čtvrtek 1. června 2017

NAPOLEONSKÁ HERALDIKA

Znak císaře FrancouzůHeraldický systém napoleonské šlechty v sobě slučoval udělený erb s figurami, klobouky a honosnými kusy, které určovaly jak stupeň šlechtictví, tak příslušnost k civilnímu, či vojenskému stavu, u toho prvního pak i kategorii. Pomineme-li císařské prince, představoval vrchol hierarchie titul knížete (prince), vyjádřený modrou hlavou štítu, posypanou zlatými včelami, tedy napoleonským symbolem. 
Náležitosti znaku suverenních princů (vlevo) a knížat


Za ním následoval titul vévody (duc) s rudou hlavou štítu posetou pětipaprsčitými stříbrnými hvězdami. 
Vévoda císařství

Tituly hraběte (comte) vyjadřovala modrá volná čtvrť v (heraldicky) pravém horním rohu, v níž byla zlatá erbovní figura, označující stav.
Hrabě senátor, hrabě arcibiskup a hrabě voják
 

U barona (baron) šlo o rudou volnou čtvrť vlevo s obdobnou figurou stříbrnou. 
Baron-voják

Rytířům Čestné legie příslušelo rudé břevno se stříbrným symbolem řádu, pětipaprsčitou řádovou hvězdou o deseti hrotech. 
Rytíř Čestné legie

Rytířům-nelegionářům bylo zpočátku vyhrazeno rudé břevno se stříbrným prstencem, rytířům Řádu sjednocení (Ordre de la Réunion) modré břevno se zlatým sluncem, ve skutečnosti se ale pak používaly různé heroltské figury (lemy štítu, sloup, šikmé či kosmé břevno, krokev, štítek, pata štítu, atd), vždy však provázené onou řádovou hvězdou, sluncem či prstencem.
            Na štítě spočíval klobouk (toque) tvaru biretu s pery; počet per a lem určovaly stupeň šlechtictví. Totéž platilo o barevnosti a počtu přikryvadel (tři páry zlatých knížatům a vévodům, pár zlatý a pár stříbrný hrabatům, dva páry stříbrných baronům).
Volné čtvrtě hrabat ministrů, státních radů, prezidentů zákonodárného sboru a důstojníků císařova domu


Volní čvrtě hrabat důstojníků domů císařských princů a ministrů mimo Francii

Hrabě prefekt a hrabě starosta
Znaky knížat, vévodů a výjimečně hrabat mohly doplňovat pláště a honosné kusy.
Figurou ve volné čtvrti pro všechny druhy a hodnostní stupně hrabat a baronů-vojáků byl meč (výjimku tvořili důstojníci zdravotní služby s šikmým mečem hrotem dolů). Hrabatům-senátorům příslušelo hadem ovinuté zrcadlo, hrabatům-ministrům lví hlava, státním radům šachované pole, presidentu Zákonodárného sboru zákoníkové desky, hodnostářům Císařova domu zlatý portikus provázený písmeny D a A (Domus Altissima), prefektům hradební zeď s dubovou ratolestí, starostům pouhá hradební zeď, biskupům latinský kříž, vědcům husí brk, atd..
Baron podprefekt a baron starosta


Baron prezident nebo generální prokurátor kasačního dvora a baron-rada císařského dvora

Baron prezident nebo generální prokurátor císařského dvora a baron- zdravotní armádní důstojník

Baron prezident kolegia voličů a baron člen téhož

Baron vědec a baron majitel (což byl kdokoliv, kdo neměl úřad)
              Dámám hraběnkám a baronkám byl vyhraen štít z manželovým znakem a srdečním štítkem, odpovídajícím funkční volné čtvrti jejich chotě. Pokud manžel funkci neměl, vyjadřoval to srdeční štítek zlatý a bez figury. Zvláštností byl srdeční štítek (zlatý hraběnkám, stříbrný baronkám) se stříbrným mečem hrotem dolů pro hraběnky-vdovy po vojácích. Dámský znak provázely vavřínové ratolesti svázané modrou stuhou pro hraběnky a rdou pro baronky.

Obecné figury ke znakům rytířů Čestné legie
               
Hraběnka-císařúv dům, hraběnka-vdova po vojákovi (horní dvojice)a ttéž pro baronky (dolní dvojice)

Klobouky (toques) napoleonské heraldiky
Pokud šlo o erby, tedy osobní znaky, z nichž se po Napoleonově pádu staly erby dědičné (bez ohledu na to, že neměly majorát), vyznačovaly se mnohdy nesmírně komplikovaným řešením, které se obtížně blasonovalo (slovně popsat), což je ostatně charakteristické pro celou úpadkovou tzv. copovou heraldiku XIX. století. 
             Na závěr několik konkrétních příkladů:
Maršál Berthier jako suverenní princ z Neufchatelu a kníže Wagramský kombinoval ve znaku hlavy štítů suverenního prince a knížete

Maršál Bernadotte jako císařský princ
Maršál Davout jako vévoda z Auerstädtu
Štít Josepha Fouchého jako vévody z Otranta

Generál Camboronne jako baron císařství

Legendární Lasalle jako hrabě císařství
Generál Rapp jako hrabě císařství
Šéfchirurg císařské gardy Dominique Larrey, baron císařství

Dva velmi zasloužilí na úplný konec. Hrdina od Bereziny, ženijní generál Eblé, a baron Percy, šéflékař Velké armády

Více informací pak naleznete např zde:
http://www.heraldique-europeenne.org/Didactitiel/Napoleon/
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique_napol%C3%A9onienne


1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

1. A kdyby někdo chtěl kompletní (snad?) abecední seznam s mnohými vyobrazeními znaků (=samotných štítů) příslušníků císařské šlechty, je na: http://www.heraldique-blasons-armoiries.com/armoriaux/noblesse_empire.html Bohužel blazonování jen ve francouzštině a link http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/ mi teď najednou hlásí "Tento web není dostupný" :-(
2. ke znaku barona Larreye: jde o tzv znak mluvící tj. z něhož lze přímo vyčíst jméno nositele - to cosi v zubatém červeném pruhu je rejnok = francouzsky la raie.