sobota 30. května 2015

HABSBURŠTÍ ORLI
Tentokrát od napoleonských a předcházejících válek odbočím mnohem víc dopředu, až k rokům Velké války, a to odbočka stojí po mém soudu za povšimnutí. Nakladatelství Český cestovatel, o němž jsem tu už v souvislosti s jeho knihami psal vícekrát, vydalo další nesmírně poutavý svazek na téma téměř zapomenuté a neznámé. Autorem je Juraj Červenka, titul zní HABSBURŠTÍ ORLI, podtitul uvádí roky 1914–1918 a jde o první svazek práce o letcích rakousko-uherské armády i o bojích na haličské, srbské a italské frontě. Práce je podložena slušným seznamem literatury a zejména archivních pramenů rakouských, českých, italských i ruských, celou knihu pak provází stovky velmi kvalitních fotografií, třípohledových nákresů letadel i dvě barevné přílohy. Jednotlivé kapitoly nás vedou prvními střety ve vzduchu, kdy se stíhači teprve rodili, nálety bombardovacích letadel i vzducholodí, vzdušnými souboji i specifickými podmínkami alpského válčiště. Je to jeden z nejlepších obrazů toho, co museli letci vydržet a za jakých podmínek ti nejlepší svoje vítězství dosahovali. Spousty citací dokumentů a vzpomínek toto líčení koření a s výjimkou War Story Dereka Robinsona, u nás nepřeloženého románu hraničícího s literaturou faktu, neznám plastičtější ztvárnění leteckých bojů v době zrodu letecké války. Podtrhuje to i prolínání pohledu na obě strany, díky jemuž můžeme číst i o soupeřích, Rusech, Italech i Britech a Američanech, kteří se na italské frontě ocitli. Na jedné straně Arrighi, Brumowski, Hefty (a spousta letců českého původu), atd., na druhé Něstěrov, Kazakov či Baracca…O druhém svazku se zatím nic nepíše, podle skladby ale předpokládám, že půjde k slavným leteckým esům a vrcholu letecké války v letech sedmnáct a osmnáct. Knihu provází, jak už bývá u posledních svazků z Českého cestovatele zvykem, zvukové CD s podtitulem Zvukové a hudební motivy 1. světové války. Krom vrčení motorů a staccata kulometů si můžete pouštět na dvě desítky skladeb, většinou pochodů, od Oh du mein Österreich přes Oberst Hogen Marsch (Radetzky Marsch či Erzherzog Carl Marsch nechybí) až po Flieger Tod… Vskutku lahůdka, a i když si můžete knihu koupit samotnou (prolink na nakladatele je v nadpisu), byl by hřích tyhle nahrávky neslyšet!
            Bravo, Český cestovateli i Juraji Červenko, a Kaiser dreimal hoch!
Juraj Červenka: Habsburští orli I. Rakousko-uherské letectvo, jeho esa a protivníci v letech 1914 – 1918. Český cestovatel 2015. ISBN 978-80-87657-10-2. Cena  379,- bez CD, 479,- s CD.

Žádné komentáře: