čtvrtek 27. března 2014

ŘÍMSKÉ VÁLKY I.: VÍTĚZOVÉ NAD KARTÁGEM

 Podle toho, co vím od vydavatelství AKCENT, jde tahle kniha v pátek či v pondělí do tiskárny a to znamená, že by mohla být v dubnu na pultech. Měl bych ji představit trochu blíž, což bude jednoduché, pokud zde vložím obsah, z kterého zjistíte, co bude první svazek vícedílného (nejspíš pětisvazkového) cyklu zahrnovat, Jinak podotýkám, že se blížím zvolna na konec svazku druhého, kde mi ještě zbývá třetí válka s Mithridatem, Spartakovo povstání a trochu výhledu směrem ke druhé občanské válce i k Pompeiovým triumfům na východě..., o tom ale jindy.


OBSAH: 
Prosté slovo legie 
I. ZROZENÍ LEGIÍ 
Válečníci a nájezdníci
Armáda občanů
Bitva u jezera Regillus
Běda přemoženým!
Camillova vítězství
Legie podle Tita Livia
Caudijské soutěsky
Potupa a odplata
Épeirský král Pyrrhos
Lukánské krávy
Pyrrhovo vítězství
Bitva na Arusijských polích
Legie podle Polybia  
II. PRVNÍ PUNSKÁ VÁLKA 
Mamertini aneb důvod k válce
Obléhání Agrigenta
Válka na moři
Válečná loď
Námořní bitva u Ecnomu
Výsadek v Africe
Katastrofy na moři a obléhání na souši
Námořní bitva u Drepana
Bitva u Aegatských ostrovů
Mír s Kartágem, válka s Galy 
III. HANNIBAL PŘED BRANAMI 
Hispánský problém
Vyhlášení války
Přes řeku Rhodanus do hor
Přechod Alp
Hannibal v Itálii
Porážka u Trebbie
Pohroma u Trasimenského jezera
Taktika Fabia Váhavce
Svést bitvu!
Přípravy plné otazníků
Cannae aneb zkáza osmi legií
Hannibal ante portas?
Ústup ze slávy
Rozhodnutí u Metauru
IV. SCIPIO AFRICANUS 
Smrt dvou Scipionů
Dobytí Syrakus
Pád Nového Kartága
Bitvy u Baeculy a Ilipy
Invaze
Bitva na Velkých planinách
Hannibal se vrací
Bitva u Zamy
Poražená velmoc
V. ZNIČTE KARTÁGO! 
Makedonský problém
Bitva u Psí hlavy
Syrská válka s Antiochem
Magnésie, střet dvou světů
Paullovo vítězství u Pydny
Síla nenávisti
Poslední dějství
Jedna válka končí, další začínají   
PŘÍLOHA: Chronologie vybraných bitev 
BIBLIOGRAFIE 

Jistěže oznámím, až se kniha objeví, přidám ukázku grafiky a nějakou tu kapitolku jako preview. Podotýkám, že tento svazem má v textu 121 obrázků a 30 map či vyobrazení. Pokud jste zvědaví na konkrétní bitvy, budu tam, někdy podrobně, někdy jen nahozené, neboť prameny jsou často víc než skoupé, všechny tyhle ze závěrečné tabulky:Žádné komentáře: