úterý 4. února 2020

EVROPA V PLAMENECH

Zatím poslední svazek série BITVY A OSUDY VÁLEČNÍKŮ navazuje volně na na svazek čtvrtý s titulem Války proti králi. Název EVROPA V PLAMENECH není náhodný, neboť Evropou od Pyrenejského poloostrova na západě až po Balkán a Uhersko na jihovýchodě se hnaly plameny války s nebývalou silou. Západní a střední Evropu pustošily války Ludvíka XIV., krále Slunce, a z jihovýchodu se drali Turci. V příbězích o velkých střetech tak projdeme bojišti u Blenheimu, Fleurusu, Malplaquet, Denainu, Zenty, Svatého Gotthardu iTemešváru, obranou Vídně, obléháním Bělehradu a řady dalších. Válečnické osudy a vojenské umění doby dokládají životy těch nejproslulejších, francouzských maršálů de Turenna, de Luxembourga a de Vaubana, anglického vévody z Marlborough a jednoho z největších vojevůdců habsburské monarchie, prince Evžena Savojského. Kniha má 27 map a 148 vyobrazení. 
Objednat si ji lze mimo jiné s nakladatelskou slevou, která vám uhradí poštovné, u vydavatele, jímž je AKCENT Třebíč (http://www.vydavatelstviakcent.cz/kontakt.php)