čtvrtek 27. srpna 2015

CÍSAŘSKÝ KYRYSNÍK PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Tak je to tady. Podle zpráv mého nakladatele, tj. AKCENTu, právě vyšla kniha, kterou jsem pár let toužil přeložit. Už by měla být u knihkupců a tradičně si ji můžete objednat se slevou, která pokryje poštouvné, na adrese, již vkládám jako prolink do nadpisu. Hodně barvitý obsah vám napoví, do čeho svůj peníz investujete... Dodávám, že v knize najdete i téměř padesát černobílých vyobrazení a osmistránkovou barevnou přílohu.

Jiří Kovařík uvádí
PAMĚTI KARLA JOHANNA, RYTÍŘE VON GRUEBER, 
důstojníka rakouských kyrysníků a bavorských švališerů v letech napoleonských válek

CÍSAŘSKÝ KYRYSNÍK


Kritické vydání

doplněné vzpomínkami kyrysníka Müllera, hraběte Neipperga

a pojednáním o rakouské kavalerii v napoleonských válkách
Překlad © Jiří Kovařík, 2015
Původní titul:
Karl Johann Ritter von Grueber: Lebenserinnerungen eines Reiteroffiziers vor hundert Jahren. L. W. Seidel & Sohn, Wien 1906

OBSAH
Zapomenuté memoáry z válek s Napoleonem
A: VZPOMÍNKY JEZDECKÉHO DŮSTOJNÍKA JOHANNA, RYTÍŘE VON GRUEBERA
Předmluva z roku 1906, napsaná synovcem rytíře von Gruebera, který jeho paměti připravil k vydání
První kapitola:
Mládí až ke vstupu do rakouských vojenských služeb
Původ mojí rodiny / Otcovský dům na zámku Riedenburg / Domácí studia a dětské hry / Odchod na studia v Řeznu a v Landshutu / Má touha po vojenském suknu / Verbovací kancelář rakouských švališerů v Řeznu / Rady verbířského kaprála / Noc s opilými rekruty / Můj otec rezignuje / Přijetí ke kyrysníkům vévody Alberta Sasko-Těšínského.
Druhá kapitola:
Vojenské začátky, kampaň roku 1800 a bitva u Hohenlinden
U kyrysnického pluku v Ödenburgu / Přesun na frontu v Bavorsku / Tragická smrt mladého hraběte / Pozor, jsou to kyrysníci! / Bitva u Hohenlinden / Zmrtvýchvstání poručíka Warmutha / Moje zranění / Cesta do špitálu v Uhrách / Hrozba amputace / Uzdravení a návrat k pluku / Služební postup.
Třetí kapitola
Služba v mírových letech 1803–1805
Zamilován do chorvatské krásky / Touha po ženitbě a jak mě z ní můj rytmistr vyléčil / Chci se usmířit s rodiči / Odjezd do Řezna / Aféra v divadle a co z ní všechno vzniklo / Pobyt v otcovském domě a rozloučení s otcem / Otcova nečekaná smrt a její následky / Plukovní finance / Život důstojníků v posádce / Vídeňské pekařské bouře / Hostiny u vévody Alberta / Baron Kroyherr, nový plukovník / Námluvy v Ödenburgu / Hledám civilní zaměstnání / Podvodník hrabě S… a můj zmařený sňatek.
Čtvrtá kapitola
Únik od Ulmu
Tažení pluku z Čech k Ulmu / Pod velením podmaršála Wernecka / Mackova kapitulace v Ulmu / Odvážný únik arcivévody Ferdinanda / Tři dny a tři noci bez zastávky / Boj s Francouzi u Eschenau / S kyrysníky přes Čechy / Vítězná bitva u Štoků / S podmaršálkem Hohenzollernem k maršálu Bernadottovi / Nezdvořák Bernadotte / Francouzské nájezdy na demarkační linii / Jen o vlas unikám zajetí / Naše odplata Bernadottovi / Posádkou u Pardubic / Smrt rytmistra Borovjaka / Nemocný stařec / Soud nad podmaršálkem Mackem / Můj život v posádce v Uhrách / Povýšení na nadporučíka.
Pátá kapitola
Válka na Dunaji roku 1809
Rakouský vpád do Bavor / Pochod v dešti a bouři na Landshut / Nečekané setkání a vzkaz matce a sestře / Boje za Landshutem a u Abensbergu / Ústup od Eggmühlu k Řeznu / Boj s francouzskými jezdci a moje zranění u Alteglofsheimu / Setkání se strýcem / Bitva před branami Řezna / Ústup za Dunaj a do Čech / Jsem pobočníkem generála Siegenthala / Bitva u Aspern / Jezdecké boje / Na splašeném koni skrze nepřátelské linie / Noc prvního dne bitvy / Druhý den bojů / Francouzský ústup a mrtvými pokryté bojiště / Schyluje se k další bitvě / Wagram, den první / Moje zranění u Aderklaa / Cesta na Znojmo / Ošetření ve Ctibořicích / Azyl v tepelském klášteře / Hlásím se do služby.
Šestá kapitola
Mírová léta 1809 až 1812
Cesta do Uher / Pobyt na zámku v Diószegu / Jak jsem se vyléčil z hráčské vášně / Návrat do Ödenburgu / Pobočníkem podmaršálka Siegenthala / Cesta skrz bandity k vojenské hranici / Jednání s knížetem Czernym / Barbarská exekuce / Znovu u pluku / Služba ve Vídni / Pobočníkem generála Minutilla / Cesta do Uher za Siegenthalem / Z Uher do Lembergu / Zklamání ze zařazení k dragounům Riesch / Nová přátelství / Rozkaz táhnout do Ruska. 
Sedmá kapitola
S Napoleonem v Rusku
Tažení na Volyň / Únavný pochod mokřinami / Jak jsem zaspal útok / Nemilost podmaršálka Siegenthala / Bojové akce / Za Napoleonem k Minsku / U císaře Francouzů / Ústup z Ruska / Depeše knížete Schwarzenberga / Na saních v třeskutém mrazu / Cesta do Vídně / Hrabě Bellegarde / Audience u císaře Františka / Loučení s Vídní a odjezd do Bavor.
Osmá kapitola
Švališerský pluk Prinz Karl
Příjezd do Mnichova a ministr von Triva / Audience u krále Maxe / Král mě kategoricky odmítá uvolnit / Mám formovat nový švališerský pluk / Cesta za matkou / Formování pluku ve Freisingu / Jak má být vytvořen důstojnický sbor? / Vysloužím si Wredeho nenávist / Nová audience u krále / Přehlídka pluku / Král mi blahopřeje / Budu povýšen na majora? / Trivův pád a konec mých nadějí.
Devátá kapitola
Souboje s Bavory
S mým povýšením je konec / Přehlídka před králem / Výhody rakouského sedlání / Wredeho nenávist se prohlubuje / Celý důstojnický sbor je proti mně / Sedm duelů s bavorskými jezdeckými důstojníky / Král zasahuje / Pochod k Braunau.
Desátá kapitola
Tažení proti Napoleonovi roku 1813
Odchod z Mnichova a tažení proti Rakušanům / Loučení s Tuschlovými / Pozice u Braunau na Innu / Přestřelka s vlastními / Překvapivá změna stran / S Rakušany táhneme na Francouze /Noční bloudění / Nezměrná únava a útok na Würzburg / Bitva u Hanau / Předtucha majora Hegnenberga / Naše prohra a Wredeho zranění / Postup za Francouzi.
Jedenáctá kapitola
Tažení do Francie roku 1814
Obléhání Kehlu / Postup přes Rýn do nitra Francie / Znovu vidím Radetzkého, svého bývalého velitele / Boj u Bar-sur-Aube / Boje u Brienne a La Rothière / Raněný major / Výstřely v Bar-sur-Aube a plundrování města / Chráním rodinu Delvarových / Souboje, které z toho vznikly / Ústup před Francouzi / Jak jsem zachránil velkoknížete Konstantina / Bitva před Paříží a moje zranění / Strastiplná cesta povstaleckou Champagní / Útočiště u Delvarových / Rána, která se nehojí / Kníže Alois Liechtenstein / Odjezd do Basileje a Fribourgu.
Dvanáctá kapitola
Odchod z bavorské armády
Setkání s poručíkem Corsém / Kozáci ve Fribourgu / Svévole kozáckého generála / Rakouští důstojníci chystají odplatu / Opilý kozácký důstojník a Corsého smrt / Pozdvižení ve Fribourgu / Jak nám Rusové vytřeli zrak / Další souboje s bavorskými důstojníky / Neštěstí a Bernardinina smrt / Souboj s královým synovcem / Útěk do Vídně / Wrede a král mě chtějí pohnat před polní soud / Vystupuji z bavorských služeb / Kníže Schwarzenberg mě odmítá přijmout do rakouské armády / Audience u imperátora Alexandra / Mám být kozáckým kapitánem / I Rusko moje služby odmítá / Moje zoufalství.
Třináctá kapitola
Zlé roky 1814 až 1817
V bídě z místa na místo / Setkání s podmaršálkem Auffenbergem / Karolína Bavorská rakouskou císařovnou / Audience u ní / Její marná snaha, aby mi král Max opustil / Císařovna mi otevírá dveře k hulánům.
Čtrnáctá kapitola
Prostým hulánem v rakouských službách
Nástup k hulánům Koburg / Přijetí u plukovníka Hammersteina / Kaprál mě šikanuje / Chci se zastřelit / Zachraňuje mě nadporučík / Císařovna na mne nezapomíná / Povýšení / Žaloba bavorských důstojníků a výzva bavorského krále k souboji / Dvorská válečná rada nařizuje souboj / Cesta do Chebu / Přípravy na soudní duel / Pocity před soubojem / Nadporučík P***, můj soupeř a bývalý druh / Přeplněná mýtina a pozdvižení kolem / Přípravy pistolí / Průběh souboje a tragický konec / Nelehký návrat do Žatce / Nástrahy, které nekončí / Můj odchod z vojenské služby / Další osudy, jak je načrtl Grueberův synovec.
B: DODATKY
RAKOUSKÁ ARMÁDA A JEZDECTVO V DOBĚ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
Relace hraběte Neipperga o operacích u Ulmu roku 1805
Vzpomínky Josefa Müllera, kyrysníka pluku KR4
Rakouská kavalerie napoleonských válek

Žádné komentáře: