středa 8. května 2013

CISAŘSKÉ REZIDENCE (6)FONTAINEBLEAU-REZIDENCE, KTEROU ŠLY DĚJINY
Michal Šťovíček

Fontainebleau bylo panovnickým sídlem již od 12. stol. (zde byla mj. v lednu 1332 podepsána svatební smlouva mezi Janem z Valois - budoucím králem Janem II. Dobrým a českou princeznou Gutou/Jitkou/Bonou, dcerou Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a tudíž starší sestrou budoucího našeho Karla IV.). V průběhu Stoleté války vyklidili francouzští králové Paříž a vrátili se do střední Francie (Île-de-France) až po skončení bouřlivého 15. století. František I. si ze všech panovnických rezidencí zamiloval právě Fontainebleau, hlavně kvůli rozsáhlému loveckému revíru, a po svém návratu ze zajetí r. 1528 po porážce u Pavie rozhodl o zásadní přestavbě středověkého hradu v pohodlný zámek. Protože za válek v Itálii se zhlédl v italském stylu života, povolal k dílu italské architekty a umělce. Jindřich IV. zámek podstatně rozšířil a přidal nádvoří i zahrady, vše již za účasti francouzských architektů a umělců. Ve Fontainebleau často a rád pobýval i Ludvík XIV., ale do velkých úprav se nepustil - zámek opět rozšířil až Ludvík XV.
Revoluce zámek vcelku ušetřila, "pouze" ho připravila o veškeré vnitřní zařízení.
Napoleon si Fontainebleau jako sídlo rovněž oblíbil. Nechal jedno křídlo zbořit, aby otevřel výhled do okolí, jinak se věnoval jen interiérům a zahrady nechal částečně upravit v módním anglickém stylu. Zámek byl poprvé od Revoluce kompletně zařízen již v r. 1804, aby 25.-28. 11. 1804 hostil papeže Pia VII. na jeho cestě do Paříže k Napoleonově korunovaci (právě ve fontainebleauském lese Napoleon zaranžoval své první setkání s papežem).
Zámek je spojen s mnoha  událostmi Napoleonova státnického i soukromého života, přestože zde nakonec strávil celkem jen 170 dní své vlády.
Napoleonův pokoj
 
Ještě za Konzulátu, v r. 1803 založil ve Fontainebleau vojenskou školu (v r. 1808 ji přeložil do Saint-Cyr, vrátila se zčásti jako dnešní Vojenské sportovní jezdecké středisko - Centre sportif d’équitation militaire sídlící přímo v zámku). Ve zdejších rozlehlých lesích pořádal panovnické hony, v nichž si sice neliboval, ale pokládal je za vladařskou tradici.
Napoleon na lovu - F. Flameng
 R. 1807 zde bylo podepsáno několik smluv: o hranicích mezi Rakouskem a Itálií, spojenecká smlouva s Dánskem, tajná smlouva se Španělskem o Portugalsku, v listopadu 1810 zde bylo hromadně pokřtěno 25 dětí - Louis-Charles-Napoléon = budoucí Napoleon III. a 24 dětí různých hodnostářů a generálů, v červnu 1812 se sem nedobrovolně na 19 měsíců vrátil Pius VII. a podepsal zde druhý konkordát.
Papežova ložnice
Nejznámějšími událostmi jsou ovšem až Napoleonova první abdikace 6. 4. 1814, jeho pokus o sebevraždu 12.-13. 4. 1814, rozloučení s gardou před odjezdem na Elbu 20. 4. 1814. Naposled se zde Napoleon krátce zastavil 20. 3. 1815 při svém návratu k moci.
Napoleonova abdikace
Nádvoří loučení a schodiště Cheval Blanc, Bílého koně, místo, z nějž císař odjížděl na Elbu
Loučení s gardou ve Fontainebleau
Dnes jsou v zámku zachované interiéry s výzdobou od 16. do 19. stol. a Napoleonovo muzeum, kde jsou k vidění různé císařovy osobní věci, stůl, na němž podepsal abdikaci, jakož i jediný zachovaný francouzský trůnní sál.
Trůnní sál

Žádné komentáře: