neděle 16. ledna 2022

BERTHIER Michala Šťovíčka


Napsat biografii jedné z předních napoleonských osobností mě na jednu stranu dlouho lákalo, na druhou stranu se mi do ní dlouho nechtělo – obával jsem se, že to bude dřina s nejistým výsledkem. Napoleonovi maršálové, jejichž biografie už máme = Ney, Bernadotte, Masséna, Lannes, Davout, Marmont, totiž veleli a válčili aktivně a jejich životopisy jsou tedy epické. Louis Alexandre Berthier sice jako náčelník generálního štábu čili „ten nejhlavnější” byl celých 14 let napoleonských válek neustále v permanenci, všude a u všeho, bezprostředně i na vzdálenost stovek kilometrů, avšak na rozdíl od výše jmenovaných neválčil, Byl ovšem bezprostředním správcem a hybatelem Napoleonových armád, odpovídal za jejich bojeschopnost. K čemuž vymyslel, zorganizoval a řídil dosud nevídanou kvalifikovanou, dokonale funkční a výkonnou štábní strukturu, takže je považován za prvního moderního náčelníka generálního štábu – z jeho koncepcí následně vycházela francouzská armáda celých 150 let a inspirovaly se jimi i jiné armády.
Milovník napoleonské historie a válek o něm, o jeho činnosti a díle na napoleonské scéně zatím nemá takové souvislé povědomí jako o jejích nejslavnějších akčních hrdinech, neboť se činil „ve stínu”. Většiny bitev se Berthier zúčastnil navenek jako pouhý divák – nevedl na bojišti zdatně a hrdinsky žádnou armádu či sbor, k tomu předpoklady neměl, koho by tedy zajímal… a přitom by bez něho žádné Napoleonovo vítězství nebylo možné. S určitou mírou zjednodušení lze jeho roli charakterizovat: Napoleon vymyslel, Berthier zajistil realizaci myšlenky…
Vzhledem k úloze štábů v armádě obecně a tudíž i Berthierovy činnosti proto hrozilo, že biografie tohoto maršála bude buď nezáživná: žádné hrdinské činy, žádný akční děj, pouhá úředničina, nebo bude zbytečně parafrázovat vše, co se dosud o napoleonských taženích napsalo, jen místo „Napoleon rozkázal, aby ten a ten” nebo „Napoleon vytáhl směrem” atd. se bude psát „Berthier napsal tomu a tomu, že císař rozkazuje, aby”, „Berthier rozeslal Napoleonovy rozkazy, aby jednotlivé sbory vytáhly těmito směry” atd., neboť takto nejvyšší velení nejčastěji fungovalo. Tažení a bitvy jsem tudíž nehodlal popisovat, vzhledem k jejich četnému a mnohem kvalifikovanějšímu vylíčení jinde by to bylo nadbytečné.
Přes tato úskalí zvítězil pocit, že Berthierova biografie jako další do řady u nás vydaných „maršálských” životopisů by v knihovně zájemce o napoleonské války neměla chybět, ač se v ní akčně válčit nebude. Dovolil bych si proto knihu povšechně charakterizovat jako doplněk či náhled do zákulisí všech dosud popsaných válečných dějů napoleonské epopeje.
                                                                                                                                        Michal Šťovíček

Obsah
Důstojník královské armády
    V otcových šlépějích
    Ve válce za americkou nezávislost
    Mise v Prusku
Těžká doba revoluční
    V Národní gardě
    Na severní hranici
    Válka ve Vendée
    Pod Alpami
S Bonapartem v Itálii
    Náčelník štábu Italské armády
    Italské tažení
    Římská epizoda
S Bonapartem v Egyptě
    Z Paříže do Káhiry
    Z Káhiry do Paříže
Období konzulátu – první část
    Ministr války
    Velitel Záložní armády
    Vyslanec ve Španělsku
    Období konzulátu – druhá část
    Ministr války podruhé
    Přípravy na invazi do Anglie
Intermezzo I. Císařský maršál
Proti Rakousku a Rusku
    Tažení k Ulmu
    Bitva u Slavkova a Prešpurský mír
    Proti Prusku a Rusku
    Porážka Pruska
    Z Berlína k Tylži
Intermezzo II. Kníže Neuchâtelský   
Generální štáb Velké armády – první část
    Cesta ke generálnímu štábu Velké armády
    Struktura a činnost
    Obsazení – příklady
Generální štáb Velké armády – druhá část
    Generální štáb podle generála Thiébaulta
    Štáby nižších stupňů
    Generálové v generálním štábu
    Pobočníci
Generální štáb Velké armády – třetí část
    Krátce o  náčelníkovi generálního štábu
    Krátce o předávání rozkazů a hlášení
    Krátce o štábních důstojnících v terénu
    Krátce o inženýrech-geografech
Válka za Pyrenejemi
    Před setkáním v Erfurtu
    Ve Španělsku
    Španělsko z dálky
    Kauza Dupont
Znovu proti Rakousku (a poté s ním)
    Zmatené velení
    Nesnadno vydobytý mír
    Zastupující ženich
Intermezzo III. Panství knížete Wagramského
Znovu proti Rusku
    Od Němenu do Moskvy
    Tragický ústup
Pád císařství
    Boje v Německu
    Francouzské tažení a Napoleonova abdikace
Intermezzo IV. Láska a manželství
Neslavný konec
    Králův maršál
    Kdyby byl Berthier u Waterloo...
    Bamberská záhada
Maršál Berthier slovem i obrazem
    Pohledy současníků
    Pohledy historiků
    Památky a potomstvo
    Památky na maršála
    Sourozenci
    Maršálovi potomci v přímé linii
Přílohy
    Kariéra maršála Berthiera v datech
    Řády a vyznamenání maršála Berthiera
Prameny a vybraná doporučená literatura