středa 15. září 2010

BOJIŠTĚ BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ U SLAVKOVA

Tahle kniha nejspíš mnohým z těch, kteří se o napoleonskou historii zajímají, unikla, neboť se na knihkupecké pulty příliš nedostala (a pokud byste ji chtěli získat, podaří se vám to asi jen přes vydavatele, na kterého je prolink v nadpisu); já sám ji dostal jen díky jednomu dobrému příteli. Jmenuje se, jak ukazuje i obrázek, Bojiště Bitvy tří císařů u Slavkova, má podtitul Průvodce po památkové zóně, napsal ji kolektiv autorů pod vedením Mariana Hochela a vydána byla jako reprezentativní publikace Československé napoleonské společnosti. Podtitul knihu charakterizuje mnohem více než hlavní název, neboť po obsahové stránce jde spíše o regionálně-vlastivědnou práci, v níž hlavní kostru tvoří abecedně seřazený místopis obcí a historie obcí s přihlédnutím k událostem samotné bitvy, památkám i novodobým pomníkům s ní spojeným. Tento v jádru pasportizační text doplňují obecnější pasáže se stručnou historií konfliktu, bitvy, bojiště, ikonografie i udržování tradic a přílohu tvoří několik mapek spíše turistického než vojensko-historického charakteru. Celá struktura tak vlastně vymezuje obsah i dosah knihy jako bedekra se syntézou řady místopisných topograficko-historických a památkářských zajímavostí, doplněných řadou fotografií převážně aktuálního stavu, snímky ale působí podexponovaným dojmem a vytvářejí poněkud pochmurně pietní atmosféru. Ti, kdo se zajímají o militarie a vojenskou historii, se o bitvě samotné mnoho nového nedozvědí a pasáže, které jsou jí v jednotlivých lokalitách věnovány, je potřeba skládat do obrazu jako střípky. Je to obraz stvořený sice s láskou, ale trochu kusý, neboť seznam výběru použité literatury a pramenů postrádá analytické práce o bitvě u Slavkova/Austerlitz, ať už jde o dva české sborníky (Třetí koaliční válka 1805 a Bitva u Slavkova a válka roku 1805), moderní zahraniční práce Olega Sokolova (Austerlitz: Napoléon, l´Europe et la Russie), Roberta Goetze (1805: Austerlitz) nebo Bowdena Scotta (Napoleon and Austerlitz) či klíčový poslední svazek klasické práce Alomberta a Colina (La Campagne de 1805 en Allemagne).

(Hochel, Marian a kol: Bojiště Bitvy tří císařů u Slavkova. Průvodce po památkové zóně. Československá napoleonská společnost, Brno 2010, ISBN 978-80-254-6229-4, 186 str.)

Žádné komentáře: