středa 1. září 2010

ŽIVÁ HISTORIE

Je těžké se orientovat v tom, jaké časopisy u nás vůbec vycházejí, a ještě větší problém spočívá, řečeno s Biblí, v oddělení zrna od plev. Na poli historie, či přesněji její popularizace (neboť jsou i periodika přísně odborná a téměř odborná), se zrodilo v době celkem nedávné několik titulů a ten, jehož poslední číslo vidíte na obrázku, si pozornost určitě zaslouží. Je dosti mladý, jmenuje se Živá historie a má jednu velkou přednost, serióznost popularizace (přirovnal bych ji třeba k francouzským měsíčníkům Histoire či Notre histoire). V redakci jsou zastoupeni lidé, kteří historii vystudovali, což je na obsahu pochopitelně vidět, a ti přibírají k tematické spolupráci historiky externí. Výsledek se pak stávají příspěvky zodpovědné, v nichž autoři odkazují i na dostupnou nejnovější literaturu, po níž může čtenář v případě dalšího zájmu sáhnout. Od posledního čísla (viz obrázek) zde začal vycházet i seriál k napoleonským válkám a to další, anotované na 17. září, bude mít éru císaře Napoleona jako nosné téma (do kterého jsme si trochu zapsal i já). Protože v časopise vychází i příloha-dárek, lze doufat, že ten příští bude napoleonský... A pokud chcete o časopisu vědět víc, klikněte na jeho webový profil do prolinku skrytého v nadpisu příspěvku.

Žádné komentáře: