středa 23. ledna 2013

KNÍŽE, NEBO ZEMAN?Zvláštní věc, že se nám národ během jednoho a půl týdne rozdělil měrou, pro kterou v tzv. národní minulosti těžko hledám příměr. Naše údajně holubičí povahy aktivizovala vidina spolurozhodování o postu hradního pána do té míry, že nelze nepomyslet na časy husitských bouří. Tahle paralela mě napadla v důsledku posledních prohlášení jednoho z pretendentů hradního trůnu, či spíše jeho našeptávačů a reakcí s tím spojených. Jeden zeman, který získal jistou proslulost v předchozích válkách, se jak ve Starých pověstech českých nebo Jiráskovi rozhodl pozvednout palcát na cizáka a hnát jej, nejlépe ze země, protože je to Němec a ještě k tomu kníže. Jím vztyčená korouhev vlaje o to mocněji, že ji po vzoru Václava Čtvrtého z Hradčan zaštítil Václav Pátý, který v onom knížeti spatřuje cosi nikoliv nepodobného Zikmundovi, byť přehlédl, že ta pravá Šelma ryšavá je z jeho vrhu, dokonce vlastní bratr… Hrrr na ně, vykřikli noví Boží bojovníci a vyrazili.
„Popřel Benešovy dekrety!“ zvolali a máchli cepem.
V máchání sedláckou zbraní není čas na rozumné disputace, proto mnozí neposlouchají, že tohle řečeno nebylo, že jde o hrubé překroucení výroku i jeho obsahu a cosi podobného jako knížepán prohlásil onen vladyka dávno před ním… Cíle je dosaženo, byť tristně, když pak vystoupí starý voják, který vůbec nic nepochopil, a skrze zásluhy i řády na prsou žádá, aby kandidát okamžitě odstoupil.
„Cíleně zamlčel, že i jeho rodiče měli kolem sebe samé nacisty…,“ přidal se rozmach sudlicí, vedený níž než je pas.
Co na tom, že nejde o rodiče knížete, ale rodiče jeho ženy…? Máš tchána nácka, ergo jsi taky nácek, vyvodí z toho dav a jaksi přehlédne, že uplatnil bolševickou logiku třídního pohledu i viny dětí za hříchy předků (byť by to byli ne-předci).
„V rodovém sídle, kde pobývá jeho žena Therese, dosud visí obrazy s hákovými kříži…,“ prohlásí soupeř a pečlivě přitom artikuluje, aby bylo jasné, kdo tu je ten pravý Čech.
Co na tom, že používá argumentaci publicisty, proslulého antisemitskými výroky, a že ono sídlo, hrad Hardegg, už rodině choti knížete nepatři tři stovky let…?
Malá přípomínka otce knížetepána: přebal knihy z roku 1941
„Cizák“ je magické a prosté slovo, které v půdě pivního vlastenectví vzklíčí úžasně rychle a podpoří i politiky, co do ciziny prodali podstatnou část českého rodinného stříbra. Když se k němu přidají slova jako „Němec“ a „nacističtí předkové“, máme heslo pro davy jak řemen a těžko někomu vysvětlíte, že to tak není. Že tatínek choti pana knížete hajloval, ale s ním že on rodinu nezakládal, jen si vzal jeho dceru. Že v téže době existoval i Karel VI. Schwarzenberg, o němž wikipedie konstatuje, že to byl český spisovatel (což je pravda, narodil se roku 1911 v Čimelicích, byt zemřel ve Vídni), a dodává:
„Za druhé světové války bojoval proti nacismu, avšak po nástupu komunistického režimu v únoru roku 1948 odešel z republiky do exilu“
Že právě to byl otec Karla Schwarzenberga!
Že tento otec knížetepána vydal roku 1941 dílo „Heraldika“, psané nádhernou češtinou a plné hrdosti na odkaz předků nikoliv vlastních, ale národa, o jehož bytí či nebytí právě tehdy šlo. Že těch jeho knih, plných nefalšovaného národního cítění, bylo mnohem víc…
Že se, koneckonců, cizák knížepán narodil v prosinci 1937 v Praze Bubenči…
Že má i české občanství.
Že tím cizákem se stal nikoliv z vlastní vůle, ale v důsledku Lex Schwarzenberg, zákona č. 143/1947 Sb, který zabavil rodové majetky v Československé republice z ryze politicko-ekonomických důvodů, hraničících s hamižností. Důvodem konfiskace nebyla spolupráce s nacisty, neboť proti nim Schwarzenbergové vždy aktivně vystupovali. Adolf Schwarzenberg podporoval z exilu v USA finančně a víc než štědře Benešovu exilovou vládu, Jindřich Schwarzenberg byl vězněm v Buchenwaldu…
Heslo „Karel Schwarzenberg“ stojí na snadno dosažitelné wikipedii určitě za přečtení, lépe pochopíte, kdo je muž s dýmkou, který má krom Rakouska a České republiky právo na titul knížete ze Schwarzenbergu, vévody krumlovského, hraběte ze Sulzu a lankraběte klettavského. Ty predikáty by vám neměly vadit, a pokud ano, raději místo hymny zpívejte onu slavnou francouzskou revoluční Ça ira, jejíž první sloka v neveršovaném překladu zní:
„Ach půjde, to půjde, aristokraty pověsíme, půjde to, půjde, aristokraty na lucernu…“
Není lehké být Čechem a cizincem ve vlastní zemi, obzvláště, když vás tato země dvakrát obere, poprvé roku 1920 při pozemkové reformě, podruhé roku 1947, a nakonec vás donutí odejít za hranici, protože uvnitř nich by to s vámi dopadlo zle…
Proč to knížepán nijak nezdůraznil?
Protože neopakuje jak gramofon s pečlivou dikcí:
„Já jsem…“
Protože bojuje svou osobností a pokládá za nepatřičné vychloubat se zásluhami předků o českou zemi, byť jsou nemalé.
Možná za pár dní prohraje, nebude to však klukovsky ufňukaná prohra pana Fischera, jen neúspěch muže s noblesou, slušností, grácií, vychováním, vtipem beze zloby i jedovatostí, s dobrými zvyky, tedy vlastnostmi nikoliv aristokratů rodu, ale aristokratů ducha. Jsou to, bohužel, vlastnosti, které nesmírně popouzejí všechny, co k nim mají na stovky mil daleko.
Bude to škoda, pokud prohraje, neboť tato země zahodí šanci na důstojný symbol i reprezentaci.
Což, mimochodem, pokládám za jednu z nejhlavnějších rolí jejího prezidenta…
Na závěr máte malý obrazový přehled, dokládající, jak jsou věci zřejmé i zneužitelné, když je do nich vidět řadu generací zpětně... V dokonalém rozlišení naleznete rodokmen na:
http://www.historickaslechta.cz/gallery/image/RODOKMENY/SCHWARZENBERGOVE-Hluboka2.jpg


14 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Naprostý souhlas.
Jen si prosím opravte letopočet:
„Za druhé světové války bojoval proti nacismu, avšak po nástupu komunistického režimu v únoru roku 1848 odešel z republiky do exilu“
ať zbytečně nedáváte hňupům důvod ke kritice celé vaší úvahy.

Jiří Kovařík řekl(a)...

Dík za upozornění a vůbec
:-)
JK

Anonymní řekl(a)...

Taky naprostý souhlas! Šťastně kvituji, že jste se odvážil na svých stránkách zabrousit i do aktualního tématu. Hlavně díky vašim knihám, kde se popisují boje Rakouska-Uherska, jsem pochopil, že být šlechtic neznamenalo jen výsady, majetky a pohodlný život, ale také povinnosti, odpovědnost, službu vlasti a to i přímo na bojišti! Jak vždy zdůrazňujete ve svých knihách, byl to vévoda Schwancenberg, který v čele koalice porazil Napoleona...kdo se může pochlubit staletími služby vlasti svého rodu? Málo kdo a ten kdo může to při své skromnosti ( a také proto, že je to pro ně už samozřejmost ) neudělá...
Tato volba je "pouze" zkouška inteligence a slušnosti národa.
Když jsem včera v televizním duelu viděl póvl sedící u piva a komentujíc knížete: " Ať jde do píííp, tam kde se schovával před komunistama" tak mi běhal mráz po zádech...co víc chtít, když jsou voliči lákáni na akci Becherovka 4+1 zdarma...

Petr Sládek

Anonymní řekl(a)...

Ale no tak... staletá rodová historie nedělá z Karla Schwarzenberga automaticky nejlepšího kandidáta a nejde ani o žádnou zkoušku inteligence a slušnosti. Jde o standardní, demokratickou volbu, o plebiscit (jakkoliv jsem PROTI referendům obecně). A je snadné manipulovat veřejnost reportážemi z ostravské zaplivané putiky plné kopáčů s červeným nosem, vs. intelektuální kavárny zaplněné kuřáky fajfky kdesi v Praze.

K. Schwarzenberg si s E. Benešem, tzv. dekrety a vysídlením Němců naběhl na vidle, zachoval se naprosto neprofesionálně a pokud prohraje volby, bude to právě díky tomuto.

Já jsem monarchista, tradicionalista, konzervativně založený nelevičák a volím M. Zemana. Je to z mého pohledu zralá, promyšlená volba méně špatného z kandidátů. Za svůj názor se nestydím a pokud s tím má někdo z mého okolí problém - pak je to jeho problém, ne můj. Já se hádat nebudu.... Ať si každý volí, koho chce, ale je na místě, být tolerantní k názoru druhých.

Ostatě myslím, že např. Georg Phillip Pezold, kterého jsem kdysi poznal osobně, a jeho matka Elizabeth, vidí K. Schwarzenberga daleko realističtější optikou, než většina jeho médii důkladně zpracovaných fans, kteří si myslí, jak cool je volit "Kadla", o kterém prakticky nic nevědí.

Nicméně, nemám potřebu kritisovat či dehonestovat kohokoliv, kdo volí K. Schwarzenberga, A když vyhraje, smutný z toho také nebudu. Z mého pohledu jde o dva (v rámci možností) solidni kandidáty na hlavu státu.

Otto M.

Jiří Kovařík řekl(a)...

Máte naprostou pravdu, ať si volí kdo chce, koho chce, tak je to demokratické. A stejně demokratické je zveřejnit názor, můj, stejně jako Váš. Trochu Vám ale uniklo, že tady nešlo o propagaci "Kadla" proti "Miloušovi", ale o reakci na nepravdy, vypuštěné MZ velmi účelově, neboť navzdory omluvě za to, jak si z neznalosti "naběhl" (jeho slova), právě ve vědomí té "zaplivané putyky" (vaše slova) ulpí. Pokud jde o Pezolda, mohl bych namítnout, že obdobně realističtěji vidí MZ bývalý disident, chartista a člověk, kterého jsem také mohl poznat, Honza Urban.
Viz např.:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=18802
A že na obou stranách jsou stejně médii (a štáby) důkladně zpracovaní "fans". Pokud jste si přečetl můj předchozí článek na toto téma, musel jste pochopit, že pro mne (a mnoho jiných) jde o princip menšího zla v duchu scény z filmu "Master and Commander". Prostě se mi příčí agresivita, jízlivosti a rány pod pás, vedené možná právě s ohledem na starou známou poučku o lži proměněné v pravdu.
A teď mimo soutěž otázka k zamyšlení.
Co říkáte vystoupení V. Klause na podporu MZ? Pokud MZ prohraje, bude to do značné míry kvůli tomu. Takže: myslí to VK vážně a je už natolik zaslepen sám sebou? Nebo jde o tah hodný Machiavelliho, Talleyranda či Fouchého, pracující s vědomím velké nechuti mnoha lidí právě k němu a posílající tím nerozhodné na stranu knížetepána?
Je Václav Klaus nemocný ze ztrácené moci, nebo génius-intrikán???
Nebo dokonce obojí???

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
položil jste otázku, pokusím se odpovědět. K politice mám blízko, proto soudím, že podpora VK pro MZ je upřímná.
1. Pro VK je MZ osobnost a partner, názorový nesoulad je překonatelný. Naopak KS představuje zosobnění všeho, co VK nesnáší.
2. Poukázal bych i na to, že aktivisté "autentické" pravice (následovníci VK), jako strážci "tradičních hodnot" upínají zrak více a více na Východ, což je shodou okolností i oblast, která (paradoxně z naprosto jiného důvodu) je blízká i MZ
3. Vzhledem k absolutním rozdílům mezi MZ a KS se kampaň vyhrotila takovým způsobem, že VK musel zaujmout stanovisko. A košile bližší než kabát...

Jiří Kovařík řekl(a)...

V tom případě jde pro MZ o medvědí službu a projev toho, čemu říkám napoleonský komplex, tedy naprostou záměnu představ o sobě samém a o situaci s realitou, v tomto případ s tím, jak vnímá VK počínaje 1. lednem t. r. velká část veřejnosti... Každému politikovi (potažmo vojevůdci a jiné VIP) se v minulosti podobná slepota zpravidla vymstila.

Anonymní řekl(a)...

Ano, demokratická volba to je, i když metody používané při této kampani jako vyspělé evropské demokratické moc nevypadají a to hlavně ze strany týmu Miloše Zemana a jeho podporovatelů včetně pana Klause a jeho rodiny...stejně tak veřejné vystupování ( nechtěl bych vidět to neveřejné ) pana Zemana opravdu přece neodpovídá potřebě vrcholného diplomata, což snad funkce prezidenta u nás je.
Proto si myslím, pokud jde někdo s plným svědomím a vědomím volit člověka těchto hodnot, musí tedy tyto hodnoty osobně obhajovat a zastávat...
Proto si myslím, že je to zkouška slušnosti a inteligence našich voličů a za tím si stojím.
Samozřejmě z knížete jeho původ favorita nedělá, ale stejně tak laciné je tuto historii smáznout. Snad každý z nás byl rodiči vychováván a k něčemu veden...
Petr Sládek

Anonymní řekl(a)...

Ta otázka mimo soutěž se mi velice líbí - já jsem si totiž obdobnou už položil v souvislosti s amnestií resp. jejím článkem 2, když všichni její obhájci stále vykřikují, jak je V.K. milosrdný a spravedlivý lidumil, musel ulehčit věznicím apod. Omlouvám se předem, že můj komentář bude sakra dlouhý, ale třeba ho majitel blogu zakáže popř. vystříhá :-)
1. U debat o amnestii se zapomnělo na jedno podstatné: na V.K.! On je totiž MATEMATIK a ekonom a ještě nikdy nerozhodl nic, o čem by si předem neobstaral všechny možné informace a co by neměl podloženo čísly, vzorci a citacemi moudrých hlav, jimiž pak při polemikách utloukal své oponenty... Ať nám nikdo netvrdí, že se náhle impulsivně slitoval nad neznámým počtem anonymních odsouzených a nic si předem nezjistil a nespočítal - copak mu bylo např. jedno nebo nevěděl, když tedy chtěl ulevit věznicím, jestli se amnestie bude týkat 500 nebo 50000 vězňů? A teď najednou místo intelektuální převahy, na níž si odjakživa a neustále tak zakládá, předstoupil před celý národ a blekotavě hájil článek 2 amnestie tím, že o něčem nevěděl, že na některé kauzy dávno zapomněl a že jde o spiknutí proti jeho osobě? To zapomněl na kauzy Berka, H-Systém aj., o nichž se píše/mluví takřka týdně? nebo už 10 let nesleduje média? Takhle přece nefunguje a nemluví matematický mozek - to náhle není ten starý známý V.K., nýbrž senilní starý mocnář FJI blahé paměti...! Podobné je mu ovšem to, že odmítl cokoli vysvětlit, protože tupému a nechápavému národu přece za nic neodpovídá a nebude mu ze své výše něco vysvětlovat...
2. Když chtěl stůj co stůj ještě na poslední chvíli udělit amnestii, proč neudělil tu zřejmě nejjednodušší a nejsprávnější = na VŠECHNY NEÚMYSLNÉ A NEDBALOSTNÍ trestné činy? Proti tomu by přece určitě nikdo ani necekl! a justici by stačilo pár hodin, aby si v každé věznici toto odškrtala na seznamu vězňů, kde je u délky trestu určitě stručně uvedeno, zač byl dotyčný odsouzen?
3. Znovu k článku 2 amnestie, vztahujícímu se na "tuneláře" apod.: pravdu nejspíš mají (bohužel) ti, kteří zmiňují "silnou konzistenci názorů" V.K.: na samém počátku kuponové privatizace přece prohlásil, že nedělá rozdílu mezi čistými a špinavými penězi a že ekonomika má přednost před právem = teď nám znovu předvedl, že je ve svém názoru konzistentní i po 22 letech: když se v nedávné tv talkshow M.Jílkové debatovalo o amnestii, Klausův pan Hájek tam trefně pronesl, že ze strany podvedených v kauze H-Systému šlo o "špatnou investici"! Tlumočil-li takto správně názor V.K., znamenalo by to, že finanční podvod je v očích prezidenta státu pouze špatnou investicí naivních investorů a podvodník je tudíž naopak a pouze šikovný investor, který přišel k penězům - lhostejno zda čistě či nečistě, za což přece nemůže být trestán... Takže v očích V.K. není finanční podvod trestuhodným činem?
Odpověď na otázku p. Kovaříka nenalézám: buď je V.K. již senilní (nepravděpodobné), nebo slepě naletěl neschopným či nedejbože zkorumpovaným poradcům (taky dost nepravděpodobné?) nebo je naopak nedoceněný génius (pravděpodobnost odhalí až dějiny)? Každopádně se zachoval jako absolutistický monarcha = jako tzv. demokratický státník navzdory své nesporné inteligenci selhal?
MiŠ

Anonymní řekl(a)...

P.S.
Ke genialitě podpory VK MZ : odpověď se dozvíme 27.1. O její upřímnosti se asi nedozvíme nikdy nic...
MiŠ

Anonymní řekl(a)...

Zdravím, pane Kovaříku,
díky za odpověď. Vím, že MZ, resp. jeho volební team operoval mj. i s polopravdou a nepravdou. Není to v politickém souboji nic nového. Zemana vnímám jako pragmatika, nebo chete-li, machiavellistu.

Jeho cíl je stát se na 2. pokus prezidentem a podřizuje tomu všechno. K. Schwarzenberg se snaží jakoby předstírat, že mu o úřad až tolik nejde, ale osobně si myslím, že po tom touží stejně silně - jaké by to bylo skvělé završení jeho života, ne?

Ostatně mám dojem, Napoleon to nedělal jinak.... viz např. záležitosti Španělska a Portugalska...

Jana Urbana osobně neznám, ale co píše na svém blogu jsou dle mého názoru i laciné podpásovky - nyní mám na mysli Zemanův údajný alkoholismus. Ty příběhy nelze ověřit a jsou na podobné úrovni, jako /cituji/ "Opilec Václav Havel" od jiného chartisty a disidenta, Jiřího Wolfa, nebo již značně pomateného Petra Cibulky "Vašku, jsi prase" či "Snaživý práskač Havel". Oboje mi přijde stejně nízké a lidsky nedůstojné a i v těchto případech jde o 'insidery' a disidenty, kteří V. Havla osobně znali a přatelili se s ním.

Pokud jde o média, ta jasně favorizují K.S. a není se čemu divit, po Zemanových výrocích na jejich adresu, v posledních 20ti letech.

Samozřejmě Váš názor respektuji a je mi jasné, že ani jeden z kandidátů není ani vzdáleně ideální. Každý akcentujeme něco jiného a to je myslím zcela v pořádku. Moje manželka např. Zemana nesnáší a pokud by mohla volit, hodila by to K.S. Zeman jí silně připomíná presidenta Jelcina, se kterým se kdysi setkala osobně a dodnes má z toho určité trauma :-).

Pokud jde o V. Klause. U vědomí jeho četných chyb jsem jej ještě celkem nedávno velmi respektoval. Ovšem jeho nepochopitelně široká amnestie můj respekt zničila a stejně to vidí i řada mých přátel, kteří jej vždy podporovali. Završil to hysterický výkřik, že pokud K.S. vyhraje, V.K. zváží emigraci. To si již člověk říká něco o momentální omezené příčetnosti.

To, že Klaus a jeho manželka vyjádřili M.Z. podporu, mu zcela jistě nepřidalo voličské hlasy. Nevím, proč to takto veřejně deklaroval, stejně každý věděl, koho budou Klausovi volit. Přitom ještě oře pár týdny V.K. odmítal sdělit, kdo je jeho favorit, s odůvodněním, že mu nechce dát "polibek smrti". A to bylo před amnestií...

Ano, mám dojem, že Klaus je zaslepen sám sebou, svým egem. I ta amnestie mi vyzněla jako "A teď vám ještě ukážu, co si mohu dovolit". A to se ještě můžeme těšit na individuální milosti. Na stole mu leží mj. žádost o milost pro MUDr. J. Bartáka.

Tj. nemyslím, že Klaus je až tak geniální a nepodezíral bych jej z vysoké a komplikované hry... ale možné je koneckonců vše.

Otto M.

Anonymní řekl(a)...

Rád bych ještě utrousil poznámku k tomu "napoleonskému komplexu". Nemýlím-li se, narážíte na pobouření veřejnosti kvůli amnestii. Myslím si však, že ani v tomto kontextu není podpora VK pro MZ polibkem smrti.
1. Mnoho z rozzlobených občanů stejně MZ volit nebude.
2. Pro značné procento lidí jsou důležitější nakonec existenciální starosti než nějaká amnestie. Abstraktní pocit ohrožení nepřehluší prázdnou peněženku.
3. Příznivci VK na takový apel slyší a k volbám půjdou.

Závěrem musím poznamenat, že mě osobně intenzita kampaně zaskočila. Pravdou je, že ze čtveřice finalsitů představují zrovna MZ a KS největší protiklady a maximálně vybičovaná kampaň tomu i odpovídá. Ostatně fakt, že do pozadí ustoupilo i stranické dělení (pro MZ budou hlasovat tradicionalisté z ODS, zatímco liberálové z ČSSD se postaví za knížete) to jen potvrzuje. Téměř bych označil za fascinující, že ve zdánlivě apatické společnosti se zvedly tak silné emoce.

Theodor řekl(a)...

Zdravím - po delší době - autora i čtenáře tohoto blogu!
Chtěl jsem se vyjádřit už k jednomu z dřívějších příspěvků, ale nenašel jsem si čas.

Bohumil Doležal na svém blogu napsal: "Jakýsi židovský náboženský myslitel nabádal kdysi věřící: představte si vždycky, že ve věci, o níž spolurozhodujete, jsou síly dobra a síly zla naprosto rovnoměrně rozděleny. Záleží tedy jen a jen na tom, jak se rozhodnete vy. - Už vzhledem k tomu, co zatím předvedli, by bylo jistě nevěcné a směšné vydávat střetnutí obou kandidátů za střetnutí ďáblů s anděly. Přesto je jeden lepší a druhý horší, a vy můžete rozhodnout. Prosím, přijďte volit!"

To bych mohl podepsat. Podle mne jsou totiž důležité především dvě věci: (1) Aby každý převzal svůj díl odpovědnosti a (2) aby podle svého nejlepšího svědomí co nejpečlivěji využíval svou soudnost.
A podle mého názoru splnění obou podmínek vede i k tomu dát hlas spoluobčanu KS, což jsem právě učinil.
TG

Jiří Kovařík řekl(a)...

JE SOBOTA ODPOLEDNE, HLASY SE SČÍTAJÍ A TO, ALESPOŇ MYSLÍM, ZNAMENÁ KONEC DISKUZÍ NA TÉMA VOLBY NA TOMTO BLOGU, NEBOŤ VÝSLEDEK JE TŘEBA RESPEKTOVAT A SLOVA PRO, ANI PROTI, NEMAJÍ DÁL SMYSL. DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI, A VÁŽÍM SI, ŽE AŤ UŽ BYLI PRO, NEBO PROTO, DISKUTOVALI BEZ EMOCÍ A DŮSTOJNĚ. TO JE VÝSLEDEK, Z NĚHOŽ JE TŘEBA MÍT RADOST A SE KTERÝM SI DOVOLÍM TOTO TÉMA I PŘÍSPĚVKY S NÍM SPOJENÉ DEFINITIVNĚ UZAVŘÍT.