čtvrtek 22. prosince 2016

P.F. 2017

Všem svým čtenářům blogovým i knižním přeji klidné, spokojené Vánoce a v novém roce štěstí, zdraví, klid, spokojenost a splnění alespoň nečeho z těch reálných přání.
 A protože se nemá nic brát úplně vážně, přikládám i dvě péefka další...

sobota 17. prosince 2016

CO V ROCE 2017?

Je čas uzavírat rok, věnovat se věcem svátečním a nabrat dech do roku příštího, protože co člověk do předvánočního času nestihl, to už stejně nedožene. Honil jsem se dost a dokonce jsem se předehnal, jak za okamžik prozradím.
    Co tedy ode mne můžete příští rok čekat?
    Dva zbývajíci svazky rozšířeného vydání RYTÍŘSKÝCH BITEV A OSUDŮ
Jsou připraveny k tisku

Jejich volné pokračování, tedy první svazek BITEV A OSUDŮ VÁLEČNÍKŮ.
Tento týden jsem odevzdal korektury:
Příští rok v nich budu pokračovat, obsah ale zatím neprozradím, i když rámcově vím...
Hotová je tahle věc napoleonská, memoáry, které se rodí v DTP:
A minulý týden jsem dopsal knihu, s níž jsem dělal od léta tajnosti. Zatím ji po sobě čtu, takže rukopis odevzdám někdy v únoru. Má 300 stran wordu, to je odhadem přes 500 stran tiskových ve větším formátu, 173 obrázků a asi patnást map. Už jsem i vymyslel nástřel přebalu...
Takže musím příští rok napsat díl druhý, ze kterého je jen ta výtvarná idea, aby oba ladily a na prvním se mohlo upozornit na druhý... Budu se s ním bavit až po druhém svazku BITEV A OSUDŮ VÁLEČNÍKŮ, tedy  někdy na přelomu jara a léta...
Tak hezké Vánoce a držte mi palce, ať to zdárně napřesrok dodělám...

neděle 4. prosince 2016

PYRENEJŠTÍ KONDOŘI

O letectvu ve španělské občanské válce sice česky pár knih vyšlo, až na výjimku Šnajdrovy publikace "V zaměřovači Rata" se ale týkaly letectva republikánského a interbrigadistů. Publikace, kterou teď vydalo nakladatelství Český cestovatel (už tradičně zaměřené na válečnou literaturu; zde jsem psal před časem o sérii o válce v Alžíru či dvoudílní knize a rakousko-uherských stíhačích) pod názvem PYRENEJŠTÍ ORLOVÉ, se týká výhradně letectva frankistického, tedy pohledu z druhé strany. Jde o první ze dvou svazků, přeložený ze španělštiny, opatřený bohatou a kvalitní fotodokumentací, nákresy, technickou přílohou i dvěma přílohami barevnými, k čemuž si můžete podle chuti, nálady a peněženky koupit i jedno CD zvukové a jedno obrazové (nebo obě...).
Obsah knihy jsem vám raději naskenoval, stejně tak i pár ukázek (ta jedna je naschvál vybraná, neboť zachycuje nasazení čs. bombardovacích strojů Aero A-101).
Pokud jde o zvukové a obrazové nosiče, jsou na jednom hudební motivy z občanské války ve Španělsku, které zněly na straně nacionalistů a italské Aviazione Legionaria, doplněné o dramatické zvukové efekty sirén, kulometů, explodujících bomb a vzdušných soubojů.
Druhý obsahuje původní nesestříhané filmové dokumenty, přibližující leteckou válku nad Pyrenejským poloostrovem. Součástí setu jsou buklety s dalšími zajímavými informacemi a dosud nepublikovanými snímky!
Nechcete-li lovit v knihkupectvích, lze si jednotlivé varianty knihy (s CD či bez) objednat na http://www.ceskycestovatel.cz/obchod/
Prolink najdete i v nadpisu...


pátek 2. prosince 2016

AUSTERLITZ 2016


Austerlitz 2016 - vzpomínkové akce a rekonstrukce bitvy tří císařů.
Pořadatelé - Projekt Austerlitz – Středoevropská Napoleonská společnost, AusterlitzPro s.r.o. Austerlitz o.s. s obcemi Prace a Tvarožnou
Záštitu nad akcí převzali ministryně pro místní rozvoj České republiky, paní ing Karla Šlechtová, ministr obrany České republiky, pan Martin Stropnický a hejtman Jihomoravského kraje, pan Michal Hašek. Partnerem projektu je agentura CzechTourism. Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj.
Austerlitz 2016 byl zařazen agenturou CzechTourism mezi Top Eventy roku 2016.
Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na Slavkovském bojišti ve dnech 2.–4. prosince 2016. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00) u obce Tvarožná, za účasti cca 1000 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru u obce Prace, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (12:00). Účastníci přijedou také ze Slovenska, Rakouska, Francie, Ruska, Polska, Itálie, Německa, Belgie, Nizozemska a Litvy; v roli Napoleona vystoupí Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii.
U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.
Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.
V rámci Projektu Austerlitz je možná prezentace partnerů a sponzorů. Akce jsou pořádány Projektem Austerlitz každoročně od roku 1998. Návštěvnost hlavního bodu programu, rekonstrukce bitvy, se pohybuje mezi 7 a 10 tisíci diváků.
Doprovodných akcí se účastní menší skupiny vojsk, než je výše uváděný počet.
Vstupné na akci, kromě míst na tribunách ZDARMA. Program
Pátek, 2. prosince 2016
17:30 Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí – za účasti Napoleonova štábu
18:00 Jiříkovické ohně, pořádá obec Jiříkovice (ul. Blažovská)
18:00 Šarvátka v Křenovicích, pořádá SHS Buhurt

Sobota, 3. prosince 2016
po celý den: Tvarožná, vojenské ležení na návsi
07:30 Žuráň, vítání slavkovské slunce, Napoleonův štáb, přehlídka
09:00 Tvarožná, nástup rakouské armády
10:30 – 12:00 Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
14:00-15:30 Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná
vstupenky na tribunu můžete zakoupit zde

Neděle, 4. prosince 2016
10:00 Odhalení pomníku na křižovatce Podolí-Bedřichovice - za účasti Napoleonova štábu
12:00 Pietní akt na Mohyle míru
Vojenská ležení po celý víkend Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná, Zbýšov, Kobylnice a SlavkovREKONSTRUKCE BITVY
Výchozí situace scénáře; další fáze viz http://www.austerlitz.org/cz/austerlitz-2016-scenar-bitevni-ukazky/

Tématem scénáře bitevní ukázky je pro letošní rok boj na vrcholu Prateckého kopce, jak jej popisuje ve svých pamětech generál Thiébault, 2. prosince 1805 velitel 2. brigády Saint-Hilairovy pěší divize 4. armádního sboru. Jde o nejkritičtější okamžik bitvy u Slavkova; francouzská pěchota, krytá v údolí Zlatého potoka mlhou, se rozvinula na Prateckém kopci, který několik okamžiků předtím opustily poslední jednotky Kamenského brigády Langeronovy 2. kolony koaliční armády. Generál Kamenskij obrátil svou brigádu proti francouzskému 10. lehkému pluku, ale ten již držel výhodnější pozici a posílila jej právě Thiébaultova brigáda, kterou zdržel neplánovaný střet na okraji Prace. Rozhořel se intenzivní boj, do které se zapojila také rakouská brigáda generálmajora Jirčíka od 4. kolony hraběte Kolowrata, jíž Francouzi zpočátku mylně považovali za své bavorské spojence. Generálové Saint-Hilaire, Thiébault a Morand čelili početní převaze ze dvou směrů. V rozhodujícím okamžiku přibyla na tento úsek fronty záložní dělostřelecká divize 4. sboru a její překvapivé odkrytí přispělo k tomu, že Francouzi nejen nejvyšší bod slavkovského bojiště uhájili, ale přešli postupně do protiútoku a donutili koaliční síly ve zmatku ustoupit. Koaliční sestava byla v tomto místě prolomena a díky úspěchu generála Vandamma a Císařské gardy na Starých vinohradech mohl Napoleon přistoupit k provedení závěrečné fáze svého bitevního plánu a vpadnout do týlu 1., 2. a 3. kolony koaliční armády, jež zadržovali na Zlatém potoce v okolí Telnice a Sokolnic maršál Davout a generál Legrand.
  
Kamenského brigáda ustoupí za horizont a sestupuje k Sokolnicím; francouzské bataliony druhé linie se střetávají s lehkou pěchotou, čelní batalion se rozvinuje na vrcholku Prateckého kopce. Současně se střetává jezdectvo na francouzském levém, koaličním pravém křídle. Brigáda generála Jirčíka se rozvinuje a připravuje k postupu. Kamenského brigáda napadá 10. pluk lehké pěchoty. Thiébaultova brigáda se formuje proti „Bavorům“.

Morand a Thiébault bojují ve dvou směrech; dělostřelectvo se formuje do baterie v týlu Thiébaultovy brigády; ta provádí defenzivní průchod liniemi a odhalené hlavně zasypou postupující rakouskou linii prudkou palbou; Francouzi přecházejí do protiútoku. Jirčíkova i Kamenského brigády jsou poražené a ustupují, jednotky se formují k závěrečnému defilé, po kterém proběhnou povýšení a vyznamenání.
Bitevní ukázky se zúčastní na 1000 vojáků v uniformách napoleonských válek; přijedou kromě České republiky také ze Slovenska, Rakouska, Francie, Ruska, Polska, Itálie, Německa, Belgie, Nizozemska a Litvy; v roli Napoleona vystoupí Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii.
Scénáře bitevních ukázek re-enactmentu musejí být jednoduché; re-enactment není divadlo. Neprovádíme zkoušky, nenacvičujeme. Kromě vrchního velení nepoužíváme vysílačky, velitelé obou armád je používají k elementární vzájemné koordinaci, ne k řízení jednotek. Představených šest fází scénáře jsou osou, jejíž naplnění konkrétní akcí záleží na zkušenostech, iniciativě a interakci velitelů všech úrovní.
Vrchním velitelem Grande Armée bude Mark Schneider v roli císaře Napoleona; jeho pobočníky jsou zkušení generálové Andrea Puleo, Frank Simon (vrchní velitel vzpomínkových akcí u Waterloo) a Oleg Sokolov (vrchní velitel vzpomínkových akcí u Borodina); francouzské pěchotě bude velet Jakub Samek, dělostřelectvu Radek Pařízek a jezdectvu Tomáš Doležal.
Nominálním vrchním velitelem rakouské armády bude plukovník Wolfgang Horak; velitelem ruské armády je Richard Klimovič. Ke koaličnímu štábu se pak přidá i překvapení letošního ročníku: car Alexandr ztvárněný… překvapení je překvapení. Velitelem koaličního jezdectva je Nikolaus Schmid.

Mark Schneider, tradičně ztělesňující císaře Napoleona I.

POSÍLENÍ DOPRAVY NA REKONSTRUKCI BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ V SOBOTU 3. 12. 2016 U TVAROŽNÉ
Z BRNA
Doporučujeme všem, aby této možnosti využili a nechali auta doma. Autobus Vás dopraví až na parkoviště, vzdálené cca 100 m od místa konání akce.
Linka 702 v trase Brno, Úzká (u OD TESCO) - motorest Rohlenka. Linka bude posilována v uvedeném úseku na základě aktuální poptávky po přepravě řazením dalších autobusů navíc a to ve směru z Brna k motorestu Rohlenka v době od 10:30 do 13:30 a ve směru od motorestu Rohlenka do Brna v době od 15:00 do 16:30.
Linka 702 má na trase tyto zastávky: Brno, Úzká - Brno, Autobusové nádraží (jen ve směru z Brna) - Brno, Zvonařka (jen ve směru do Brna) - Brno, Tržní - Brno, Černovičky - Brno, Slati na, sídliště - Šlapanice, Bedřichovice, rozc. - Jiříkovice, motorest Rohlenka.
Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč.

Ze SLAVKOVA U BRNA
Pro cestující ve směru ze Slavkova u Brna na rekonstrukci bitvy tří císařů a zpět bude v sobotu 3.12.2016 možné využít linku 601, které bude v době od 11:20 do 16:40 mimořádně v provozu v úseku Slavkov u Brna – Jiříkovice, motorest Rohlenka (Austerlitz).
Odjezdy ze Slavkova u Brna, aut. st. budou v časech 11:24, 11:54, 12:24, 12:54, 13:14 a 13:24.
Zpět z parkoviště u motorestu Rohlenka budou autobusy linky 601 odjíždět: 15:20, 15:40, 16:00 a 16:20. Cena jízdného v uvedené relaci činí 27 Kč.

Z KYJOVSKA Na rekonstrukci bitvy tří císařů se však bez problémů dostanou i cestující z oblasti kolem Žarošic a Kyjova s přestupem ve Slavkově u Brna mezi autobusy linky 106 a 601.
Z Kyjova (Žarošic) využijí autobus linky 106 s odjezdy v 10:26 nebo 12:26 z Kyjova (11:02 nebo 13:02 ze Žarošic) a ve Slavkově u Brna přestoupí na navazující autobus linky 601 k motorestu Rohlenka. Zpět pak mohou využít autobus linky 106 s odjezdem od motorestu Rohlenka v 16:20, na který bude ve Slavkově u Brna navazovat autobus linky 106 směr Kyjov. Cestující do Žarošic a Archlebova pak mohou ještě využít spoj linky 106 s odjezdem v 16:00 od motorestu Rohlenka do Slavkova u Brna, který odtud bude pokračovat ihned po trase linky 106 do Archlebova.