úterý 4. března 2014

DOPIS KAVALERISTY OD SLAVKOVAClaude Louis Constant Esprit Juvénal Gabriel Corbineau, narozený roku 1772, v počátcích revoluce dragounský podporučík a posléze účastník řady revolučních kampaní, velel u Slavkova 5. jízdnímu mysliveckému v Picardově brigádě Kellermannovy lehké jezdecké divize. V bitvě u Pruského Jílového jej jako císařova pobočníka 8. února 1807 zabila dělová koule. Na jeho dopis bratrovi jsem narazil náhodou zcela nedávno, jinak bych jej dal do své knihy "Slavkov 1805", a není jediný, to další ale někdy příště, abych nevystřílel prach... Je to poutavé a unikátní svědectví o bojích kolem císařské silnice na Olomouc v prostoru Kruhu.


Drahý bratře,

možná spatříš moje jméno citované na čestném místě v armádním bulletinum v němž bude zpráva o bitvě u Slavkova; zabili pode mnou pět koní, hned zrána jsem dostal kopím do pravého boku [kopími byly vyzbrojeny první eskadrony ruských husarů], vprostřed nepřátelského batalionu jsem se zmocnil praporu, který jsem ještě opěšalý donesl princi Muratovi, takže jsem nijak neposkvrnil tu trochu slávy, získanou v předešlých kampaních… (…)

            Nepřítel stál proti nám ve třech sledech, v prvním pěchota, ve druhém jezdectvo a ve třetím infanterie promíchaná s kavalerií (ty třetí sledy měly četné dělostřelectvo). Síly přesunul doprava a vrhl se na nás s úžasným zápalem útokem 4000 až 5000 jezdců, kteří útočili na první sled, složený z 2. a 5. husarského, mého pluku a 4. mysliveckého; oba regimenty vpravo, 2. a 5. husarský, byly sraženy dozadu; můj, který vyjel cvalem en bataille kupředu, se při formování octil vprostřed nepřátelských řad a 4. husarský, který postupoval diagonálně, aby se zformoval vlevo ode mne, byl spolu se mnou odříznut dřív, než se dokázal formování dokončit. Naše pěchota naštěstí stála vprostřed planiny pevně jak skála, na ruskou kavalerii spustila mimořádně pěkně živenou palbu a zahnala ji, přičemž pobila 500 až 600 koní. Můj pluk zaznamenal vprostřed pohromy ostatních jednotek výrazný úspěch, já ale byl sražen z koně, zasažen kopím a opěšalý jsem běžel mezi pěchotu, abych se dal obvázat. Můj ústup měl na morálku myslivců značný vliv, palba pěchoty navíc pár mužů poranila a tak ustupovali pod záštitu infanterie skrz rozestupy, což prováděli hodně spořádaně. Když dospěl za batalion, zaujal pluk místo v linii a přeformoval se.

            Sotva se nám to povedlo, už to samé jezdectvo, které se zformovalo pod ochranou vlastní pěchoty, projelo intervaly v ní, rozvinulo se do bitevní sestavy a útočilo na nás. Tentokrát čtyři pluky nejdřív vypálily takřka z bezprostřední blízkosti z karabin, pak na nepřátelské jezdectvo zaútočily a srazily je zpět takřka až na jeho pěchotu. Její palba a střelba jedenácti děl zasáhla zešikma náš levý bok a donutila nás jet zpět.

Na chvíli jsme dojeli za naši pěchotu, která okamžitě spustila na pěchotu ruskou příšernou palbu z pušek. My se za tu dobu zformovali, můj pluk v intervalu mezi 1. a 2. batalionem 31. pěšího pluku, který se přeskupil do útočné kolony; 4. husarský byl jako druhý sled s rozkazem rozvinout se vlevo ode mne a trochu vzadu, až to terén dovolí. Jen co jsem postoupil k čelu naší infanterie, zastavila palbu. Vyrazil jsem a smetl, co před úžlabinou, o kterou se opíralo, z jejich jezdectva zbývalo. Vpadl jsem naráz do řad ruské pěchoty a zmocnil se praporu, s nímž jsem odjížděl. Pluk sužovaný palbou baterie po naší levici byl znovu donucen odejet pár kroků zpět, přesto ale odváděl 1000 až 1200 zajatců [prapor ukořistil vprostřed ruského batalionu myslivc Forestier, plukovník přitom zranil praporečníka. Pak myslivec pomohl plukovníkovi, který přišel o koně, dostat se zpět. Corbineau v hlášení uváděl, že jeho před zajetím zachránil myslivec Tassu, neboť pod plukovníkem právě tehdy padl kůň. Tassu se vrhl mezi nepřátele a Corbineaua, ubránil jej a nabídil mu svého koně, jenže nebyl čas a plukovník se nechal vynést z boje po způsobu poměrně tradičním: popadl ohon myslivcova koně a běžel, či se nechal vyvléci…].

Vsedl jsem na třetího koně a ten byl vzápětí také raněn. Můj sluha mi přivedl Milorda, to byl čtvrtý, na němž jsem toho dne jel…(…).

Byl jsem naprosto bez koní, všechny tři koně, které jsem měl, padli, a další od mé jednotky, kterého mi dali, byl raněný; rána kopím, utržená hned zrána, mě hodně bolela a já čekal s těžko popsatelnou netrpělivostí, až mi sluha přivede dalšího koně, abych se mohl ujmout velení pluku. Dobře jsem cítil, že vzrušení, působené bojem, pominulo a mně ubývají síly potřebné k překonání únavy. Kolem v té chvíli projížděl jeden dragoun s koněm ruského generála, sraženého chvilku předtím, a já mu nabídl, že ho koupím; prodal mi ho za 15 dukátů, a jen co jsme obchod uzavřeli, vsedl jsem na něho a chtěl se přidat k pluku. Jak jsem projížděl mezerou od levého křídla dragounů až k pravému křídlu svého pluku, dostal kůň do boku pět kartáčových kuliček, jednu navíc do hlavy a mne zasáhla střepina do patrontašky, měl jsem ji plnou stříbra, což mi zachránilo život, i když jsem pak měl na pravém boku a na stejně její otisk. Odnesli mě k ambulanci, kde jsem se dozvěděl o našem vítězství…

Žádné komentáře: