpravidla úspěch neslaví.

3. Způsob řízení a velení, úroveň vyšších velitelů
U Slavkova je na Napoleonově straně v tomto ohledu vše, co chybí spojencům. Velitelé sborů (snad až na Bernadotta) se důsledně řídí rozkazy a dokonale je plní. Vědí, co je jejich úkolem. Ocitnou-li se v situaci, kdy musejí rozhodovat samostatně (Lannes na odloučeném levém křídle), jsou na výši.
Velitelé spojeneckých kolon naproti tomu jako kdyby nechápali smysl Weyrotherova záměru, třebaže s ním byli (až na Bagrationa a možná Liechtensteina) seznámeni. Jednotlivé kolony postupují nekoordinovaně, součinnost mezi nimi je nevelká, Buxhöwden svým třem kolonám prakticky nevelí a nemá o nich přehled, Kutuzov jako vrchní velitel zamezí postupu čtvrté kolony (což, nutno říci, bylo prozíravé, jinak by vyklidil návrší tak, jak si to Napoleon přál…), aniž o tom tři předchozí informuje. Ruští velitelé neznají dostatečně terén (o čemž svědčí, že musejí mít rakouské styčné s proměnlivou skladbou, někteří (Przybyszewski) neměli čas poznat své bezprostřední podřízené, natož svěřené jednotky, jsou tu nepochybně i jazykové a zvykové bariéry, jakož i vzájemná nedůvěra, kterou v mnoha rakouských i ruských důstojnících zanechala rozpačitá spolupráce z italského tažení roku 1799, a v neposlední řadě ruský despekt vůči armádě, jež se dala odzbrojit v Ulmu.
důstojníky-průvodce). Velí uskupením, jež nemají pevný charakter a byla vytvořena jako pochodové kolony
To vše tvoří u Slavkova Napoleonovu neopakovatelnou výhodu a nesmírný spojenecký handicap. Protivník si toho byl nejlépe vědom a stačí letmo pohlédnout na následné reformy ruské i rakouské (a po r. 1806 pruské) armády, abychom pochopili, že podobnou chybu už nespáchá.
Nutno podotknout, že způsob řízení, u Slavkova neporovnatelně lepší než spojenecký, ztrácel po roce 1806 rychle na účinnost. Protivník se poučil, přizpůsobil armádní strukturu novým podmínkám (jak se zmíníme dále), atd. V dalších taženích se ukázalo, že úroveň nejvyššího velitelského sboru není vyrovnaná a že se v něm nachází málo osobností, schopných samostatného taktického myšlení. Napoleonův způsob řízení něco podobného potlačoval. Vyžadoval především důsledné plnění centrálně vydávaných rozkazů, jež však byly někdy nejasné a mnohdy se křížily.
„Napoleon okleštil u svých podřízených smysl pro strategii a vychovával je k nesamostatnosti tím, že stále požadoval, aby řídil vše sám a za všechno sám zodpovídal,“ napsal právem York von Wartenburg.
Není vyloučeno, že od roku 1812 nesl císař nelibě osobnosti, které měly taktický přehled a strategický rozhled (Davout, setrvávající v r. 1813 na politicky snad významném, avšak z válečného hlediska naprosto podružném severním úseku u Hamburku).
Co z toho plynulo? Maršálové a další sboroví velitelé přivykli, že je císař vede, a v takových situacích si počínali dobře. V samostatných rolích ovšem (s výjimkou Davouta, Gouviona Saint-Cyra, Soulta a snad Marmonta) selhávali. Stačí vzpomenout na Neyův výpad proti Bennigenovi s počátkem zimy 1807, či Berthierovy rozpaky na počátku dunajského tažení roku 1809; Napoleonův strategický rozhled tehdy stihl všechny chyby napravit. Vážné následky se projevily až roku 1813, nejprve u Budyšína, kde Ney zjevně nepochopil smysl císařem zamýšleného obchvatu, poté u Macdonaldovy Boberské armády (porážka u Katzbachu) a v operacích tzv. Berlínské armády (poprvé pod Oudinotovým, a posléze pod Neyovým velením; první měla za výsledek Gross Beeren, druhá Dennewitz). Grouchyho případ v roce 1815 byl už jen vykřičníkem za větou.
Srovnáme-li situaci roku 1805 s rokem 1813, zjistíme diametrální rozdíl: tři spojenecké armády (Česká, Slezská a Severní) operují poměrně důsledně podle v Trachenbergu přijatých strategických zásad, koordinují postup i plány a jejich velitelé nemají se samostatným počínáním (a v Blücherově případě i s iniciativou) těžkosti.

4. Početnost armády a organizační struktura.
Početní stavy a skladba armád u Slavkova se v jednotlivých pracích liší. Vezměme jednu z nejnovějších a obecně rozšířenou, „Austerlitz 1805“ Iana Castla6). Ta uvádí pro spojeneckou stranu 72890 mužů (50025 pěších, 14256 jezdců, 318 děl). Jakub Samek7) v podrobném Ordre de bataille pro francouzskou stranu dospěl k počtu 74720 mužů (58130 pěších, 11460 jezdců, 160 děl). Ponechme stranou záludnost podobných údajů i to, že někteří autoři přisuzují spojencům jistou celkovou převahu. Konstatujme první závěr: kvantitativně jsou síly zhruba vyrovnané a obě armády mají okolo 80 000 mužů. U Borodina tento počet stoupne přibližně o polovinu; Napoleon měl kolem 130 000 a Kutuzov na 120 000 vojáků8). U Lipska bojuje na 160 000 Napoleonových vojáků (630 děl) a spojenci zkoncentrují v jejím závěru až 295 000 mužů (a 1360 děl). Slavkovské bojiště přitom měří na délku víc než bojiště borodinské a nebude sporu, že přehled o něm byl snadnější než ve svírajícím se kruhu kolem Lipska9).
            Co z údajů, které lze snadno nalézt a doplnit o další generální bitvy, plyne? Počty armád rostou a spolu s nimi i koncentrace sil v daném prostoru. U Slavkova činí (na čtvereční míli) v průměru 8000 mužů, u Borodina 44 000 mužů na francouzské a 36 000 mužů na ruské straně (pravděpodobně nejhustší koncentrace napoleonských válek), u Waterloo 24 000 mužů.10) Manévrování je u Slavkova nesrovnatelně snadnější, prostor skýtá možnosti pro strategické jemnosti a umožňuje se jimi zaskvět. Terén je přehlednější, přesuny a přísuny sil se provádějí snáze, viditelnost je slušná (i v důsledku mnohem menší koncentrace děl). Za těchto okolností se slavkovské bojiště jeví jako jedno z nejsnadnějších k ovládání sil.
            „Je příznačné, že všechna Napoleonova největší vítězství - Marengo, Slavkov, Jena, Friedland, byly vyhrány s armádami menšími než 100 000 mužů; větší vojska byla méně pružná a hůře kontrolovatelná, přičemž zhruba stejně silní protivníci byli hůře napadnutelní náhlým úderem,“ konstatoval Rory Muir11).
Pokud jde o bitvy, svedené s počty do 80 000 mužů na každé z bojujících stran, jsou slavkovské podmínky takřka ideální a ranní mlha dává Napoleonovi neopakovatelnou výhodu. U Jeny mu naopak bude tato mlha v rozvinutí útoku překážet minimálně do desáté dopolední, u Pruského Jílového způsobí sněžení katastrofu, u Friedlandu omezí výhled Sortlacký les, nemluvě už o Sénarmontově baterii.
Samozřejmě, že by bylo možné podobným způsobem rozebírat poměr tří hlavních složek armády, pěchoty, jezdectva a dělostřelectva, pro účel tohoto příspěvku však podobná analýza nemá příliš smyslu12). Připomeňme však katastrofální nedostatek jezdectva v Grande Armée na jaře 1813, který brání nejen získávání informací, ale i prohlubování úspěchu bitvy a pronásledování. Pokud jde o dělostřelectvo, podotkněme, že vytváření „velkých baterií“ si  protivník rovněž velmi rychle osvojil (Bennigsen u Pruského Jílového, Karel u Aspern/Esslingu i Wagramu, Kutuzov u Borodina a nakonec Wellington u Waterloo).
Podívejme se ještě na strukturu armády, byť budeme upozorňovat na obecně známá fakta. Grande Armée operovala jako celek složený z armádních sborů, dělících se pak dál na divize a brigády. Polní dělostřelectvo se roku 1805 přidělovalo na úrovni divizí, sborů a armád. Součástí pěšího sboru bylo (až na výjimky) lehké jezdectvo, určené k podpoře, průzkumu, pronásledování, atd. Krom toho se jezdectvo koncentrovalo do jezdeckého sboru, jehož jádro tvořilo jezdectvo těžké (bitevn) a řadové (univerzální dragouni). Dělostřelecká záloha byla v porovnání s dalšími taženími nevelká (pravděpodobně v podobě armádního parku o 56 dělech).
Podobná organizace, která se ukazovala jako svrchovaně účinná, byla pro francouzské protivníky u Slavkova něčím neznámým. Armádní sestavu tvořily pochodové kolony, jejichž skladba se (alespoň za pochodu ke Slavkovu) takřka denně měnila. Stačí se podívat na spojenecký ordre de bataille, abychom zjistili, že 2. 3. a 4. kolona nemají žádné nebo téměř žádné jezdectvo (přičemž se Rusové pohybují na cizí půdě v neznámém terénu a s mapami, jež nejsou ruské provenience). Tyto kolony jsou po stránce velení organizovány do brigád, v praxi ale tvoří konglomerát jednotlivých pluků.
Ruská armáda vycházela z Polního řádu 1796 (Ustav 1796), jenž přejímal mnohá ustanovení Polního řádu 1763. Součinnost mezi pluky se necvičila. Vycházelo se z premisy, že pluky, které jsou vycvičeny podle jednotného Polního řádu, postačí seskupit do účelově vytvořeného celku a zbytek ponechat na umu velitele. Divize divisions neexistovaly, byly zrušeny za Pavla I. Dělostřelectvo bylo přidělováno na úrovni praporů, což neumožňovalo jeho soustředění13). I rakouská armáda se seskupovala pouze do armád (z nichž se vytvářely kolony a v jejich rámci maximálně brigády), jejichž skladbu určoval rozkaz, nikoliv operačně-taktické zásady a koncepce. I zde se pěší dělostřelectvo přidělovalo praporům, avšak spolu s plukovní zálohou14).
Napoleonovi protivníci se rychle poučili a jejich vojska prošla v následujících letech řadou reforem. Lépe řečeno je, alespoň pokud šlo o Rusy a Prusy, zahájili už několik let před slavkovskou bitvou (Alexandr I. v roce 1801 rozkazem „O provedení reformy“,  který měl ruskou armádu odříznout od pruského vzoru, za první projev rakouských reforem můžeme považovat císařský patent z r. 1802, rušící doživotní službu). Výsledky se nicméně projevily až po roce 1805 a císař Francouzů je měl za pár let pocítit. Pokud šlo o ruskou armádu, od roku 1806 se organizovala do divizí vševojskového charakteru (4 – 6 pluků řadové pěchoty, 1 pluk myslivecké pěchoty, tři pluky řadového jezdectva, pluk lehkého nebo nepravidelného jezdectva a dělostřelecká brigáda), což Napoleon pocítil už v tzv. polském tažení. Armádní sbory stavěla od roku 1810. Rakouská armáda uplatnila členění do armádních sborů (s dalším členěním na divize a brigády), strukturovaných jako samostatné armádní celky (tj. s pěchotou všech druhů, jezdectvem, dělostřelectvem a pomocnými složkami) v tažení 1809. Obě armády uplatnily též systém sdružovaní bitevního jezdectva do samostatných divizí či sborů a vytváření dělostřelecké zálohy. A pokud šlo o Prusy, reformovaná armáda, založená na systému Krümper, představovala v r. 1813, kdy vstala z popela, pravděpodobně nejmodernější strukturu v měřítku armád evropských.15)

5. Úroveň výcviku, míra bojových zkušeností a schopnost manévrovat
Grande Armée roku 1805 byla vlastně intenzivně cvičenou a secvičenou Armée des Côtes d’Océan, použitou místo invaze do Anglie k tažení do střední Evropy; představovala dokonalý válečný stroj, v němž většina příslušníků měla bohaté válečné zkušenosti z více než deseti let revolučních válek.
Armáda protivníků na tom byly hůře; rakouská armáda sice měla největší zkušenosti s boji s Francouzi, u Slavkova však notnou část rakouských pěších pluků tvořili nezkušení a nedocvičení nováčci. Generál Stutterheim, účastník bitvy, o tom ostatně napsal16):
„Čtvrtá kolona byla sestavena z velmi slabých rakouských praporů. podle nového nařízení von Macka bylo ke každému pluku přiděleno místo obvyklých tří praporů 6 praporů, které sestávaly z nováčků. Výjimku tvořil pluk Salzburg a oddíly hraničářů.“
            V ruských jednotkách nepochybně byli vojáci (jejich podíl je nezjistitelný prakticky jen u vyšších důstojníků), kteří zažili pod Suvorovem v r. 1799, armáda jako celek však měla zkušenosti ponejvíce z tureckého válčiště, charakterem naprosto odlišného. Taktické prvky sice ovládaly, zkušenost a praktické rady postrádali (příkladem může bát jistá bezradnost gardových pěších pluků, jak účinně čelit bodáky útoku jezdectva). Lze však konstatovat, že u Rusů od roku 1807 a u Rakušanů o dva roky později se začaly bojové zkušenosti rychle vyrovnávat. Grande Armée pak měla už v roce 1809 tak vysoký podíl nezkušených conscrits, že složitější změny tvaru nepřicházely nadrotních celcích příliš v úvahu. Konkrétněji se o schopnosti manévrovat a porovnání z toho plynoucím zmíníme v dalších bodech v souvislosti s taktickými prvky.

6. Úroveň štábní práce a s ní související logistika
Napoleonův État-major géneral, vytvořený Berthierem už na počátku 1. italského tažení, představoval v roce 1805 nejmodernější a nejvýkonnější orgán k oboustrannému přenosu zpráv mezi vrchním velením, sbory, pevnostmi a veliteli jednotlivých služeb. Struktura členění na État-major particulier du major géneral (zahrnující pobočníky a kabinet), vlastní État-major géneral, dále Service topographique a pestrou paletu dalších složek (hlavní štáb dělostřelectva a hlavní ženijní štáb, velký armádní vozový park, administrativní zásobovací služby, pokladnu, tiskárnu, atd.17) neměla obdoby a zůstala v platnosti až do roku 1815. Byla však příliš spojena s Berthierovou osobností, jemuž věkem a nemocemi ubývalo od konce roku 1812 sil. Třebaže zůstala struktura stejná, v roce 1815, pod Soultovým vedením, už zdaleka tak dobře nefungovala. V roce 1813 krom toho vzrostly počty Napoleonových armád natolik, že hlavní štáb zabezpečení všech úkolů plně nezvládal18).
Jakou protiváho disponovali v roce 1805 spojenci? Ruská armáda generální štáb neměla, ten rozpustil Pavel I. Imperátor Alexandr vytvořil na počátku své vlády orgán s názvem Svita Jevo Imperarskovo Veličenstva po kvartěrmajsterskoj časti, který se mylně s generálním štábem zaměňuje. Úkolem této složky však byly pouze rekognoskace prostorů, sestavení plánů a map, dislokace vojsk a jejich zabezpečení. Byl to zabezpečovací orgán, který neměl naprosto nic společného s plánováním a řízením bojových operací (tím se zabýval hlavní stan a vojenské kolegium, jež ale sídlilo v Sankt-Petěrburgu a ne v poli). Jeho příslušníky tvořili učenci, topografové, řadoví důstojníci i uniformovaní úředníci civilních sborů. Generální štáb byl znovu zřízen až roku 1812, nepochybně zásluho Barclaye de Tollyho.
Rakouská armáda pochopitelně štáb měla, avšak do značné míry podobný štábu pruskému, tedy těžkopádný orgán, strukturovaný v duchu frederikánských vzorů. Tento štáb, u Slavkova  reprezentovaná Generalquartiermeisterem Franzem von Weyrotherem, musel tedy suplovat ruským silám i chybějící štáb jejich. Měl s tím jisté zkušenosti ze společného tažení pod Suvorovem v roce 1799, kde se jasně ukázalo, jak nesmírně náročná a obtížná taková spolupráce (vzhledem k odlišnostem jazykovým řádovým zvykovým, předsudkům, atd.) je.19) 
Weyrotherem vedená porada v předvečer bitvy u Slavkova je dostatečně známa z Langeronových pamětí, a zdá se, že nejde o subjektivní hodnocení. Stutterheimova relace k jeho osobě poznamenala:20)
„...byl sice důstojníkem s velkou osobní odvahou, neměl však dostatek duševních sil a rovněž nebyl schopen velet. Málo se staral o provádění vlastních operací a lehce se vzdával svého mínění, aby se podvolil mínění jiných.
Pokud jde o štáb rakouské armády, konstituoval se v účinný orgán poměrně dlouho, avšak v roce 1813 zvládal pod vedením Václav Radeckého z Radče jak všechny úkoly vlastní, tak i otázky koordinace a spolupráce se štáby další spojeneckých sil. Vzhledem k početním stavům těchto armád se lze oprávněně domnívat, že Berthierův štáb předčil. Nutno zároveň upozornit, že (narozdíl od štábu francouzského) se ve spojeneckých štábech od roku 1813 vyskytuje řada vyhraněných osobností (Toll, Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz, Jomini, atd.).

7. Koordinace přesunů a jejich rychlost
Kvalita koordinace přesunů je podmíněna mnoha z výše uvedených bodů. Obrat a přesun Armée des Côtes d’Océan k severovýchodní hranici Napoleon ovládaného území, přechod „sedmi proudů“ k Dunaji, ulmský manévr i způsob provedení koncentrace sil u Slavkova jednoznačně potvrzují mistrovské plánování, součinnost a realizaci Napoleonem použitého modelu. Pokud jde o rychlost, stačí připomenout okřídlenou větu císařových o tom, že vyhrává válku jejich nohama. Tato rychlost (neuvěřitelná např. při Davoutově přesunu od Vídně) pramení nejen z vycvičenosti, návyku a otužilosti, ale i ze způsobu vedení vojenských operací, přeneseného Napoleonem z italského válčiště. V tomto provedení se válka živí válkou, postup nezatěžuje trén, zavazadla, stany, přísun potravin, atd. Voják musí počítat se strádáním, velení s rekvizicemi a maraude, kořistěním.
            Tato rychle se pohybující armáda stojí proti nepříteli, jenž se doslova vleče21). V duchu frederikánských koncepcí je závislá na obrovském trénu, povozech, přísunu, snaze o pravidelné zásobování, polních leženích, atd. Nutno říci, že rakouská branná moc se od těchto zásad oprostila teprve snad na francouzském území roku 1814, neboť násilné rekvizice pokud možno odmítala a maraude, kořistění, tolerovala mnohem méně než Prusové i Rusové.
            Rychlost jako svrchovaná výhoda Napoleonovy armáda, zcela zmizela tváří v tvář polskému sněhu a blátu roku 1807; Bennigsenovy síly (snad z návyku na ruské cesty a s ohledem na sebezapření ruského vojáka) se zde pohybovaly nejednou mnohem rychleji. Ani v roce 1812 nestačila dohnat a zastavit armády Barclayovy. V roce 1813 a 1814 zůstávala pohyblivost napoleonských vojsk stále obdivuhodná (připomeňme přesun k Drážďanům a celou Campagne de France), nicméně Blücherova Slezská armáda se nedá po stránce pohyblivosti nijak zahanbit. Příkladem může být rychlý a překvapivý přesun z prostoru Budyšína k přechodu Labe u Wartenburgu na přelomu léta a podzimu 1813, ve svrchované míře pak ústupový manévr od Ligny přes Wavre s cílem spojení s Brity u Waterloo.
            Pokud jde o koordinaci, skýtají tažení roku 1813 – 1815 nesčetně příkladů velmi dobrého provedení (a značně důsledného naplňování v Trachenbergu přijatých strategicko-taktických zásad), jež vzalo Napoleonovi nejednu výhodu. Císař byl stále rychlý, protivník však v rychlosti nezaostával, neboť se dokázal až příliš často vyvázat, odpoutat a vyhnout střetu. Zatímco Napoleonova koordinace vázla (zvolme jako příklad Neyův přesun k bitvě u Budyšína, nebo Bertrandův přesun k bitvě u Lützenu), spojenecká se silně zlepšovala, a to nikoliv nejen na úrovni sborů, ale celých armád!

8. Ideologie, tj. motivace vojsk
Grande Armée zůstávala v roce 1805 armádou národní. Při překročení Rýna bylo z 200 000 mužů 30 000 cizinců,22) z velké části však frankofonních. Císařství bylo mladé, ideály dobyvačné revoluce ještě žily, vítězné tradice rovněž působily, stejně jako sepětí s vlastí, tj. se zázemím, jeho obyvatelstvem, atd. Se vznikem Rýnské konfederace (a dalších politických koalic) se z napoleonského vojska stává armáda nadnárodní, „Bábel jazyků“, jak píší mnozí pamětníci. U francouzských jednotek slábne spojení s vlastí, z armády se stává císařem preferovaná kasta, vzhlížející pohrdavě na pékin, civily. Snad nejvýstižněji tuto proměnu zachytil ve svých memoárech husar de Rocca:23)
„Procházeli jsme Francií jako kdyby to byla nově porobená a našim zbraním podrobená země. (...) Vojáci Velké armády neztratili ve Francii způsoby, které si osvojili v Německu. Zbytečně tyranizovali městské obyvatelstvo i rolníky, u nichž bydleli. Pomocné jednotky nedokázaly pochopit, že si ve Francii počínáme jako v dobyté zemi. Jejich vojáci si říkali, že takový je zvyk, a že se francouzské jednotky chovají doma stejně jako v Německu a Polsku. Obyvatelstvo měst a vesnic, jimiž jsme procházeli, trpělivě snášelo onen ozbrojený proud, který se na něj řinul.“
Co přetrvalo? Charismatický císař, víra v nepřemožitelnost a jeho genialitu, touha po povýšení a vzestupu.
Co mohlo motivovat rakouského vojáka, příslušníka nadnárodní armády? Totéž, co  zbylo později vojáku Napoleonovu: víra v panovníka, oddanost trůnu, příslušnost k vojenskému stavu (v němž přece jen přetrvávaly patriarchální vztahy). U ruských vojáků trojice Bůh, car, vlast, k tomu fatalismus s nesmírným sebeobětováním a příslovečná statečnost. Ideálů měl tedy Napoleonův voják u Slavkova nepochybně více. Když se však rozhořel v Evropě plamen národně osvobozovací války, přenesený Rusy zpoza hranic do Pruska a odtud dál, motivace byla jednoznačně na straně koalice. Jakmile se válka přenesla na francouzské uzemí, bylo snad možné opakovat levée en masse, Napoleon to ale tvrdošíjně odmítal jak roku 1814, tak i v roce 1815, neboť něco podobného jej mohlo připravit o trůn stejně dobře jako nepřítel.

9. Informovanost o nepříteli, odhad sil, podcenění či přecenění
U Slavkova, zdá se, plnilo Napoleonovo lehké jezdectvo svoji úlohu v průzkumu výjimečně dobře, několik dní před bitvou bylo v dotyku s nepřítelem a průběžně informovalo. Vyčkávací pozice dávala možnost rychlému přenosu zpráv, zčásti využil Napoleon Chappeho optického telegrafu. To vše umožnilo naplánovat „harmonogram“ přísunu posil (Davout, Bernadotte) a potřebné časy ke koncentraci.
            Informovanost spojenců byla velmi špatná, stačí opět nahlédnout do Stutterheimovy relace, v níž se říká:
            „Přední ruské hlídky neměly žádné zprávy o postavení a síle nepřítele; kníže Bagration po kratší dobu nevěděl, kde se nachází francouzský předvoj. Také Rakušané měli často neurčité zprávy, i když jim jejich získání nemělo činit žádné potíže, protože byli na svém území.“
            O několik stránek dál generál Stutterheim konstatoval:
            „O síle a pohybech nepřítele byl Kutuzov informován neúplně i v době, kdy bylo rozhodnuto opět vést válku útočně. Zprávy z okolí se opakovaly a přední hlídky nic nehlásily.“
            V roce 1805 si Napoleon počínal mimořádně uvážlivě (snad i proto, že byl na německém válčišti poprvé a nikdy předtím neřídil tak veliké masy), měl velmi dobré informace (zčásti pocházející od Savaryho sítě informátorů), mapy i dostatek lehkého jezdectva. Od roku 1807 lze zjistit, že mu mnohé z toho schází. Snad nejmarkantněji se nedostatek topografických podkladů, zpráv jezdeckého průzkumu a informací místního obyvatelstva projevuje v tažení 1812, zvláště za postupu od Němenu ke Smolensku a při smolenském manévru samotném24).
            U Slavkova podceňovali spojenci Francouze (viz Langeronovy, Ségurovy a mnohé jiné paměti) podobně, jako to udělali Prusové v roce 1806; Napoleon si vynutil respekt a tato situace se už neměla opakovat. Začal to být naopak on, kdo podceňoval protivníka. O příklady není nouze, nejmarkantnější najdeme v roce 1813 ve vztahu k reformované pruské armádě obecně, k Blücherově Slezské armádě a potom k Bernadottovi a jím vedené Severní armádě.
           
10. Taktické zásady a prvky dané armády
Protivníky odlišovala u Slavkova taktika; Francouzi už léta užívali taktiku útočných kolon (smíšených sestav, tedy kombinováním linie ligne a kolony), jejich protivníky charakterizovala stará frederikánská lineární taktika. S třířadou linií se v členitém terénu hůře manévrovalo a k průnikům do nepřátelských sestav nebyla způsobilá. Jenže i tato výhoda (a nezdá se, že by byla na francouzské straně roku 1805 výrazná) v dalších taženích zmizela. U Rakušanů poněkud pomaleji, neboť reformy arcivévody Karla pokládaly útočnou kolonu za neúčelnou (avšak linii nahradily sestavou zvanou Masse; útočné kolony začal důsledně uplatňovat až kníže Schwarzenberg). Ruská armáda uplatnila útočné kolony už v polském tažení 1807
            Střelecké řetězy a harcovnickou taktiku nalezneme u všech tří armád, bojujících u Slavkova. Paměti a hlášení jasně naznačují, že harcovnickou taktiku ovládaly v ruské armádě nejen myslivecké, ale i mušketýrské pluky, byť to Ustav neobsahoval, a používaly ji zejména při krytí, v zadním voji. Rozdíl tkvěl spíše v tom, že se harcovnická taktika rakouské a ruské armády odvíjela od stanovených schémat a povelů, francouzská stavěla na iniciativě, podnikavosti a samostatnosti dvojic.
            I karé znaly všechny tři armády. Rakouské a ruské vyhlížejí na první pohled těžkopádně, Nafzigerova studie „Imperial Bayonnets“, porovnávající časy batalionů  jednotlivých armád, potřebné ke změnám tvaru, však uvádí cosi jiného.25) V období 1800 – 1808 byly rakouské jednotky (s použitím rychlejšího Doublierschritt) při změnách všech tvarů nepatrně rychlejší (uváděny jsou tvary kolona v linii, kolona v karé, linie v kolonu, linie v karé) než Francouzi! Totéž překvapivě platí i o jednotkách ruských!
V letech 1809 – 1815 se situace poněkud mění, francouzské časy se zkracují (u kolony a linie ve čtverec) v důsledku změněné a redukované struktury praporu. Ve tvaru kolona v linii, se Francouzi vyrovnávají Rakušanům a přibližují Rusům, ve změna kolona v karé u Francouzů předčí všechny s výjimkou reformovaných Prusů, při změně linie v kolonu se srovná s Rakušany, při změně linie do čtverce ale zůstanou Napoleonská vojska stále pozadu. Obecně se dá říci, že v tomto období dokáží měnit tvary nejrychleji Prusové.
Připusťme ovšem, že toto je, řečeno s Goethem, šedivá teorie, nad níž se strom žití zelená, matematický příklad, který počítá s ideální a vyrovnanou secvičeností, přičemž nebere do úvahy legendární flexibilutu francouzské pěchoty.
Nový (a Aspern i Wagramu svrchovaně účinný) prostředek představovaly arcivévodou Karlem zavedené Massen, do značné míry ovlivněné pruským Quarre plein, sevřenou kolonou. Kombinovaly průraznost kolony a bezpečnost před jezdectvem, jen pro dělostřelectvo představovaly (zejména Divisionmasse) příliš kompaktní cíl.
---
Tolik tedy letmo nastíněné body. Pokud očekáváte celkové zhodnocení, musím vás zklamat. Otázky, jež jsem sám sobě i vám položil, jsou spíše náměty k možné diskusi a k případnému rozpracování. Zkuste si na oněch deset bodů odpovědět, byť vám to třeba připadá nedůstojné, jako na kvíz, přičemž si možná budete muset některé z nich rozdělit na víc položek. Místo „ano“, „ne“ a „nevím“ dosazujte v úvodu naznačené kategorie, tedy to, zda ona položka tvořila Napoleonovu:
A: trvalou přednost (tj. obecné)
B: přednost dočasnou, jež se v dalších taženích vyrovnala či obrátila v jeho neprospěch (tj. zvláštní)
C: přednost výjimečnou a neopakovatelnou (tj. jedinečné)
Sami tak odpovíte na otázku, jaké místo slavkovské bitvě v Napoleonových taženích náleží. A také nepochybně na to, proč později (z čistě vojenského hlediska, s pominutím otázky materiálních i lidských zdrojů i politických aspektů) vítězila protinapoleonská koalice.

Poznámky:
1. Yorck von Wartenburg: Napoleon jako vojevůdce, B. Kočí, Praha 1926, díl 2, str. 262.
2. Die Schlacht bei Austerlitz. Von einen Offizier und Augenzeugen (tzv. Stutterheimova relace). Citováno z českého překladu in: Bitva u Slavkova, Moravské muzeum v Brně, 1979.
3. Lombarès, Michel de: Devant Austerlitz. Sur les traces de la pensée de l´Empereur. In: Revue historique de l´armée, 3, Septembere 1947.
4. Lombarès, Michel de , c. d. str. 65. V originále: „...et pendant qu´ils marcheront sur nos batteries, je veux faire attaquer leurs flancs“.
5. Tamtéž. V originále:„...et pendant qu´ils marcheront pour tourner ma droite, ils me présenteront le flanc“.
6. Castle, Ian: Austerlitz 1805. Campaign Series 101, Osprey Military, 2002.
7. Samek, Jakub: Ordre de bataille v bitvě u Slavkova. Historia Militaris 1792 – 1815, 2/2002, str. 22 – 25.
8. Duffy, Christopher: Borodino and the War of 1812. Cassel and Co., London 1999.
9. Hofschröer, Peter: Leipzig 1813. The Battle of the Nations. Campaign Series 25, Osprey Military, London 1993.
10. Muir, Rory: Tactics and the Experience of Battle in the Age of Napoleon. Yale University Press, 1998, str. 15.
11. Tamtéž, str. 12.
12. Poznamenejme pouze, že výše citovaný Muir dospěl k obecnému podílu jezdectva ve výši 10 – 20% armády a dělostřelectva na 11%.
13. Kovařík Jiří: Vítězné roky. Napoleonova tažení I. Akcent, Třebíč 2003.
14. Týž: Nejistá vítězství. Napoleonova tažení II. Akcent, Třebíč 2003.
15. Tamtéž, pokud jde o armádu rakouskou. Podrobnější rozklad o změnách v armádě ruské a pruské je obsažen v I. svazku (viz pozn. 11) a ve III. svazku („Proti všem“) výše cit. práce „Napoleonova tažení“.
16. Die Schlacht bei Austerlitz, c.d.
17. Blíže viz Lachouque, Henry: Napoléon, 20 ans de campagnes. Arthaud, Paris 1964, str, 106 a d.
18. V této souvislosti do jisté míry platí jinak hodně příkré hodnocení v Marbotových pamětech.
19. Duffy, Christopher: Rusko-rakouská vojenská spolupráce: případ z roku 1799. Sborník přednášek IV. mezinárodního napoleonského kongresu, ČSNS, Slavkov 1999.
20. Die Schlacht bei Austerlitz, c.d.
21. Podrobně viz Uhlíř, Dušan: Slunce nad Slavkovem. Akcent, Třebíč 2001. Z dobových materiálů srv. např.: Die Schlacht bei Austerlitz, c.d.
22. Blond, Georges: La Grande Armée. Arms and Armour, London 1995, str. 512.
23. Rocca, Albert Jean Michel de: In the Peninsula with a French Hussar. Memoirs of the War of the French in Spain. Greenhill Books, London 1990.
24. V této souvislosti stojí za pozornost zejména rozbor smolenského manévru v Clausewitzově „Feldzug 1812 in Russland“, jenž by bylo nutno porovnat s dobovými mapami.
25. Nafziger, George: Imperial Bayonets. Tactics of the Napoleonic Battery, Batallion and Brigade as found in Contemporany Regulations. Greenhill Books, London 1996, tab. 34 a 35.