pondělí 2. srpna 2010

VERSAILLES-GALLERIE DES BATAILLES (2)

První pokračování o Gallerie des Batailles na zámku Versailles (z 24. července) končilo vrcholnými bitvami Stoleté války, posledním střetem, který tento anglo-francouzský konflikt rozhodl, se stala ale bitva u Castillonu 17. července 1453, v níž Dunois porazil Talbota, který tu i padl. Pro Versailles namaloval příslušné plátno (1) Lariviere. Veledílem se stal rozměrný, až monumentální obraz bitvy u Marignanu (2) od Alexandre-Évarista Fragonarda, na kterém vede král František I. 14. září 1515 svoje vojsko k vítězství nad Miláňany. Takřka renesančně působí Picotův obraz, zachycující dobytí Calais vévodou de Guise 9. ledna 1558 (3); od té chvíle už Angličanům nepatřiloa ve Francii ani píď půdy. Klid a vznešenost naopak vyjadřuje Gérardovo obří plátno (4) vjezdu Jindřicha IV. do Paříže 22. března 1594; tím dnem fakticky skončily ve Francii krvavé náboženské války hugenotů s katolíky. Francois Heim se stal nesmrtelným obrazem, na němž vévoda d´Enghien, budoucí Velký Condé, vede 19. května 1643 jezdecký útok u Rocroi (5), který se stal začátkem porážky španělských tercios (což je bitva, již jsem, stejně jako tu následující, popsal v Mušketýrovi). Maršál de Turenne cválá proti Španělům v písečných přesypech před Dunquerque v bitvě jménem Dunes v červnu 1658 (6); je to mnohokrát reprodukované dílo Larivierovo. Jean Alaux nechává zase Královské mušketýry dobýt Valenciennes, což byla slavná událost z března 1677. A konečně je tu další obraz Jeana Alauxe řečeného Le Romain, v popředí s maršálem Catinatem, vedoucím urozené i prosté vojáky na valy Denainu (7), jenž byl dobyt v červnu 1712. To, co následovalo počínaje Válkou o španělské dědictví, si ponechám na další pokračovaní, jen upozorním, že výčet obrazů a jejich reprodukce na tomto blogu neníí zdaleka úplný. Dokládají to dvě na poslední chvíli získané reprodukce, zařazené až po vytvoření celé obrázkové sestavy. Číslo 9 představuje na Férově plátně vjezd Karla VIII. do Neapole v květnu 1495 a číslo 10 bitvu u Lens 20. srpna 1648 (autorem je Jean-Pierre Franque), kde Velký Condé znovu porazil Španěly, čímž za Francii vítězně ukončil Třicetiletou válku...

Žádné komentáře: