sobota 7. prosince 2013

NICOLAS TOUSSAINT CHARLET (2. ČÁST)


Michal Šťovíček

Napoleon:
Další tématikou, která se objevuje v Charletově díle, je samozřejmě sám Napoleon. Charlet zobrazoval Napoleona bez jakékoli idealizace, přesto tak geniálně, že mu časem stačilo Napoleona jen nastínit (často zezadu) nebo zobrazit v pozadí či ztrácejícího se v davu (viz předchozí i následující ukázky), a přesto Napoleonova postava dokázala upoutat pozornost a vyvolat patřičnou nostalgii či nadšení.
Toto je snad nejznámější Charletovo zobrazení Napoleona, dosti známé jsou i následující grafiky = mladý Bonaparte ve Válečné škole v r. 1783 a poručík Bonaparte sledující dobývání Tuilerií 10. 8. 1792: 

 Následující kresby jsou jen výběrem z mnoha:
Vytvořil i několik scénických výjevů, poměrně známá je litografie "Bonaparte při obléhání St-Jean-d´Acre:
Večer po bitvě u Champaubert
Zde se Napoleonovi při jeho inspekční obhlídce po jakémsi staveništi hlásí kameník jako veterán 4. kyrysnického od Slavkova,Jjeny, Friedlandu a Wagramu...
"Co to děláte, pane abbé? Totéž co vy, Sire, pálím koloniální produkty." (zjevná narážka na kontinentální blokádu?):
"Sem se nesmí!" Známá epizoda, kdy mladý voják na stráži před císařovým polním obydlím Napoleona nepoznal...:
Prolink na první část najdete kliknutím na nadpis
Příště: Život vojenský, život veselý...

Žádné komentáře: