pátek 17. prosince 2010

UNIFORMOLOGIE RICHARDA KNÖTELA

Kdo byl Richard Knötel? Na to jsem se před zhruba víc než desetiletím ptal já sám, jenže v dobách masového rozšíření internetu, downloadů a elektronických knihoven začíná být podobná otázka zbytečná a jeho kresby zná nejspíš každý, kdo se z nějakého důvodu zabývá uniformami jednotek evropských armád od konce osmnáctého a zhruba po začátek století dvacátého. Jeho kolorované kresby jsou příliš charakteristické, aby se nedaly poznat, byť je mnozí, kteří na ně narazí, nespojují s Knötelovým jménem.

Leč k věci. Richard Knötel, malíř, kreslíř a ilustrátor, se narodil v Hlohově (Glogau) roku 1857 a zemřel v Berlíně roku 1941. Byl synem emeritního profesora kreslení, vcelku významného německého malíře, tvořícího v tehdy běžném akademickém stylu, a šel v otcových stopách, byť malbu studoval v Berlíně jen velmi krátce. Kresby začal publikovat už v mládí a časopisy o ně projevovaly v časech, kdy akční fotografie neexistovala, značný zájem. Přispíval do slavného Illustrierte Zeitung či zapomenutého periodika Über Land und Meer, stal se členem historické společnosti Verein für Geschichte Berlins (Spolek pro berlínské dějiny) a pochopitelně tvořil kresby vlastenecko-dějepisného charakteru; jedním z jeho prvních soubornějších děl se stala knížka Die Königin Louise in 50 Bildern für Junge (Královna Louisa v padesáti obrazech pro mládež). Soubor ilustroval život oné krásné a rázné panovnici z dob napoleonských válek, která tak ráda zdobila pruské prapory a roku 1806, pro pruské porážce u Jeny i Auerstedtu prchala se svým chotěm až do Přemyslem Otakarem II. založeného Königsbergu, česky Královce. Z hlediska Knötelovy tvorby to byl nejspíš první krok k jeho stěžejní práce na poli uniformologie, kam jej definitivně přivedlo okouzlení pruskými úspěchy ve válkách proti Dánsku, Rakousku a posléze Francii…

Tím, co Knötela proslavilo po celém světě, se stal soubor později vydávaný pod titulem Handbuch der Uniformkunde, Rukojeť uniformologie. Zpočátku se jmenoval Grosse Uniformkunde (Velká uniformologie), kreseb však přibývalo a po otcově smrti k nim ještě něco přidal jeho syn Herbert. Je to dílo gigantické, zahrnuje, tuším, osmnáct svazků, každý po zhruba čtyřech desítkách tabulích, plus dva dodatky, a vojáci v něm ožívají počínaje válkami Fridricha Velikého, přičemž poslední kresby zahrnují období 1. světové války. Každá tabule navíc obsahuje stručný popis jednotky i uniformy a jednotlivé „karty“ jsou řazeny podle zemí, jejichž názvy se tučně skví v záhlaví (podotýkám, že těžiště leží v koaličních válkách, tedy v letech Francouzské revoluce a Napoleonových časech) . Ono dílo stále vychází v reprintech, byť uniformologie je složitá disciplína a pokud její příznivec chce vojáka určitého pluku v konkrétním roce, bude se muset ponořit do děl mnohem specializovanějších. Stále patří ke klasice a s odstupem desetiletí získalo i nostalgický nádech, pramenící ze stylu ilustrací druhé poloviny 19. či počátku 20. století. Reprint je pochopitelně hodně drahý, a pokud po Knötelových kresbách toužíte, přičemž netrváte na kartonech, možná vás potěším prolinkem v nadpisu; dá to práci, nicméně většinu Handbuch der Unifomkunde si můžete postahovat. Nevěděli-li jste o tom, berte onu informaci jako můj první dárek od Ježíška; druhý ještě do Vánoc dostanete … :-)
Summary: About german painter R. Knötel and his work with link to electronic version (under title af my article) of his Handbuch der Uniformkunde

2 komentáře:

Theodor řekl(a)...

No tak to je tedy nádhera! Při tom pohledu úplně zapomínám, že se takto vymustrovali k zabíjení. (To ode mne není ironie.) Dokonce je tam ten vzácný brouk, co byl k vidění na letošní bitevní ukázce pod Santonem!

A že by to šlo stáhnout a vytisknout? Úžasné!

Díky, Jiří Kovaříku! Opravdu moc hezký vánoční dárek!

TG

Jiří Kovařík řekl(a)...

Ten vzácný brouk byl vyhledán ve stovkách obrázků kvůli vám... :-) Stahujte, když už je z čeho! :-)