čtvrtek 30. září 2010

FRANTIŠEK KOPECKÝ: O SLAVKOVSKÉ BITVĚ

Krátce po napsání malé recenze na publikaci Bojiště Bitvy tří císařů u Slavkova, vydanou letos Československou napoleonskou společností (článek z 15. září), se mi do rukou dostala kniha zdánlivě obdobná, tentokrát z pera Františka Kopeckého a s titulem O slavkovské bitvě. Listoval jsem reprezentativně vyhlížející publikací s barevnými mapami i perokresbami Karla Valného a zvolna smekal pomyslný klobouk nad důkladnou regionalistikou, sepsanou mužem velmi povolaným; autor je totiž dlouholetým starostou obce Tvarožná, nad níž se tyčí Santon, jedno z nejlegendárnějších míst bojiště, spolupořadatelem re-enactementových akcí, vrcholících vždy ve výročí bitvy bojovou rekonstrukcí, a člověkem, oblékajícím při těchto příležitostech bílý kabát rakouského granátníka. Historii i topografii bojiště se věnuje řadu let a v této knize zúročil doslova vše. Naleznete tu bohatství organicky utříděných informací počínaje obecnou situací roku 1805 i rámcovým průběhem bitvy a po tomto entrée přicházejí pasáže, které osobně pokládám za nejpřínosnější a nejzajímavější. Podobně jako v knize Bojiště Bitvy tří císařů jsou zde seřazeny obce v prostoru champ de bataille, rozdíl však spočívá v tom, že u všech naleznete informace, co se zde kolem 2. prosince 1805 dělo včetně kronikářských a pamětnických zápisů. Vzniká tak velice plastický obraz Bitvy tří císařů viděný očima těch, kteří tu žili, a, ať už uprchli, nebo zůstali, nesli důsledky války na vlastních bedrech. Jistěže za oněmi pasážemi následují statě věnované slavkovské napoleonské tradici a jsou ve srovnání s druhou publikací pojaty mnohem komplexněji. Navíc (a to tvoří další rozdíl obou prací) je celá kniha Františka Kopeckého opatřena důkladným poznámkovým aparátem i odkazy na literaturu či archivní prameny, což ji činí dvojnásob cennou pro všechny, kteří se chtějí ponořit hlouběji.

Čerstvá zpráva říká, že František Kopecký získal 22. září v kategorii regionální literatury Cenu Miroslava Ivanova, udílenou za díla z oblasti literatury faktu. Je zasloužená, gratuluji!

O slavkovské bitvě :; dopady a tradice / František Kopecký ; [ilustrace Karel Valný]. - Brno : Onufrius, 2009. - 240 s., [6] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 31 cm. - ISBN 978-80-903881-6-1 (váz.)

2 komentáře:

Theodor řekl(a)...

Jakožto neodborník nečtu přímo vědecké studie, nýbrž populárně-naučnou literaturu, literaturu faktu, paměti a právě regionální literaturu. Od Františka Kopeckého jsem kdysi přečetl knihu Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805-1806 (ze stejného nakladatelství) a musím říct, že to byl svými kronikářskými záznamy skvělý protějšek hrdinských vyprávění a odborných výkladů. Kvůli svědectví běžného člověka postiženého útrapami války zcela zásadní pro úplnost pohledu.

Regionální literatura má však jednu nevýhodu: bývá pro zájemce hůře dostupná. Kdyby měl někdo potíže se sháněním nebo dalšími informacemi ohledně této (či jiné) knihy, může si vyhledat adresu nakladatele přes Katalogy a databáze Národní knihovny ČR, konkrétně NAK - Adresář nakladatelů v ČR: http://aleph.nkp.cz/F/

TG

Jiří Kovařík řekl(a)...

To je velmi dobrá informace, díky... Právě jsem vložil na blog informaci o další knížce a Františkovi jsem napsal, ať mi sdělí, kde lze objednat; dám vědět.