úterý 23. června 2015

CAESAROVY LEGIE

Podle informací z AKCENTu se třetí svazek Římských válek s názvem, patrným z přebalu i názvu příspěvku, objeví zhruba za měsíc. Samozřejmě a ve vlastním zájmu na to upozorním, jakmile budu mít zprávu, že je kniha na pultech. zatím ale přikládám pro ty, keří se měl ptají, alespoň obsah, aby věděli, co v knize je. A já tou dobou odezdám svazek čtvrtý, stále ještě ne poslední... 


OBSAH:
I. KATASTROFA U CARRHAE
Neznámá velmoc na východě
Vítěz nad Spartakem
Crassus jde do války
Surenas versus Crassus
Armády proti sobě
Bitva začíná
Protiútok mladého Crassa
Bezpříkladná porážka
II. OSM LET GALSKÉ VÁLKY
Vzestup vojevůdce
Invaze Helvetiů
Bitvy na řece Arar a u Bibracte
Bitva s Ariovistem
Belgové a druhý válečný rok
Bitva nad Axonou
Bitva na řece Sambře
Námořní bitva u Bretaně
Konec třetího válečného roku
Most přes Rýn
Skočte, vojáci...
Druhá výprava do Británie
Nová vzpoura v Galii
Zkáza Čtrnácté legie
Odplata
Věčně neklidná Galie
Vercingetorix
Obléhání Avarica
Caesarova porážka u Gergovie
Masakr v Noviodunu a bitva u Agedinku
Cesta k Alesii
Obléhání začíná
Sevřít město co nejpevněji!
Poslední naděje
Porážka Bellovaků
Podmaněná Galie
III. CAESAR VERSUS POMPEIUS
Kostky jsou vrženy!
Pochod Itálií
Podmaněný Řím
Obléhání Ilerdy
Afraniova kapitulace
Dobytí Massile
Plavba za moře
Konečně posily!
Dyrrhachium
Přípravy k bitvě u Pharsalu
Poražený Pompeius
IV. ALEXANDRIJSKÁ VÁLKA 
Pompeiova smrt
V alexandrijské pasti
V obležení
Bitva na Nilu
Bitva u Nikopole
Veni, vidi, vici
V. AFRICKÁ VÁLKA
Legie se bouří, Caesar vyplouvá
Poznáš, kdo jsem, Labiene!
Poziční válka
Touha po bitvě
Vítězství u Thapsu
VI. HISPÁNSKÁ VÁLKA
Dva Pompeiové a vzpoura v Hispánii
Čí bude Corduba?
Munda, poslední Caesarova bitva
Březnové idy
PŘÍLOHA: CHRONOLOGIE VYBRANÝCH BITEV
BIBLIOGRAFIE

Žádné komentáře: