pátek 4. března 2011

ŽENA, KTERÁ MALOVALA VÁLKU

Elisabeth Thompson (jak zní její dívčí jméno), známá spíše pod jménem Lady Butlerová, je jednou z velice mála malířek, které se věnovaly historické malbě. Byla Britka, i když se narodila v listopadu 1846 ve švýcarském Lausanne, roku 1862 začala v Itálii, kde pobývala s rodiči, studovat výtvarné umění, a od roku 1866 v tom pokračovala na Female School of Art v Londýně. O tři roky později se do Itálie vrátil a učila se dál malovat, tentokrát na Academia di Belle Arti. Byla katoličkou (na rozdíl do většiny anglikánských Britů), proto začínala s obrazy náboženskými, roku 1870 se ale dostala do Paříže, kde ji oslnily malby Jeana Louise Ernesta Meissoniera a Édouarda Detaille, tedy díla navýsost vojenská a prosycená válečnou tematikou. Jednalo se o dobu prusko-francouzské války, která tento žánr hodně inspirovala, aktualizovala i umocnila, přičemž se na plátnech objevily ani ne tak scény velkých hvězdných chvil vojevůdců, jako zachycení emoce bojů, prožitku a v neposlední řadě i utrpení, což bylo pochopitelné, neboť Francouzi v této válce nezvítězili. Vzdělání Elisabeth ukončila na Royal Academy a začala v návštěvnících výtvarných salonů budit pozornost jak u žen neobvyklým tématem, tak i tím, že byla mladá a pohledná. Roku 1877 se provdala za sira Williama Francise Butlera, původem Ira, jinak zasloužilého důstojníka britské armády. S ním pobývala nejen v Anglii a Irsku, ale i v řadě koloniálních posádek. Její manžel bojoval ve válce se Zuly (kde se stal podplukovníkem), v tažení k Tel-el-Kebiru i v Sudánu. Lady Butler ovdověla roku 1910 (její choť zemřel jako generálporučík), a dalších třiadvacet let strávila mezi svými dětmi i vnoučaty na zámku Bansha v irském hrabství Tipperary. Zemřela roku 1933.

Bezesporu nejproslulejším obrazem lady Butlerové se stalo plátno Scotland Forever! (první nahoře), zachycující útok pluku Šedých Skotů 18. června 1815 u Waterloo; dnes je v majetku Leeds Art Gallery.

K napoleonským válkám, přesněji řečeno k onomu poslednímu Napoleonovu tažení, se vztahuje další rozměrné plátno (druhé shora) s názvem The 28th Regiment at Quatre Bras (National Gallery of Victoria v Melbourne). Opět jde o proslulou scénu z bitvy, která se odehrála dva dny před Waterloo, a osmadvacátý tu ve zbytcích karé vzdoruje francouzským švališerům-kopiníkům

Méně známý a už vůbec ne heroický je obraz atmosférou nadcházející bitvy proniknutého Svítání u Waterloo (The Dawn of Waterloo, soukromý majetek) a ještě víc emotivní Zastávka na zrychleném pochodu (Halt in a Forced March, Shropshire Military Museum, Shrewbury) .

Malby z koloniálních válek či z krymské války jsou mnohem méně známé a tím nejproslulejším plátnem se bezesporu stal obraz The Defense of Rorke´s Drift, scéna ze zulské války (Winsdor Castle), známá dnes především dík skvělému historickému filmu Zulu (1964).

Prolink na anglickou wikipedii, kde je o lady Butler víc, najdete v nadpisu.

Žádné komentáře: