úterý 14. prosince 2010

OSOBNOSTI TŘETÍ KOALICE

Při výročí bitvy u Slavkova a před bitevní ukázkou pod Santonem byla moravským vínem pokřtěna kniha Františka Kopeckého, regionálního historika, bývalého dlouholetého starosty obce Tvarožná, rakouského granátníka a báječného člověka. Jmenuje se 100 osobností z doby třetí koalice a navzdory tomu, že není příliš silná, patří k podkladům, po nichž jako po pomůcce sáhnou i ti, kteří se událostmi na Moravě na počátku zimy roku 1805 zabývají důkladně. Její absolutně největší přínos spočívá v publikování medailonků s osudy správců farností, které tehdy zasahovaly do prostoru bojiště přímo z bojiště, nebo na ně měly nějakou vazbu. Autor tu zveřejnil dosud nepublikované údaje z Diecézního archívu biskupství brněnského i zápisy z farních kronik. Další části se týkají osudů vojáků, úředníků či podnikatelů a vzdělanců habsburské monarchie, kteří nějakým způsobem do událostí kolem bitvy zasáhli, a mnohdy jsou to informace, odstraňující vleklé nejasnosti (např. upřesnění z archivu Kolowratů, který příslušník rodu to vlastně u Slavkova velel a bojoval), neboť ne každý má možnost nahlédnout do mnoha desítek svazků Wurzbachova lexikonu. Poslední část je věnovaná osobnostem z řad rakouských spojenců, tedy ruské armády, která roku 1805 vtáhla na Moravu. Bohužel vám neporadím, kde ji objednat, ale bezpochyby se dá koupit v muzeu u Mohyly míru, ve Slavkově, atd. Jak mi ale jeden ze čtenářů sdělil, lze vše o knize (i jiných) zjisit na adrese, již vkládám do prolinku.

1 komentář:

Theodor řekl(a)...

Jo, jo. Skrze tu adresu v prolinku lze najít adresu nakladatele a na něj pak směrovat další dotazy. Vizte NAK - Adresář nakladatelů v ČR. Pokud jde o regionální literaturu týkající se Bitvy tří císařů, je také možno předběžně se dotázat poboček Muzea Brněnska, zda ji mají v prodeji.
Viz http://www.muzeumbrnenska.cz/

TG