pondělí 1. srpna 2011

HRDINA NA SRPEN

„Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na obyčejný rok 1913“, vydaný nakladatelstvím a uměleckou knihtiskárnou J. Steinbrener ve Vimperk (povšimněte si na obrázku první strany, že s prodejnami v Praze na Mikulášské třídě a v Novém Yorku, 14-16 Park Place) a věnovaný stoletému výročí bitvy u Lipska jakož i dalších z této války mi dává možnost po "Hrdinovi na červenec" (prolink je v nadpisu, ať to nehledáte) přikročit k hrdinovi srpnovému, o němž se krom textu pod obrázkem říká:

Desátník Matěj Minor
Za mlhavého a bouřlivého počasí dne 16. října 1813 byl 44. pluk pěchoty od šesté hodiny ranní na pochodu ze Zvekova do Lipska. Tento pluk, doraziv až k mostu u Konevic, shledal, že je most stržen. O 10. hodině, kdy se bylo poněkud vyjasnilo, zahájili Franocuzi na náš pluk vražednou palbu. V tutéž dobu útočil generál jízdy hrabě Merweldt v čele praporu 74. pěšího pluku přes most u Dölitz, byl však zajat s celým praporem.  Co se všechno to odehrávalo, byl desátník Matěj Minor se svou četou osmi mužů na obhlídce jižně od zbořeného mostu u Konevic, by vypátral příhodné místo pro přechod. Po krátké době přišel až k mlýnu, před kterým stál na stráži francouzský granátník. Minor nařídiv pěšáku Ševčíkovi, by s třemi muži postoupil po stezce přímo ke mlýnu, sám s ostatními čtyřmi muži hleděl přebrodit řeku. Již dostal se až na druhý břeh, když 20 Francouzů vytrhlo z mlýna. V tomto okamžiku hnal se Ševčík se svými třemi muži po stezce útokem na mlýn. Francouzi vzali do zaječích a Minor obsadil mlýn, u něhož po včasném dorozumnění celý pluk přebrodil řeku. Desátník Minor a pěšák Ševčík vyznamenáni byli stříbrnými medailemi za statečnost.

Nashledanou v této rubrice v září u hrdinského skutku Štěpána Dudase a Zachariáše Dady od 19. pluku. Kaiser dreimal hoch!

Žádné komentáře: