neděle 6. února 2011

KRÁSA CÍSARSKÝCH ZBRANÍ (3. ČÁST)

Michal Šťovíček
A ZNOVU BOUTET...

K velké lítosti jsem vás musel připravit o několik exkluzivních kousků, ale kvalita fotek na webu nedovolovala patřičné zvětšení:
Typ poměrně prosté čestné šavle pro řadovou pěchotu včetně nižších důstojníků
Dar Konzulátu budoucímu generálu Lahurovi, v r. 2009 vydražena za 118 750 EUR.
Dar Konzulátu generálu La Martillièrovi v r. 1801, vydražena v r. 2010 za 120 000 EUR
Takzvaná „šavle 400 statečných“ s věnováním „Le Ministre de la Guerre à la 3e compagnie de la 19e demi-brigade“ (Ministr války 3. rotě 19. půlbrigády)
Šavle - dar Direktoria v r. 1796 generálu Augereauovi

Tuto šavli s věnováním na vnitřní straně záštitného oblouku daroval v r. 1801 První konzul generálu Neyovi. Jedná se o velice zajímavou kombinaci tehdy módního evropského jílce tzv. německého typu a stejně módní orientální čepele, kterou Boutetova manufaktura získala nejspíš od některého z důstojníků Bonapartovy egyptské výpravy.
V muzeu v Toulouse je vystavena šavle - dar Direktoria generálu Bonapartovi po bitvě u Arcole. Bonaparte ji později daroval generálu Kléberovi „na znamení úcty a přátelství“, a ten ji zase daroval v Egyptě s patřičným věnováním generálu Verdierovi.
Dva Napoleonovy ceremoniální kordy

Ceremoniální meč Nejvyššího herolda, který podle korunovačního obřadu 2.12.1804 hlasitě zvolal k přítomným: "Le très glorieux et très auguste Napoléon, empereur des Français, est sacré et intronisé!" (Nejslavnější a nejvznešenější Napoleon, císař Francouzů, byl pomazán a
uveden na trůn). Antikizující výtvarný návrh meče je od J.-L.Davida.
Kord od Biennaise, který císař Napoleon nosil nejčastěji, dokud jej na setkání v Erfurtu nevěnoval velkoknížeti Konstantinovi...
Fotografie nekvalitní a šavle notně obnošená, přesto jsem neodolal a zařadil ji - patřila maršálu Soultovi. V. r. 2007 byla vydražena za „pouhých“ 48 000 EUR

Našinec by netušil, kolik měl Napoleon v šatníku kyrysů... Po minulé ukázce jsem vypátral další dva (jeden dokonce v soupravě s mírně antikizující přilbou), z nichž posléze představuji jen ten honosnější a zajímavější:
Pařížská práce (nikoli Boutet) cca 1805, výtvarný návrh Vivant Denon

A nyní opět něco málo palných zbraní:
Lovecká karabina Jerôma Bonaparta. Na této nekvalitní fotografii je celkový pohled nicneříkající - teprve z detailů si lze učinit představu, co Boutet dokázal udělat z obyčejné pušky (ústí hlavně - horní plocha kohoutku - zámek - pažba):

Pokud šlo o pistole, Boutet stejně jako většina tehdejších puškařů je vyráběl v soupravě = pár pistolí s celým příslušenstvím v kazetě a alespoň jeden detail - pohled na střední část pistole zespodu:
Párové pistole - dar Direktoria Josephovi de Mazarredo, veliteli spojenecké španělské armády
A už opravdu na závěr dvě ukázky bez kazety, aby lépe vynikly:Pokud ovšem časem objevím a nashromáždím k tématu výjimečných zbraní ještě něco, co budu pokládat za zajímavé, pokusím se o volné pokračování.

Žádné komentáře: