pátek 25. února 2011

PRIX MERDE: NOVÝ UCHAZEČ

A máme tu nový příspěvek Michala Šťovíčka, inspirovaný mnou vytvořenou, vyhlášenou a poprvé udělenou Prix Merde (viz o měsíc níže). Mohlo by jít o dalšího adepta na dílo, které za merde stojí, bohužel je čtyři roky staré a vyhrát něco se čtyřletým zpožděním není to pravé. Michala je mi ovšem líto, že dal za knihu níže uvedenou částku, neboť ji mohl koupit v Levných knihách za 149,-- Kč, kde je ovšem (praví web) dočasně vyprodána. Doufejme, že v tomto případě se termínem dočasně míní, jak jsme za bolševika říkali, navždy... Proč ta naděje, to najdete v příspěvku!
P.S.: Tipy na jiné kandidáty můžete posílat na napoleonknihy@volny.cz

Slovník vojenských citátů

sestavil R.G.Tsouras, přeložili H.Catalanová a R.Tesař, vydal Baronet 2007

(Odstrašující příklady vybral a uspořádal Michal Šťovíček)

Knihu jsem si koupil od známého, ač jsem byl upozorněn, že překlad je nekvalitní.
To, co jsem začal číst, mě už po prvních řádcích uzemnilo. Napřed jsem se křečovitě rozeštkal nad vyhozenými penězi (bratru cca 800 Kč!) a lomcovala mnou touha knihu rozervat a rozházet po okolí, pak jsem se uklidnil, řka v duchu „Je to přece jen objemná a velezajímavá (pro mě) sbírka citátů, nechám si to a ten překlad nějak přežiju“, a s vydanými penězi se to má asi tak, jako když jdete do kina na Pátek 13. - taky nakonec nelitujete vstupného, i když zpáteční cestou domů nočním parkem vám buší srdce až v krku a vyděšeně sebou trháte při každém zvuku a pohybu v okolí...
Abych to zkrátil: překlad je příšerný! Svůj podíl na té hrůze má
1. fakt, že citáty jsou z mnoha jazyků a byly tudíž již jednou přeloženy do US angličtiny a teprve z ní do češtiny = z angličtiny se tudíž překládal i Sun-Tsu, Homér, Napoleon, Moltke, Tuchačevskij...
2. fakt, že překladatelé se evidentně ve vojenství ani v historii vůbec nevyznají - vietnamského generála Vo Nguyen Giapa uvádějí suverénně jako Vo Nguyen Džap, heslo Citizien soldiers překládají jako „Občanští vojáci“ místo příslušníci domobrany...
Vykání/tykání/oslovování = you/You - v mnoha případech svědčí o neznalosti/nepochopení dobových reálií: Napoleon zde v dopise zcela nemyslitelně tyká diviznímu generálovi, viceadmirál Ganteaume oslovuje Napoleona pouhým „Pane“, což má být zřejmě pokus o překlad oslovení Sire, které se ovšem do češtiny nepřekládá (leda jako Vaše Veličenstvo) a nemá s anglickým sir nic společného. Vévoda Wellington oslovoval v dopisech svého nadřízeného ministra asi My Lord, což je zde přeloženo roztomile jako „Pane můj“ - překladatel z angličtiny by snad mohl vědět, že lepší by bylo Mylorde nebo Vaše Lordstvo?...
Generál Bradley v proslovu k posluchačům americké akademie generálního štábu se na ně obrací ve 2.osobě singuláru: „musíš si uvědomit...“ atd.
3. fakt, že překladatelé se nenamáhali opisovat z již u nás vydaných přímých překladů, mnohem kvalitnějších, a brali to šmahem z angličtiny (jestliže Iliadu u nás už dávno přeložil/přebásnil O.Vaňorný, nebudu se snažit o vlastní překlad v próze z angličtiny). Jenže překlady z angličtiny nejsou o nic lepší, jsou takřka vražedně doslovné, bez jakéhokoli ohledu k frazeologii a idiomům, u vícevýznamových slov se zpravidla netrefili (viz dále)... Překladatelé navíc ponechali v angličtině i některé názvy citovaných děl. Tak se dozvíme, že Sun-Tsu napsal The Art of Warfare, Clausewitz napsal On War, Macchiavelli napsal díla Vladař a The Art of War, Polybios napsal Dějiny, kdežto Číňan Zhuge Liang napsal ve 3. stol. The Way of the General, Caesar napsal Zápisky o válce galské, zatímco Vegetius Military Institutions of the Romans atd.
4. fakt, že kniha zjevně neprošla žádnou redakční úpravou ani odbornou korekturou - češtiny dbalý korektor a znalec historie/vojenství by byli museli vychytat spousty nesmyslů (pokud by je neklepla pepka).
Tak jsem si knihu nakonec nechal jako ten kvalitní horor a v r. 2008 jsem ji navrhl na překladatelskou anticenu Skřipec - obsadila hezké 2. místo.
Se svolením majitele tohoto blogu vám časem některé hodnotné citáty nabídnu, ale budu je napřed muset přeložit z češtiny do češtiny. Třeba následující kousky bych se vám předložit neodvážil:

s láskyplnou pýchou zavěšujeme vlajky – snad vyvěšujeme?
studenti ve štábních kolejích – college je zde ovšem akademie!
obrazotvorný spisovatel = ???
Všichni vojáci budou před zahájením vyšroubováni do nejvyššího možného stavu bojového ducha = ???
je buď šílenec nebo blázen – jaký je rozdíl?
...by nikdy neměli procházet úzkými průsmyky, aniž by se předtím nestali mistry výšek – jde o boj v horách, čili nikoli nestali se mistry, ale ovládli, nikoli výšek, ale výšiny
nepozorovatelné přiblížení – jde o nepozorované přiblížení!, což není totéž...
zatvrdit se proti možnosti smrti – = obrnit se?
být neúspěšně sestřelen – ???
odstraním obléhání Orléansu – nestačilo by osvobodím Orléans?
Bůh je tak naježil k našim mečům – ???
W.Churchill ...na setkání starších velitelů– v orig. asi senior commanders = vyšších, vysokých, hlavních, vrchních... tj. všechno jenom ne starších!
postup a kontrakce armády mohou být řízeny generálem– contraction zde znamená stahování ve významu ústup, žádné kontrakce!...
ovlivňuje statečnost jejich operací – může být operace statečná?
Co bych dělal, kdybych já byl nepřítelem? Jaký projekt bych vytvořil? Udělejte pokud možno co nejvíce takových projektů... a přemýšlejte, jak je odvrátit – v souvislosti s válčením se nemluví o projektech, ale o plánech, ty se nedělají, nýbrž vypracovávají, a plán nepřítele se neodvrací, nýbrž překazí...
zmařila život nejstatečnějšímu džentlmenovi – citát je z Miguela de Cervantese, a ten by těžko použil výraz džentlmen!!! mělo být nejspíš urozenému člověku
pěchota už nebojuje s holou ocelí – bojuje se obvykle s obnaženou, případně tasenou ocelí, holou kdyžtak měla něco jiného 
Voják, jenž se chystá utéci...nebo hodlá signalizovat vlajkou...si nezaslouží žít – jedná se zde zjevně o mávání bílou vlajkou, bez té bílé je to absurdní, i když v originále zřejmě nebyla?
bodré překonání rizik – ???
Ty, kdo procházíš kolem, jdi a řekni Spartanům. Že poslušni jejich vůle zde ležíme. – jedná se o všeobecně známý epitaf, jíž dávno u nás existující v klasickém překladu: Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my zde mrtvi ležíme, kterak to zákony kázaly nám.
Claudius Marcellus, zrozený ze skvělé linie – raději pocházející z význačného rodu?

No, a tady jsou už některé celé věty, bez komentáře:

Starosti o stálou armádu a o odstranění jejích nedostatků jsou vzdálené a podle mého soudu v situaci a podmínkách, v jakých jsme, se jich nemusíme vůbec obávat; ale chtít takovou by podle mých představ mělo za následek jistou a nevyhnutelnou záhubu

Kázeň a morálka ovlivňují nevyslovenou volbu, kterou masy lidí soustavně vyjadřují, když přijde rozkaz k postupu vpřed – variantu davové psychologie se sklonem následovat vůdce. Ale armáda se nepohne kupředu, dokud není dán pokyn. Po „jednomyslném souhlasu“ následuje spolupráce mezi jednotlivci v útvarech.

V běžných dobách a pod omezením ústavních forem jsou vlády, čelící všem změnám volební legislatury, někdy méně vhodné než jiné k tomu, aby vytvořily či připravily obávanou armádu. Nicméně, ve velkých krizích tyto rozvážné orgány někdy dosáhly velice odlišných výsledků, a přispěly tak k vybudování dokonalé národní síly.

V míru vojenská disciplína znamenala lov nikoli toho průměrného, ale absolutního; norma sta procent, ve které devadesát devět se nahrávalo dolů na úroveň nejslabšího muže při nástupu. Cílem bylo předvést jednotku jako jednotku a muže jako typ; aby jejich úsilí mohlo být vypočitatelné a kolektivní výnos až na zrno a v celkovém množství... Touto náhradou jisté práce za možné mistrovské dílo vojenská věda úmyslně obětovala kapacitu, aby snížila nejistý prvek, dvoučlenný faktor, u k vojsku odvedeného lidstva.

Pocit důvěry může skýtat dokonce víc než týmová spolupráce. Je kriticky důležité mít důvěru, zejména na velitelské úrovni. Čas od času vznikají sporné situace, můžete však klást otázky, které je zmírní, protože jste si jistý, že kolega, velitel složky, to neudělá nebo neřekne.

Síla oživit úkol v sobě zahrnuje energii dostatečnou k tomu, aby zaštítila břemeno jeho důsledku.

Historie často ukázala, že kde má určitý cíl pudovou přitažlivost, ocenění generálního štábu se může více podobat řeči obhájce klienta k soudní porotě než nestranné rekapitulaci.

...a mnoho takových dalších jsem vám zatajil!

Ujišťuji vás, že tyto zmatené bláboly jsou ve skutečnosti výroky příčetných seriózních, uznávaných a leckdy světoznámých vojevůdců a státníků!

Žádné komentáře: