pátek 30. září 2016

MEČ A KŘÍŽ
Tato kniha je reedicí prvního svazku volné tetralogie, která poprvé vyšla před lety v Mladé frontě. Zahrnuje raný středověk, čas meče, tedy dobu zrození rytířstva, i kříže, v jehož jméně rytíři vyjížděli do nejedněch bojů a táhli jako dobyvatelé i obránci daleko od svých hradů. Budeme sledovat rytířské bitvy Hastingsem počínaje a takřka vzorovou bitvou u Bouvines konče, tažení i životní osudy těch, kteří by mohli naši představu o rytíři a rytířských válkách oživit, upřesnit a nejednou i zbavit pozlátka. Kdo nám může být lepším průvodcem než hluboce věřící Godefroy z Bouillonu, jak Odysseus lstivý a statečný Bohemund z Tarenta, turnajový borec Guillaume le Maréchal, divoký truvér Bertrand de Born či obávaný a přesto obdivovaný protivník křižáckých válečníků, sultán Saladin? První svazek nového vydání je navíc rozšířen o příběh rytíře Rolanda, ideálu všeho rytířstva, a o konec krále Richarda Lví srdce, v němž zejména romantikové viděli pravého chevalier bez bázně a hany.
V druhém svazku Rytířská krev se necháme vést skrze nesmiřitelnou válku proti Albigenským, mongolský vpád, boje Angličanů se Skoty a Francouzů s Vlámy až na počátek stoleté války. Projdeme obléháním hradů i měst v Languedocu, bitevními poli u Muretu, Lehnice, Courtrai i Bannockburnu a pokusíme se najít pravdu o okolnostech smrti Přemysla Otakara II. u Suchých Krut i o posledním útoku slepého Jana Lucemburského u Kresčaku. I tady neodolám a rozšířím svazek o dva dramatické příběhy, o osudy Jeana de Joinville, který se vydal s králem Ludvíkem IX. na dvě křížové výpravy, a o pád Akkonu, poslední velké křižácké pevnosti v Levantě.
Třetí díl Čas stoleté války, bude věnován velkým bitvám, postavám a válečným událostem obrovského anglo-francouzského konfliktu: bitvám u Poitiers, Orléansu, Azincourtu a Castillonu. Skrze osudy Bernarda Duguesclina, Johanky z Arku či jejího spolubojovníka Gillese de Rais poznáme, jak složité a protikladné postavy tuto dobu zalidňovaly, i kterak se rytířský ideál a způsoby vedení války měnily. Z bitevních plání Francie odbočíme i do Polska, na bitevní pláň Grunwaldu-Tannenbergu, slavnou dík Sienkiewiczovu románu Křižáci, a k tomu, co po ní následovalo. I tady, stejně jako v díle posledním, se chystám po nějakém příběhu přidat…
V posledním svazku Soumrak rytířstva, najdete dobu války růží, podzimu středověku, čas bojů v Itálii, Anglii i ve Španělsku. Půjdeme po stopách bitev u Granady, Towtonu, Barnetu, Tewkesbury, Bosworthu, Fornova či Pavie. Průvodci nám tu budou mimo jiné „králotvůrce“ Warwick, král Richard III., bojovný francouzský panovník František I. či Pierre Bayard, jemuž se právem říkalo Rytíř bez bázně a hany.
Reedice celého triptychu není zcela samoúčelná.
Tvoří vlastně úvod a připomenutí, že existuje, neboť na ni naváže volné pokračování s pracovním názvem Válečnické bitvy a osudy. Poslední svazek Rytířských bitev a osudů končí bitvou u Pávie roku 1525, ten první nové řady začně bitvou u Moháče roku 1526 a boje s Turky či války mezi katolíky a protestanty budou tvořit hlavní osu.
První svazek vyšel v září a objednat si ho lze na
http://www.vydavatelstviakcent.cz/kniha.php?id=1207
Prolink je ostatně v nadpisu.
Druhý vyjde v říjnu a další nejspíš až po novém roce; budu ostatně zde i na facebooku o vydání informovat.

Žádné komentáře: