středa 10. dubna 2013

TYGŘI SEDMI MOŘÍ POČTVRTÉ, TENTOKRÁT NA ŠPANĚLSKÉ TÉMAPřed časem jsem zde anotoval postupně tři svazky pozoruhodné série, kterou vydává nakladatekství Český cestovatel s titulem Tygři sedmi moří 4. Jak většina z vás už ví, jde o knihy sice kapesního formátu, ale  hutné obsahem a překypující ilustracemi i dobovými vyobrazením včetně barevné přílohy. Teď mám před sebou svazek čtvrtý a je to skutečně lahůdka, neboť po příbězích korzárské války převážně francouzské listují v historii pro mne hodně neznámé, ve vyprávění o korzárech španělských v letech jejich největšé slávy, tedy od středověku přes dobu kolem bitvy u Lepanta až po zkázu Velké armady či boje s korzáry anglickými a francouzskými. Španělé rozhodně nepatřili mezi ty neustále porážené, jak by se z romatnické a dobrodružné četby zdálo... Tyhle knížky se v běžných knihkupectví dost těžko shánějí, proto vkládám do prolinku adresu, na které si je mohou případní zájemci objednat, a díky laskavosti vydavatele mohu připojit i malou ukázku text. Dodám ještě, že knihu napsali dva Francouzi, Jacques Marseille a Vincente Echegary jen pro zmíněné nakladatelství a že víc než hutná bibliografie sama o sobě dokládá, jak pečlivě k tématu přistupovali!

HRY LÁSKY KORZÁRSKÉ (ukázka z kapitoly)
Po novém roce umírá v krutých bolestech admirál de Trie a Niño se rozhodne opustit jeho zámek a navzdory přetrvávajícímu vztahu s Jeanne vyrazit opět na moře. S pěti galérami včetně těch Savoisových se tentokrát vydá do vod Severního moře a hodlá napadnout Angličany při pobřeží Suffolku. Silný vítr a vzedmuté moře ho však donutí vyhledat úkryt u vlámského pobřeží nedaleko Sluys. Francouzi tehdy přijdou s plánem napadnout portugalské lodě, které pomáhají Angličanům. Portugalsko má však s Kastilií uzavřenou smlouvu o neútočení, a protože Niño není pirát nýbrž korzár s přesně specifikovaným posláním, jejich návrh zamítne.
   Místo toho se rozhodne podniknout nájezd na Calais, které je tehdy v rukou Angličanů. Podpálí řadu rybářských lodí, kotvících v přístavní rejdě, ale současně musí čelit palbě děl z pevnosti, která poškodí jeho vlastní plavidla. Nakonec se rozhodne ustoupit, ale tehdy se jako naschvál objeví anglická flotila, doprovázející dceru anglického krále. Proti početně mnohem silnějšímu protivníkovi nemá Niño šanci, a tak započne divoké stíhání. Štěstí se nakonec přikloní ke korzárům, kterým se bez ztráty jediné lodi podaří uniknout před pronásledovateli do blízkého přístavu Gravelines. Tam Savoise na další akce rezignuje a kastilský kapitán se rozhodne zkusit štěstí nájezdem na Normanské ostrovy, jmenovitě na ostrov Jersey.
*
   Důvodem rozchodu obou korzárů nebyly nějaké rozpory, ale podle všeho Savoisyho finanční potíže, kvůli kterým nebyl schopen nadále vyplácet posádky lodí.
*
   Cestou se k němu v Harfleur připojí šestičlenná eskadra bretaňského kapitána Hectora de Pontbriand, s níž se počet korzárů zvýší na celou tisícovku. A protože podle dostupných informací má mít ostrov Jersey jen zanedbatelnou vojenskou posádku, vypadá to na poměrně snadný „výlet“. Nicméně realita se nakonec ukáže v poněkud odlišném světle.
   Korzáři se vylodí za odlivu na pláži, kam se místní zpravidla vypravují na korýše. Tentokrát je však místo mořské pochutiny čeká pohled na po zuby ozbrojené Kastilce a Bretaňce. Je otázkou, nakolik měli Angličané přehled o síle korzárů. Podle některých svědectví se korzáři na pobřeží dokonce vylodili toliko s úmyslem posbírat cosi té mořské havěti pro zpestření  jídelníčku a Angličané se jim v tom  rozhodli zabránit. Každopádně se strhla potyčka, při níž několik Niñových mužů přišlo o život a další padli do zajetí.
*
   Že se korzáři neplavili na Jersey jen za korýši, svědčí vedle posílení Niñovy eskadry o Pontbriandovy lodě a muže také přítomnost vysokého královského úředníka Jacquota de Vinchellez. Taková persona by se určitě s korzáry neplavila, kdyby v tom nebyl nějaký vyšší mocenský záměr.
*
   Následky takového počínání na sebe nenechaly dlouho čekat. Nazítří se korzáři rozhodli vzít ostrov útokem. Místní obyvatelstvo sice zmobilizovalo na 3000 ozbrojenců, z toho 200 na koních, rozdělených do několika tzv. milic, nicméně s tou první korzáři tvrdě zatočili krupobitím šípů ze svých arbaletů (kuší) a poté sekyrami v boji muže proti muži.
   Druhá milice však byla o poznání disciplinovanější a boj se stal vyrovnaným. Niñovi střelci se kryli v sevřeném útvaru za mohutnými pavézami a svými přesnými střelami kosili nepřátele. Teprve když se do boje zapojila anglická těžká jízda, začalo být korzárům horko a sevření jejich řad začalo dostávat povážlivé trhliny. V bojích dokonce přišel o život i králův ambasador de Vinchellez, ale když se padesátičlennému oddílu Hectora de Pontbriand podařilo zmocnit korouhve svatého Jiří, bylo po boji a nastalo zuřivé plenění…

Žádné komentáře: