středa 9. května 2012

VOJENSKÉ HISTORICKÉ PRAPORY JANA JUNY

Jsou činnosti, u nichž nechápu, jak je človek dokáže a že je vůbec svede dělat s takovou precizností pro krásu i užitek. Že se jedné podobné věci věnuje Honza Juna, historik, člen Klubu vojenské historie, účastník
Detail praporu rakouského...
Prapory francouzské
rekonstrukcí z doby napoleonských válek (v rakouské granátnické uniformě), Prusko-rakouské války 1866 a potažmo i Sedmileté války, to už nějaký měsíc vím, teprve v uplynulých dnech se mi ale pochlubil, že uvedl v život vlastní webové stránky: Nestává se mi běžně, že bych někomu dělal reklamu, a tohle vlastně ani advertising není, jen výraz zaujetí a obdivu, který mi velí, abych se o to všechno podělil.
   Takže k věci.
Předávání orlic roku 2004 v Paříži
   Prolink na stránky máte v nadpisu článku a objeví se i po straně vlevo na liště, to zaprvé.
   Zadruhé konečně řeknu, že tenhle fousáč, jehož znám ještě bezvousého, se zabývá tvorbou replik historických vojenských praporů, kterou přivedl nejspíš k dokonalosti. Až pojedete na letní nebo zimní Slavkov, případně na jinou akci napoleonského re-enactementu, můžete vzorky vidět v rukou vojáků v uniformách francouzských, rakouských i ruských, a krom toho zjistíte, že se pouští i do zástav pruských či dokonce do britských.
   Inspirací a nejspíš i výzvou byly Honzovi prapory vytvořené pány Glajzou a Kolejkou k  dvousetletému výročí korunovace (2004), což mohl ze svého narůžovělého mramorového katafalku v Invalidovně vidět i sám císař Francouzů (celou tu historii zachytil krátký film, promítaný jak v ČT, tak zasazený do DVD, vydaného k jubileu bitvy u Slavkova Projektem Austerlitz; tuším, že Cesta praporů se ten film jmenuje). Byly krásné, leč s poněkud vybledlými barvami, čas se na nich poměrně rychle podepisoval a dokázat cosi dokonalejšího představovalo výzvu. Jan Juna se ostatně na webu sám zpovídá a ukazuje, které prapory z jakých dob a pro jaké armády vytvořil či v současnosti tvoří.
   Nechť vaší pozornosti neunikne na hlavní liště i heslo Ostatní, neboť tady najdete zarámované a zasklené miniatury, to kdybyste si chtěli cosi pověsit doma na zeď, případně i vývěsní štíty a další věci s militaristickou vexilologií související či od ní odvozené.

Žádné komentáře: