úterý 2. září 2014

EPIZODA Z BITVY U ZNOJMAObraz, na nějž jsem narazil na stránce, na kterou vkládám prolink do nadpisu, se jmenuje "Epizoda z bitvy u Znojma mezi rakouskými a napoleonskými jednotkami 11. července 1809" a zachycuje závěr dvoudenního střetu nedlouho před uzavřením příměří, které ukončilo válku roku 1809. V reprodukcích není zcela neznámý, byť jméno malíře v zapomnění upadlo. Jde o dílo Friedricha Wilhelma L´Allemanda (*1812 v Hannau-+1866 ve Vídni), namalované ve Vídni roku 1845, plátno o rozměrech 147 x 108 cm a ony stránky naznačují, že je na prodej... 
   K obrazu samotnému:
   Zobrazuje boj rakouských granátníků batalionu Oberstlieutenanta hraběte Leiningena s francouzskou pěchotou u mostu u kláštera Bruck/Louka a jednu ze dvou existujících verzí plátna. L´Allemand pečlivě studoval místo a zachytil scénu, v níž granátníci zajímají tři generály včetně generála Fririona, což je situace, o níž Jakub Samek v poznámce ke kritickému vydání staré Wisnarovy práce o bitvě (Wisnar, Julius. Die Schlacht bei Znaim im Jahre 1809, ein Gedenkblatt den Manen der wackeren Kämpfer vom 10. und 11. Juli 1809, publikované v Jahresbericht des k.k. Gymnasiums in Znaim für das Schuljahr 1909/1910 roku 1910; český překlad in Bitva u Znojma a válka roku 1809, AKCENT Třebíč 2009) píše: 
   Batalion Leiningen sestával z granátnických divizionů od německých pluků č. 25, 35 a 54; v celém Reussově V. sboru nebyla žádná řadová uherská pěchota; uherští granátníci tvořili bataliony Kirchenbetter (č. 34, 37, 48) a Scharlach (č. 31, 32, 51) brigády Merville, a batalion Hahn (č. 2, 33, 39) Steyrerovy brigády. Jak uvidíme níže, do boje se zapojily i jiné bataliony než Leiningen, současně je možné, že Fririon považoval jakékoli rakouské granátníky za Uhry, což by nebylo výjimečné. Dvěma patrně skutečně nakrátko zajatými francouzskými generály byli Destabenrath, brigádní generál velící první Legrandově brigádě (26. lehký a 18. řadový pluk), který byl raněn (podle Sixe) pěti ranami šavlí, z nich jednou velmi těžkou do levé paže; a Marbotem zmíněný brigádní generál Lazowski (uvedený jako „Lasouski“, císařskými almanachy jako „Lasowski“ a Peletem jako „Lazouski“), velitel ženijního vojska Massénova sboru. Dodejme, že Pelet (s. 271) říká, že také Fririon padl do zajetí. 
  Tak, a teď vás nechám, abyste se kochali výřezy a detaily:

 

  Pokud jde o autora obrazu a jeho dílo, nedávno jsem na svém facebooku zveřejnil i tento pozoruhodný obraz, jediný, o němž vím, že by nějak zachytil tažení Schwarzenbergova auxiliárního sboru do Ruska 1812. Jmenuje se "Gefecht österreichischer Infanterie 1812", tedy Boj rakouksé pěchoty 1812 a srážka s ruskými dragouny naznačuje, že se jedná o bitvu u Poddubna/Gorodečna.

Žádné komentáře: