čtvrtek 1. září 2011

HRDINA NA ZÁŘÍ

Je tu září a s ním nový hrdina na tento měsíc s obrázkem i textem z „Velkého zábavného kalendáře pro dům i rodinu na obyčejný rok 1913“, vydaného nakladatelstvím a uměleckou knihtiskárnou J. Steinbrener ve Vimperk, Praze a Novém Yorku, který byl věnován  stoletému výročí bitvy u Lipska. Obrázek z něho a text  ve sto let staré češtině možná budí úsměv, čísla vypadají jako nadsazená, čin si ale úctu i zmíněné stříbrné medaile rozhodně zasloužil, i kdyby těch zachráněných bylo pár... Pokud jste propásli hrdinu na minulý měsíc, prolink je v nadpisu a ostatní (myslím, že prvního jsme zveřejnil v červnu) si musíte najít sami. Nashledanou s dalším hrdinou v říjnu...
Pěšák Štěpán Dudas a Zachariáš Dada 
Sbor pruského generála Kleista utrpěl den 16. října 1813 za pětihodinového boje u Lipska tak těžkých ztrát, že žádal o vystřídání. Polní maršálek kníže Schwarzenberg odeslal o 3. hodině odpolední divizi Bianchiovu na výpomoc. Na pravém křídle rozvinul se 19. pěší pluk za velení generálmajora hraběte Haugwitze a plukovníka Stutterheima. Hned při první srážce poraženy byly francouzské oddíly, které pak ustoupily. Některé díly našeho pluku hnaly se za ustupujícími, tito však z úkrytu postavili 16 děl, jichž palbou přivítáni byli horkokrevní pronásledovatelé, kteří ovšem ukořistili čtyři děla, však za strašnou oběť 100 mrtvých a raněných. Plukovník Stutterheim povolal statečné oddíly nazpět a zůstal v dobytém postavení. Pěšáci Štěpán Dudas a Zachariáš Dada, použivše několik chvil oddechu – aniž by k tomu obdrželi rozkaz – vyšli na obhlídku raněných. Za nepřetržité palby nepřátelské dopravili 7 těžce raněných důstojníků a 42 mužů do bezpečí, načež se opět vrátili do bitevního šiku. Dne 18. října zachránili tímtéž způsobem 4 důstojníky a 16 mužů. Plukovník baron Stutterheim, jenž 18. října u Lipska vydobyl si kříž Marie Teresie, navrhl pro oba pěšáky Dudase a Dada stříbrnou medaili za statečnost, která také oběma udělena byla za obdivuhodný jich čin.

Žádné komentáře: