pondělí 2. ledna 2012

HRDINA NA LEDEN

S lednem dalšího roku se nám hrdina na tento měsíc přesunul z bojiště u Lipska, kde se vyznamenali všichni ti předchozí, přesunul kamsi jinam, na "zapomenutou frontu" v severní Itálii, k Loibl Pass či Ljubelj Pass, což je dnes, přesněji řečeno, na hranici Rakouska a Slovinska. To představuje (krom půvabů stoleté češtiny, zde obzvláště výrazných) první pozoruhodnost. Za druhou můžeme považovat jméno českého hrdiny, znějící výrazně franouzsky; že by jeden z potomků hugenotů, vyhnaných Ludvíkem XIV. do světa? A konečně třetí věc, se kterou jsem si dal trochu práce, neboť dokládá, že vojenské kalendáře (navzdory tvrzení Haškova Švejka) nelžou. V textu zmíněný Duconseuilův nadřízený byl Anton, sv. pán von Moll (1781-1841), který bojoval už roku 1809 u Teugnu či Eggmühlu a v inkriminovaném roce 1813 velel 9. Jäger Bataillon v Dolních Rakousích a onoho 27. srpna měl čelně pouhých 70 mužů (zbytek tvořil obchvatný odřad) proti přesile tří batalionů a jedné švadrony brigády generála Belottiho. Rytířský kříž Řádu Marie Terezie mu císař František za obranu Loiblu udělil na návrh polního zbrojmistra von Hillera 28. září 1813. Tak to alespoň stojí v XIX. svazku Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich Constantina von Wurzbacha, za jehož údaje lze dát ruku do ohně bez velkého rizika spálení...

PODMYSLIVEC JOSEF DUCONSEUIL
Místokrál italský Evžen zamýšlel během léta 1813 rakouskému vojsku tak dlouho, jak jen by bylo lze, zabraňovati postup do Itálie, z kteréžto příčiny upevnil se kolem Sávy. Přední jeho voj postoupil až k Lojblskému průsmyku, jehož opevnění hájil setník baron Moll pouhou hrstkou 92 mužů druhé setniny 9. mysliveckého praporu. Vyslané hlídky oznámily mu dne 27. srpna roku 1813, že blíží se silné nepřátelské oddělení dvou tisíc mužů. První útok, podniknutý o šesté hodině ranní 400 muži, byl šťastně odražen.  Nyní soustředil nepřítel všechny síly svoje. Již také podařilo se několika četám rozestavěti hradební žebříky, když v tom zahřmělo několik střelných ran v zádi nepřátelských útočníků. Podmyslivec Josef Duconseuil totiž, přepraviv se s desíti muži přes skály i rokle, vpadl nepřátelům do zad. Pět nejlepších střelců pálilo na nepřítele, kdežto pět ostatních nabíjelo pušky. Francouzi upustivše od dalšího útočení, obrátili se proti neviditelnému nepříteli v zádi. Mezi tím však přispěchala 1. setnina naším myslivcům ku pomoci, načež Francouzi odtáhli. Setník baron Moll, který s 92 muži po více hodin bránil se přesile napřátelské, vyznamenán byl křížem Marie Terezie, kdežto podmyslivec Duconseuil obržel zlatou medaili za statečnost a 10 dukátů.

Žádné komentáře: