pondělí 15. října 2018

KŘEST A SNAD I AUTOGRAMIÁDAObčas se mě někdo ptá, zda nebude nějaká autogramiáda, křest, atd., protože ale k podobným věcem nemám zrovna kladný vztah, musím se vymlouvat. Nicméně u příležitosti vydání memoárů Neyova pobočníka Octave Levavasseura (o nichž najdete informaci o příspěvěk níže) jsme se s vydavatelem a přítelem Leonidem Křížkem dohodli, že knihu pokřtíme, byť neformálně a v kruhu pár podobně postižených přátel s tím, že kdo chce, přijde, posedí, dá si sklenku a stejně tak si koupí, bude-li mít zájem, od pana Křížka se slevou knihu, pokud knihy přinesené postačí. Já rád učiním vlastní či vaší propiskou podpis do jakékoliv své knihy. Takže, kdo bude chtít a bude mít čas, bude vítán ve čtvrtek 25. října od 18. hodin v salonku Restaurace Club Mat (Karlovo nám. 19, suterén):
http://www.mat.cz/matclub/cz/restaurace

OCTAVE LEVAVASSEUR: OD SLAVKOVA PO WATERLOO

Můj komentovaný překlad pamětí jízdního dělostřelce a pobočníka maršála Neye právě vychází v nakladatelství Elka Press a já se pro vás vkládám obsah, ze kterého nejlépe poznáte, co v knize najdete:


OBSAH

PO BOKU NEJSTATEČNĚJŠÍHO ZE STATEČNÝCH
(předmluva editora a nakladatele)
 Služební spis octave levavasseura
 KAPITOLA I
ŠKOLA V METÁCH – LEŽENÍ V BOULOGNE
1802 – 1805
Pobyt v dělostřelecké škole v Metách (1802–1803) - Návštěva Prvního konzula v Beauvais (13.–14. listopadu 1802) - Moje jmenování poručíkem 2. jízdního dělostřeleckého pluk (28. listopadu 1803) – Příchod k pluku do Douai - Tábor na pobřeží u Montreuil - Nájezdy anglických lodí - Psychologie armády, její oddanost republikánskému duchu a duelománie - Proklamace císařství - Napoleon v Boulogne - Slavnost vyznamenávání (15. srpen 1804) - Čekání na ohlášenou invazi do Anglie (léto 1805).  
KAPITOLA II
TAŽENÍ 1805: SLAVKOV
Odchod z Montreuil - Přechod Rýna u Kehlu (25. září) - Pochod k Dunaji v předvojové dragounské divizi generála Walthera - Můj první boj u Memmingenu (12. října) - Obležení a kapitulace Ulmu (20. října) - Přechod přes Traun a boj u Ebersbergu (1. listopadu) - Překvapení a potyčka v lese u Amstettenu (5. listopadu) - Sankt-Pölten - Falešné zvěsti o míru - Příchod do Vídně a přechod Dunaje (13. listopadu) - Boj u Hollabrünnu (16. listopadu) a podivný příklad kamarádství mezi Rusy a Francouzi - Prudká hádka s generálem Margaronem - Střet jezdectva u Brna - Táboření u Rousínova: rozhovor s generálem Sébastianim - Armáda zastavuje a odpočívá: její strádání a morálka - Bitva u Slavkova (2. prosince): jsem zraněn - Prešpurský mír, můj pobyt ve Vídni a návrat do Francie.
KAPITOLA III
TAŽENÍ LET 1806–1807: BITVY I JENY, EYLAU A FRIEDLANDU
1806: Vracím se ke své baterii na Dunaj - Soustředění VI. sboru: jsem jmenován pobočníkem generála Serouxe; generálův portrét - Vpád do Saska - Bitva u Jeny (14. října) - Obléhání a obsazení Magdeburku VI. sborem - Rekvizice koní v Brunšvicku - Pochod na Berlín a Toruň - Skvělý střet s Prusy (konec prosince).
1807: Přestávka a zahájení dalšího nepřátelství - Postup Rusů a Napoleonova protiofenziva: bitva u Eylau (8. únor) - Výpad VI. sboru za Rusy a návrat k řece Passarge - Děsivý pohled na bojiště u Eylau - Dobytí Guttstadtu (3. březen) - Armáda táboří - VI. sbor v předvoji táhne k řece Alle (březen - duben – květen) - Zlá situace města i jednotek, nedostatek zásob a strašná úmrtnost - Jsem jmenován rytířem Čestné legie (14. duben) - Rusové opět zahajují nepřátelství - Útok na Guttstadt, Neyův pomalý ustup na Deppen (5. a 6. června) - Pochod kupředu a bitva u Heilsbergu (10. června) - Smrt pobočníka Brunela - Postesknutí nad životem ve štábu a údělem vojáka na tažení - Bitva u Friedlandu (14. června) - Tylžský mír - Můj návrat do Francie a události po cestě.
 KAPITOLA IV
Válka ve španělsku v letech 1808 a 1809
1808: Můj pobyt v Paříži v zimě 1807 až 1808 - Nádherné slavnosti té doby - Volá mě maršál Ney - Vstup do Španělska a boj u Duranga (říjen) - Úvahy o Španělsku - Boj pod Bilbaem a vstup do onoho města - Boj o Logroño: dobývám město se dvěma kompaniemi voltižérů (26. října) - Pronásledování generála Castañose, pochod na Madrid a pobyt ve městě - Pochod proti anglické armádě generála Moora - Boj u Benavente (29. prosinec) - Transporty.
1809: Pobyt v Astorze - Mise k maršálu Soultovi za pochodu na Coruñu - Svobodné zednářství v armádě - Císař odjíždí - Pobyt maršála Neye v Coruni (únor–březen–duben) a opatření proti loupení - Obsazení Galicie, náš život ve štábu a naše zábavy - Pochod přes Santiago a Banos proti La Romanovi - Návrat do La Coroni, poslání u generála Mathieua a bouřící se Španělé - Nová výprava proti La Romanovi a dobytí Ovieda (18. květen) - Mise ke králi Josefovi do Madridu - Neyův pochod na Lugo a vstup do města (30. květen) - Návrat do La Coroni Vyklizení Galicie, ústup na Salamanku a další ústup k Madridu po bitvě u Talavery (28. červenec) - Můj návrat do Francie a dovolenka.
 KAPITOLA V
tažení do ruska (1812)
Podávám demisi a žiji v Paříži - Začátek ruské kampaně - Konspirace generála Maleta - Resumé tažení a role maršála Neye (podle díla p. plukovníka Chambraye) - Letmý pohled na tažení 1813.
 KAPITOLA VI
1814
FRANCOUZSKÉ TAŽENÍ - NAPOLEONOVA ABDIKACE - NÁVRAT KRÁLE A PRVNÍ RESTAURACE
Znovu nastupuji do služby a v Toulu se připojuji k maršálu Neyovi - Ústup k Marně - První Napoleonovy operace: ofenziva proti Blücherovi - V Saint-Dizier zjistím, že se jedná s Bourbony - Boj u Brienne (29. leden) - Moje setkání s císařem: jmenuje mě kapitánem - Spojení Slezské a České armády: bitva u La Rothière (1. února) a boj u Lesmontu - Nová ofenziva proti Blücherovi - Bitvy u Champaubertu, Montmirail a Vauchamps - Obrat dolů k Seině proti Schwarzenbergovi: bitva u Monterreau (18. únor) - Jsem jmenován šéfem batalionu a nalézám baterii, jíž jsem velel u Slavkova! - Pronásledování spojenců: boje u Méry a Troyes - Návrat k Marně: střetnutí u Château-Thierry - Pronásledování Blüchera až k řece Aisně: bitva u Craonne (7. březen) - Dva dny před Lyonem (9. a 10. březen). Dobudeme zpět Remeš (13. březen) - Znovu sestupujeme k Seině proti Schwarzenbergovi: bitva u Arcis-sur-Aube (21. března) - Napoleonův nový operační plán směrem do nepřátelského týlu - Boj u Saint-Dizier (26. března) - Rychlý návrat k Paříži - Napoleon ve Fontainebleau: abdikace.
            Maršál Ney v Paříži: večeře u Talleyranda - Marmontova defekce  Císařovo sbohem ve Fontainebeleau - Proklamace Ludvíka XVII. - Vjezd hraběte dArtois do Paříže (12. duben) - Vjezd Ludvíka XVIII. (3. květen) - Charta - Recepce u maršála Neye a u Talleyranda - Dvůr v Tuilleriích - Lov vévody de Bouillon v Chantilly - Maršál Ney je jmenován guvernérem Besançonu a dostává Řád svatého Ludvíka.
 KAPITOLA VII
1815
sto dní – waterloo
Pobyt u maršála Neye v Coudreaux - Nespokojenost důstojníků bývalé armády císařství - Maršálovy nálady - Zpráva o Napoleonově vylodění a návratu z ostrova Elba (1. březen) - Jedu před maršálem Neyem do Paříže a do Besançonu - Maršálovo setkání s Ludvíkem XVIII. - Organizace jednotek k obraně před Napoleonem - Maršál v Lons-le-Saulnier - Jeho nečekaný obrat a proklamace v Napoleonův prospěch (14. březen) - Diskuze s maršálem; doprovázím jej do Dôle a pak do Auxerre - Setkání Neye s Napoleonem - Cesta do Paříže - Odjíždím do Breteuil a poté jsme povolán zpět do Coudreaux - Ney je povolán do Avesnes - Alarm v Charleroi - Bitva u Quatre Bras (16. červen) - Den 17. června - Waterloo: průzkum napravo - Boje a útoky kolem La Haie-Sainte - Čekání na Grouchyho a příchod Prusů - Sebeobětování gardy a porážka -Ústup na Genappe a Saint-Quentin.
 KAPITOLA VIII
1815
druhá rEstaurace – proces s neyem
Pochod spojenců na Paříž - Kapitulace 3. července - Moje jmenování pobočníkem generála Dessollese, velitele Národní gardy - Jmenování kapitánem a velitelem 1. eskadrony dělostřelectva gardy - Urážky, které dopadají na mne a na důstojníky od Waterloo - Odcházím do Breteuil.
            Zatčení a proces s maršálem Neyem: válečná rada, Sněmovna pairů a poprava (7. prosinec).
            Chvalozpěv na maršála, řečeného Nejstatečnější ze statečných.
 Příloha:
ZPRÁVA O TAŽENÍ ROKU 1815, ŘEČENÉHO TAŽENÍ K WATERLOO,
a o úloze maršála Neye
od p. plukovníka Heymèse, jeho prvního pobočníka a očitého svědka