pátek 1. července 2011

HRDINA NA ČERVENEC

Dostal jsem poštou od jednoho z vás úžasný dárek, „Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na obyčejný rok 1913“, vydaný nakladatelstvím a uměleckou knihtiskárnou J. Steinbrener ve Vimperku. V tom posledním roce před 1. světovou válkou byl věnován stému výročí bitvy u Lipska i událostí s ní spojených, což na každém dvoulistu s kalendáriem příslušného měsíce doprovodila jedna kresba, zachycující hrdinský skutek rakouského vojáka z těch časů. Napadlo mě, že vás tak mohu po celý rok oblažovat vždy na začátku měsíce příslušným obrázkem a přepisem textu, jenž se nachází o pár stránek dál. O hulánu Karlu Poupěti se zde praví:

Štábní trubač Karel Poupě
V sobotu dne 16. října 1813 bylo velmi deštivo. Jízda, která stála pevně semknuta za vsí Gröbern, trpěla velice tímto studeným a deštivým počasím. Konečně po vícehodinovém stanutí došel rozkaz, by učiněn byl útok na postupující Francouze a ves Gröbern by hájena byla až do příchodu divise Bianchiovy. Útoku zúčastnil se také 7. hulánský pluk za vedení statečného plukovníka Löderera, proniknuv do řad francouzských gard, kde prorazil čtverec. Na to vedl plukovník své jezdce nazpět do vsi Gröbern. Poražená francouzská pěchota ustoupila, načež 120 nepřátelských děl zahájilo palbu na naše čtyři pluky jízdy, které vracely se do vsi. Při tom zasažen byl kůň plukovníkův střepinou granátu a raněn. Poplašené zvíře se vzpínalo a obrátíc se, hnalo se tryskem přímo proti nepříteli, nedbajíc uzdy a povelu svého pána . Štábní trubač Karel Poupě, seznav okamžitě nebezpečí, které hrozilo plukovníkovi, 
 popohnal vlastního koně ostruhou a už byl v patách splašenému zvířeti. As na šest set kroků před nepřátelskými děly dohonil splašeného koně, který se pak utišil. Plukovník byl zachráněn. Oba jezdci hnali se nyní nazpět v oblouku, by vyhnuli se dělové střelbě a šťastně se vrátili ku svému pluku, který zachráněnému veliteli provolal „hurá!“.
Štábní trubač Karel Poupě vyznamenán byl zlatou medailí.

Nashledanou na začátku dalšího měsíce s novou stránkou kalendáře a dalším hrdinou...

Žádné komentáře: