čtvrtek 11. března 2021

MARMONTŮV ŽIVOTOPIS OD MICHALA ŠŤOVÍČKA PRÁVĚ VYŠEL

 MARMONT  s podtitulem, Napoleonův maršál s cejchem zrádce, z pera Michal Štovíčka představuje Louise Viesse de Marmont, vévodu z Ragusy, a život plný dramatických událostí, bitev i dramat v bouřlivé době. Šlechtic rodem a Bonapartův spolužák se stal, stejně jako on, dělostřeleckým důstojníkem, přidal se k revoluci, která otevírala dveře k vzestupu, a v Bonapartově blízkosti prožil dvě tažení do Itálie i výpravu do Egypta a Sýrie. Přestože patřil mezi Bonapartovy přátele, nedostal maršálskou hůl hned a musel na ni čekat do roku 1809 a závěrečné bitvy u Znojma. V tažení, které skončilo Slavkovem, vedl jeden armádní sbor skrze rakouské Alpy, pak spravoval Napoleonem vytvořenou provincii Illyrie a v Dubrovníku, tehdy Raguse, si jeho jméno připomínají v dobrém dodnes. Velel ve Španělsku, kde vystřídal neúspěšného Massénu, prohrál s Wellingtonem roku 1812 u Salamanky, přesto to ale byl takticky a strategicky jeden z nejnadanějších Napoleonových maršálů, možná nejnadanější hned po Davoutovi. Bojoval houževnatě u Lipska i následujícího roku v boji o Francii, pak ale se stal, jak říká podtitul Šťovíčkovy knihy, maršálem s cejchem zrádce, neboť jeho sbor, to poslední, co císaři zbylo, kapituloval. Stalo se to sice v maršálově nepřítomnosti a Marmontova vina je dodnes sporná, přesto se slovo ragusard, odvozené od jeho predikátu, ujalo jako synonymem pro nejčernějšího zrádce. Žil ještě dlouho, v revoluci 1830 ale musel opustit Francii... Potkal se s Orlíkem, Napoleonovým synem, navštívil Čechy a zanechal mnohasvazkové paměti, vydané až po Marmontově smrti. Jsou poutavé i záludné, neboť se snažil očistit a sebe ukázat v nejlepším světle, obsahují ale nesmírní kvantum událostí, postřehů a hodnocení...

            Životopis tohoto pozoruhodného muže napsal Michal Šťovíček, autor monografie maršála Davouta, Vendéeských válek i syntézy revolučních válek pod titulem Francie proti Evropě, tedy už zkušený autor, který tu plně potvrzuje, jak dalece vyzrál. Úskalími složitého životního příběhu, kde se musí nejednou oddělovat zrno od plev a pravda od lži, provádí čtenáře vytříbeným stylem v promyšlené kompozici, které z jeho Marmonta činí čtenářskou lahůdku. Text doplňují pasáže o tom, co si a maršálovi mysleli a jak ho soudili současníci, je tu i soupis pomníků s maršálem souvisejících a navíc i překlady poutavých úryvků z Marmontových pamětí včetně jeho postřehů, které se týkají Čech.

            Ke kladům knihy v nemalé míře přispívá větší formát a spousta kvalitních vyobrazení i map.

            Knihu vydalo nakladatelství AKCENT Třebíč a získat ji můžete mj. na dobírku na adrese vydavatele http://www.vydavatelstviakcent.cz/kontakt.php.