úterý 5. prosince 2017

ČESKÁ KNIHA O NEJVĚTŠÍ NÁMOŘNÍ BITVĚ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Nestává se často, vlastně skoro vůbec ne, že byste napsali na určité téma knihu a za nějaký čas dostali do rukou ve stejném jazyce jinou, názvem a obsahem zdánlivě shodnou, u níž zjistíte, že se ty dvě navzájem nepřekrývají, ale doplňují. Najednou vidíte, že jedna patří k druhé a koupit tu další neznamená jen utrácení a porovnávání, co je lepší. Tohle se mi stalo v případě mého JUTSKA 1916, příběhu největší námořní bitvy 1. světové války; vyšla roku 2014. Jutsko říkají té bitvě Britové, Němci pro ni mají jméno Skagerrak a s tímto názvem, jako SKAGERRAK 1916, vydalo nakladatelství Český cestovatel z angličtiny přeloženou (a jen pro zmíněné nakladatelství napsanou i sestavenou) práci Emericha Hakwoorta.

Kniha upoutá už čtvercovým formátem a titulním vyobrazením, barevnou akční ilustrací Clause Bergena, jednoho z nejrenomovanějších umělců, kteří se zabývali námořní válkou, a k Jutsku jich vytvořil spousty. Ilustrace (včetně dalších Bergenů i Willy Stöwera, jiného kreslíře z té doby), kvalitní fotografie a nákresy tvoří osu a hlavní, takřka neodolatelné lákadlo. Zahrnují čtyři dvanáctistránkové plnobarevné přílohy a stovky vyobrazení v textu, který na první pohled říká, v čem se moje Jutsko 1916 a Harkwoortův SKAGERRAK 1916 liší. Já se věnoval námořní historii, tomu, se vedlo k válce 1914–1918 na moři, popisu bitvy, příběhům lodí i lidí, evolucím dvoudenního zápolení, diagramům, strategii a taktice. Tato kniha na tohle vše doslova navazuje z jiného úhlu. Je mnohem více o lodích a jejich vlastnostech, cestu k bitvě shrnuje jen krátce a o raději nastiňuje vlastnosti, údernost, odolnost, přesnost, manévrovatelnost jak německé Hochseeflotte, tak britské Grand Fleet. Pak už následují plavidla obou stran po třídách, jejich charakteristiky, role v bitvě i osudy, pokaždé s kvalitními snímky a výbornými nákresy, konkrétně s propracovanými bokorysy a půdorysy. K tomu občas řezy, zachycující pancéřování, obšívku, dělové věže, přístroje, atd. Je to kniha k přečtení i k prohlížení, při němž se, pokud máte tuto tematiku rádi, s knihou doslova mazlíte a znovu se k ní vracíte. Jistě, možná namítněte, že existují zahraniční knihy mnohem podrobnější, zpravidla ale jde (počínaje populárními Ospreyi) o práce monotematické, zachycující jen jednu lodní třídu jedné ze soupeřících stran, a stálo by vás hodně liber, či dolarů, abyste měli v knihovně vše pohromadě. Takže dost chvály, postačí, že pro mne není SKAGERRAK 1916 knihou roku, ale knihou několika let, již nelze srovnat s Hrbkovou VELKOU VÁLKOU NA MOŘI (i ta je ovšem koncepčně a obsahově odlišná), natož s třetím svazkem kdysi v Našem vojsku vydaných VÁLEČNÝCH LODÍ trojice Hynek-Klučina-Šknouřil.

            Co dodat?
            Kniha má 312 stran, 48 stran barevných obrazových příloh a vydalo ji zmíněné nakladatelství Český cestovatel.
            Pokud jsem vás zlákal (byť mým cílem nebylo víc než upozornění) a vy po ní zatoužíte, přímo u vydavatele ji pořídíte za 459.- Kč, v kamenných obchodech pak za 539,- Kč.
            Objednat ji můžete na
            http://www.ceskycestovatel.cz/produkt/skagerrak-1916/
            Prolink ostatně vkládám do nadpisu; stačí na něj kliknout...

Na závěr jedna ze svrchovaně autentických kreseb Clause Bergena; v knize je pochopitelně také

Žádné komentáře: