středa 29. června 2011

JAN DRNEK: ZEMĚ ZASLÍBENÁ

Honza Drnek, o jehož historických mystifikacích Žáby v mlíku a Žába a škorpion jsem tu psal (pro ty, kteří chtějí dohnat, co zde nepřečetli, stačí do proužku HLEDAT nahoře zadat např "Drnek") mi k mé radosti oznámil vyjítí své nové knihy a poslal mi anotaci, či spíše nástin obsahu, abychom věděli, s čím máme tu čest. Velmi rád tento text zveřejňuji i s prolinkem na jeho webové stránky v nadpisu článku a těším se, jak si v letních týdnech počtu a kterak mi zase zamotá hlavu s úvahami "co by bylo, kdyby", protože takové myšlení miluji a on navíc nevaří z vody, ale na základě nastudovaných historických fakt, reálií, atd. Pro zvědavce podotýkým, že Žáby v bouři, třetí díl mystifikace začínající Mnichovem 1938 a pokračující zatím přes začátek 2. světové války, by měly vyjít na podzim t. r.; ten kondicionál je na místě, neboť Naše vojsko, vydavatel, přesným dodržováním slibů z edičních plánů nepřekypuje...


Plzeňský spisovatel Jan DRNEK vydal v Našem vojsku další ze svých historicko-mystifikačních knih. Kniha vyšla, a je distribuována do prodeje právě v těchto dnech.
Jde o sbírku mystifikovaných příběhů z historie českého národa, od příchodu Čechů do Evropy do vzniku Bavorského císařství, o zavraždění Boleslava na Staré Boleslavi, porážka Panské jednoty u Lipan a její důsledky, upevnění absolutistické dynastie Poděbradů, vítězství stavovských vojsk na Bílé Hoře a jeho důsledky, dobytí Vídně Turky roku 1683 a vláda Hohenzollernů v Čechách, vražda Fr. Josefa I. r. 1853 a vláda Maxmiliána Habsburského, smír se Srbskem v roce 1914 a jeho důsledky a další až po spikleneckou teorii o Sametové revoluci

OBSAH knihy:
Chcete to vědět? (předmluva)…….….…3
1. To je ta země zaslíbená………….……6 (?00 - 925)
Původ Šaků a Mérvanů, jejich příchod do Evropy, Samuelova říše, říše Moj-marovců, Moyslan Gorivej – kníže mezi kmenem a státem, Arnulfovo císařství Bavorské.
2. Bratrovrah Věšek………………....….…59 (28. 9. 935)
Od kolaboranta Goriveje po vznik státu. Vzpoura povýšenců a zabití Boleslava, začátky systematické kolonizace.
3. Konec českého džihádu….…………94 (30. 5. 1434)
Od porážky vojsk Panské jednoty k husitskému králi.
4. Dynastie povýšenců….……......……115 (1420 - 1498)
Nástup absolutismu, rozdrcení stavů, upevnění dynastie z Kunštátu a vzestup měšťanstva.
5. Rozvod po česku….……..……............131 (1526 - 1621)
Století habsburské vlády a zúčtování s nimi, vítězství stavů a splynutí s Němci. Panské haš-teření mezi reformací a protireformací.
6. Český král Friedrich Vilém….......161 (1683 - 1684)
Vítězství Osmanů u Vídně, handl s českým trůnem a vzestup pruského krále.
7. Maxmilián…............................................194 (1853 - 1878)
Nástup světáka na trůn, Krymská válka, bitvy u Solferina a u Sadové, Habsburská velmoc – základ spojené Evropy. Hráz proti liberalismu a nacionalismu.
8. Mým národům mír….........................306 (1914 - 1917)
Následník trůnu a Belvedérský kruh. Sarajevský atentát a dilema Františka Josefa. Mír je jen odklad. Vítězství nacionalismu.
9: Chybějící příběhy……............................348
Anotace knih: Druhý dech habsburské monarchie, Žáby v mlíku, Žába a škorpion, Operace Bouře. Další autorovy vydané a připravované publikace.
10. Skleníková strategie…................370 (1968 – 200?)
Teorie spiknutí. Normalizace jako laboratorní pokus. Sametová revoluce - centrála mění taktiku. Nic než peníze. Rozklad a ochranářství. Češi se vrací do Evropy jako nositelé viru. Konec dějin.
Konec…..........................................................454
Knihu objednávejte u vydavatele (Naše vojsko), nebo u knihkupců. Kniha je vá-zaná, 162×232 mm, 448 stran textu doplňují mapky, tabulky a grafy. Cena 319,-Kč. U internetových knihkupců je cena zpravidla nižší.
Autorské stránky Jana Drnka: http://jandrnek.xbx.cz/

Žádné komentáře: