čtvrtek 3. března 2011

NOVÁ EXPOZICE VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

Na www.austerlitz.org se objevil příspěvek Jakuba Samka s informací o expozici Vojenského historického ústavu Praha, zcela nedávno otevřené v prostorách Schwarzenberského paláce na Hradčanech, kde Vojenské muzeum bývalo řadu let, než tento objekt připadl Národní galerii. Článek se souhlasem autora přebírám beze změny včetně fotografií Karla Sáčka (který slíbil podrobnou zprávu na svých stránkách www.primaplana.net) a s velkou radostí, neboť to, že zbraně ze Schwarzenbergu zmizely, mě dost mrzelo. Přidávám do nadpisu i prolink přímo na stránky VHÚ a jednu fotografii (tu horní) z nich.

EXPOZICE CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Jakub Samek


Vojenský historický ústav vystavil po letech opět ve Schwarzenberském paláci zbraně, zbroj, obrazy a další exponáty pocházející z období konce 15. až poloviny 19. století. Vystaveno je asi 550 předmětů, z nichž odpovídající část pokrývá rovněž období revolučních a napoleonských válek 1792–1815.
Expozice je umístěna v podkroví, což jí dodává originální a působivou atmosféru. Tématicky je rozdělena na několik úseků, jež se částečně prolínají. Pro návštěvníka se zaujetím především pro období revolučních a napoleonských válek jsou nejzajímavější vitríny věnované dělostřelectvu a dále převážně rakouské, francouzské a částečně také ruské výzbroji uvedeného období. Zastoupeny přitom nejsou jen mimořádné, ve smyslu luxusní či experimentální, zbraně, ale právě v těchto vitrínách převážně běžné sériové zbraně mužstva (pěchotní a dragounské pušky, jezdecké karabiny a musketony, pistole, chladné zbraně, francouzská sapérská sekera, dělostřelecký tesák, atd.) a nižších důstojníků. Doplňují je pokrývky hlavy, šavlové tašky či sedlové deky jezdectva, řády a medaile a např. skvělá stuha z ruské jezdecké standarty. Ve vitríně dělostřelecké je francouzský klobouk vyššího důstojníka označený jako klobouk důstojníků dělostřelectva, s gardovým knoflíkem (nikoli gardovým dělostřeleckým).Určení několika málo předmětů se může stát tématem diskusí, ale i proto rozhodně expozice ve Schwarzenberském paláci stojí za návštěvu. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Žádné komentáře: