úterý 27. dubna 2010

MARŠÁLOVÉ NAPOLEONOVÝCH ORLŮ

Před asi deseti lety mi vyšla kniha se stejným titulem; byla, tuším, třetí či čtvrtá a po těch letech mohu říci leda proslulou repliku z filmu "Někdo to rád horké": "Nobody is perfect". Nedávno jsem ji celou přepracoval, podstatně (o cca 50 %) rozšířil, odstranil své vlastní omyly, na které jsem přišel a připravil k vydání novému, byť jde obsahem z poloviny o zcela novou knihu a i formou to bude cosi nového. Předně je v ní barevná příloha se znaky všech maršálů (pokud je měli) a potom nákresy jejich uniforem. Krom toho ji provází 99 (právě jsme to spočítal) černobílých vyobrazení, což není právě málo... Pro ty, kteří neznají první vydání, poznamenávám, že jde o životní příběhy šestadvaceti napoleonských maršálů na pozadí bouřlivých dějů koaličích válek i o vylíčení toho, z jakých vrstev vyšli, jak stoupali ke slávě, kterak rostly jejich majetky a jak vypadaly jejich rodinné poměry.
Knihu, kterou bych rád doporučil vaší přízni i pozornosti, vydá opět můj dvorní nakladatel AKCENT někdy ve druhé polovině tohoto roku (2010); do té doby vkládám na ukázku přední a zadní stranu přebalu.

3 komentáře:

roman.ricka řekl(a)...

Tento titul mi asi určitě bude nadělen pod stromeček :-)(ať už ode mě samotného či manželky :-) ještě, že jsem se nedostal k pořízení prvního vydání.
Mám přečten titul od pana Elbla o maršálu Lannesovi.
Od Vás zatím čekající na přečtení titul o Neyovi, takže si rád rozšířím obzory o ostatních maršálech jeho veličenstva.

roman.ricka řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
jiri kovarik řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.