středa 31. května 2017

ŘÁDY PRVNÍHO CÍSAŘSTVÍ

První udílení Čestné legie (Debret)Čestná legie (Légion d’honneur), řád, který vstoupil v platnost po 18. květnu 1804, datu vzniku císařství, byl oceněním vynikajících civilních i vojenských služeb státu. Měl podobu
pětiramenné hvězdy s rozeklanými konci ramen, mezi ramena byl umístěn napůl vavřínový a napůl dubový věnec. Na středu lícové strany se nacházel kruhový medailon, v jehož zlaceném středu byla císařova hlava z profilu, natočená heraldicky vlevo. Kolem ní byl na modrém mezikruží opis NAPOLÉON EMPR. DES FRANCAIS. Na reversu byla v medailonu císařská orlice s blesky v pařátech a na mezikruží pak HONNEUR ET PATRIE (Čest a vlast). Roku 1806 spojila rudou stuhu s řádovou hvězdou císařská koruna, ozdobená po obvodu orlicemi.
Kolana  velmistra Čestné legie
            Řád Železné koruny (Ordre de la Couronne de fer), založený 5. června 1805 v Miláně souvisel s Napoleonovým tiulem italského krále a symbolicky vycházel z prastaré Železné koruny lombardské. Představoval italskou obměnu Čestné legie a insignii tvořila z šestihroté koruny s Napoleonovým profilem vyrůstající císařská orlice.
Insignie rytíře Železné koruny

            Tři zlatá rouna (Ordre des Trois-Toisons d’Or) zřídil Napoleon v Schönbrunnu 15. srpna 1809 jako vítěznou reminiscenci na Řád zlatého rouna, původně burgundský, pak zděděný a udílený rakouskými i španělskými Habsburky. Po ovládnutí Španělska o porážce Rakouska (a poté, co František I. odmítl starobylý řád zrušit) se císař rozhodl lesk dvou Zlatých roun, španělského a rakouského, zastínit třetím, svým, nicméně narazil i na odpor mnoha držitelů Čestné legie, kteří tušili, že nový řád ten jejich zastíní. Tři zlatá rouna se nakonec nikdy neudělovala a byla zrušena dekretem ze září 1813. Dochovala se řada návrhů, z nichž byla vybrána tříramenná hvězda s dvojitými hroty, kde byl uprostřed medailon se třemi beránčními rouby. Ramena hvězd propojovaly císařské orlice.
Dvě podoby řádu, který se nikdy neudílel
Jeden z návrhů

            Řád sjednocení (Ordre de la Réunion), založený11. října 1811, měl stát hierarchicky za Čestnou legií a Železnou korunou a byl určen Francouzům i cizincům jako ocenění z zásluhy ve veřejných, správních či vojenských službách a funkcích. Tvořila jej dvanáctiprsčitá hvězda ležíci na slunci. Medailon uprostřed ovíjela deviza TOUT POUR L’EMPIRE (Vše pro císařství).
Tři stupně Řádu sjednocení

Žádné komentáře: