čtvrtek 1. března 2012

HRDINA NA BŘEZEN

A máme tu další měsíc, v němž za kamna vlezem, jak říká pranostika, k čemuž si můžeme v teple a ve sto let starém kalendáří číst o hrdinském skutku, vykonaném v bitvě u Chlumce a Přestanova ještě sto let předtím...

ŠIKOVATEL J. RYBÁŘ
Dne 30. srpna 1813 odeslal francouzský generál Vandamme dvě brigády pěchoty a dva pluky jízdy proti pruskému vojsku, jemuž velel generál Kleist, jenž z výšin Rudohoří pronikal až k Dolnímu Varvažovu. Prusové byli poraženi, při čemž ztratili téměř všechna děla. Tu však obořil se na francouzské voje rakouský podmaršálek hrabě Colloredo se svou brigádou. Francouzové bránili se statečně, podporováni jsouce svou výtečnou dělostřelbou. Šikovatel J. Rybář, který na výzvědné obhlídce ubíral se přes rokli směrem k Varvažovu, zpozoroval před sebou osm francouzských děl, která chrlila vražedný oheň do řad rakouské brigády. "Musíme se obětovati!" pravil ku svým lidem, "nutno útočiti na děla, jinak se nám povede jako Prušákům! Ku předu!" Zcela zemdlen přikvapil se svou hlídkou až na pokraj, odkud děla hřímala. Nechav své vojáky poněkud si oddechnouti, obořil se s nimi pak náhle na děla s hromovým "hurá!". Dvě nejbližší děla byla ihned dobyta, kdežto s ostatními po okamžitém odhlomození prchali dělostřelci jako o závod. Nyní měli Rakušané snadnou hru. Pruský generál Kleist soustředil opět svoje vojsko, kdežto Rakušané, odbočivše v pravo, zajali celý francouzský sbor i s generálem. Šikovatel J. Rybář odměněn byl zlatou medailí za statečnost.

Žádné komentáře: