úterý 5. září 2017

RYTÍŘSKÉ BITVY A OSUDY III A IV

Po loňské reedici prvních dvou svazků čtyřdílného projektu RYTÍŘSKÉ BITVY A OSUDY vyšly v těchto dnech zbývající dva. Narozdíl od prvního vydání v Mladé frontě jsou oba doplněny o řadu ilustrací a několik příběhu. Víc ostatně řekne anotace nakladatellství AKCENt, kde si lze knihy s nakladatelskou slevou objednat na
http://www.vydavatelstviakcent.cz/kniha.php?id=1259
a
http://www.vydavatelstviakcent.cz/kniha.php?id=1260 
Rytířské bitvy a osudy III.
Čas Stoleté války
Třetí svazek tetralogie Rytířské bitvy a osudy, přivádí čtenáře do ohnisek velkého konfliktu mezi Anglií a Francií. Změněnou tvář rytířských bojů zachycují pro Francouze osudové bitvy u Poitiers a Azincourtu, proměny rytířského ideálu a zvyklostí přibližují osudy úspěšného válečníka Bertranda du Gueslina či Enguerranda VII. de Coucy, tragického hrdiny poslední křížové výpravy k Nikopoli. S Johankou z Arku budeme přítomni obraně Orléansu a na osudech Gillese de Rais, jejího spolubojovníka, uvidíme, kam až může vést rozervanost člověka, spojená s pýchou urozenosti. Odbočíme na bitevní pláň u Grunwaldu/Tannenbergu a vrátíme se do Francie, k rozhodující závěrečné bitvě Stoleté války u Formigny. Reedice tohoto svazku je rozšířena o příběh legendárního Souboje třiceti, velkou spanilou jízdu Johna Gaunta roku 1373 a bitvu u Verneuil, právem označovanou jako druhý Azincourt.
Počet stran: 440
ISBN 978-80-7497-182-2
Cena:   369,- Kč

Rytířské bitvy a osudy IV.
SOUMRAK RYTÍŘSTVA
Závěrečný svazek projektu Rytířské bitvy a osudy vypráví o střetech a osobnostech „podzimu středověku“, kdy na bojištích získávaly hlavní slovo neurozená pěchota a střelné zbraně. Válkou růží projdeme přes bitvu u Towtonu, staneme se svědky vzestupu i pádu „Králotvůrce“ Warwicka a budeme uvažovat, kde i jak došlo k poslednímu boji krále Richarda III. Spatříme trpký konec rytířské slávy burgundského vévody Karla Smělého a budeme sledovat boje Maurů i španělských rytířů o Granadu. Skrze bitvu u Fornova a životní osudy Pierra Bayarda se přeneseme do posledních rytířských střetů na italských bojištích, za nimiž udělala tečku bitva u Pávie. Reedice tohoto svazku je rozšířena o poslední bitvu „rudé růže“ Lancasterů u Tewkesbury (1471) a vítězství Františka I. Francouzského nad Švýcary u Marignanu (1515).
Počet stran: 440
ISBN 978-80-7497-184-6
Cena:   369,- Kč

Žádné komentáře: