neděle 1. dubna 2012

HRDINA NA DUBEN

Duben, ještě tam budem, říká pranostika a míní za kamny, kam jsme vlezli v březnu, jenže my ne, my pomyslně vyrážíme na italské válčiště podzimu 1813 k vojsku polního zbrojmistra von Hillera a do akce, jíž se zúčastnil Linien-Infanterie Regiment Chasteler, pozdější 27. LIR belgického krále Leopolda, v oblasti Caldiera. V článečku zmíněné Palazo Musello se správně píše Palazzo Mussello, nebo dokonce Palazzo Muselli, a celá historka je pravdivá, s konkrétními jmény Kapitänleutenanta Desmayera a Korporal Mayera včetně oné zlaté medaile ji podrobně uvádí na str. 103 Carlem, rytířem von Prybilou sepsané Geschichte des Linien-Infanterie Regiments Leopold I., König des Belgier, vydané ve Vídni roku 1858. Odtud nejspíš čerpal autor kalendáře, který ji načrtl půvabně starou češtinou, na jejímž základě vám opřeji, abyste v dubnu i dalších měsících nebyli nikým v zádi ohroženi, jako se to tehdy stalo nešťastným Francouzům... Mějte se krásně o Velikonocích a vůbec celý měsíc!

Desátník Kliment Mayer
Když Francouzové dne 15. září 1813 tábořili na pravém břehu Drávy u Hollenburgu, odebral se tam desátník 27. pluku pěchoty Kliment Mayer za sedláka přestrojen, by vypátral sílu a úmysly nepřátel, což když se mu bylo povedlo, na zpáteční cestě přeplul v noci řeku Drávu, načež oznámil, co shledal a vyslechl.  Zbrojmistr baron Hiller odměnil desátníka desíti dukáty, poněvadž stříbrnou medailí za statečnost už měl. Po dvou měsících, dne 19. listopadu, když jednalo se o útok na sv. Martina, vykonal desátník Mayer nový hrdinský čin. Francouzi obsadili pevně Palazo Musello a odražili útok tří setnin 27. pluku pěchoty, při čemž utrpěli naši značných ztrát. Tu shromáždil desátník Mayer osm mužů a o své újmě vedl je opatrně a používaje každého krytu, do jistého domu, který byl nepřítelem obsazen a odkud dalo se velice dobře stříleti na Palazo Musello. Nestaraje se o palbu, z okolních domů na něho soustředěnou, vnikl ze zadu do budovy, kde překvapil nic netušící posádku, osmnáct mužů s jedním důstojníkem, a zajal je. V tom již přikvapil setník Deschmayer v čele svých tří setnin, načež Francouzové, jsouce v zádi ohroženi, opustili na kvap Palazo Musello. Generálmajor Vecsey podal zprávu o statečném desátníkovi, jemuž za hrdinský čin dostalo se odměny zlaté medaile za statečnost.

Žádné komentáře: