neděle 17. června 2018

NĚMCI, RUSOVÉ, ŠPANĚLÉ A DALŠÍ NA ŠPANĚLSKÉM NEBI

 "Druhá část historie letecké války ve Španělsku z pohledu nacionalistické strany přibližuje nasazení německé Legie Condor, její organizaci, bojovou techniku a letecký personál. Příběhy některých osobností, z nichž se ještě nad Španělskem nebo později během 2. světové války stala proslulá stíhací esa Luftwaffe, přitom nabízejí mnohdy velmi překvapivý a dosud přehlížený pohled na jejich výcvik, osudy a charakterové vlastnosti. V knize samozřejmě nechybí ani profily jejich ruských protivníků a  letadel," říká anotace nakladatelství ČESKÝ CESTOVATEL (www.ceskycestovatel.cz.), i když těch pár řádek nemůže postihnout, co vše ve druhém svazku knihy PYRENEJŠTÍ KONDOŘI najdete.
   Ten první vyšel loni a já už zde o něm psal, takže postačí opět použít nakladatelskou anotaci: "Španělské nacionalistické letectvo a italská letecká legie ve španělské občanské válce v letech 1936-1939. Bojová technika, organizace jednotek, letecké bitvy a jejich ústřední protagonisté v naprosto ojedinělé knižní publikaci s bohatým obrazovým doprovodem."  A na poslední (třetí) se lze zatím jen těšit.
   Těšení je to pravé slovo, pokud máte rádi knihy bohatě obrazově vypravené, navíc i s barevnými přílohami, které jsou, podobně jako u "jedničky", dvě. Černobílé snímky jsou kvalitní, plánky typů letadel, mapky i manévry také...
   Jistěže záleží na textu a obsah najdete na skenu. Nejsem specialista na dané období a leteckou problematiku na prahu 2. světové války, moje znalosti se zdaleka nevyrovnají mnohým z vás, ale i textová část na mne působí velmi dobrým dojmem. Jde totiž o klasický příklad, rozebraný v úvodu Keeganovy knihy The Face of the Battle, totiž o to, že o válce a bojích může dobře psát pouze ten, kdo o nich a souvislostech s nimi mnoho ví, což je složité, neboť militaristická témata bývají velice interdisciplinární a jen málokdo je obsáhne, aby z nich yvrovnaně vytěžil přehledný, zasvěcený a barvitý text. Tady to nacházím od vojensko-politické situace přes potřebnou topografii k technickým záležitostem, biografiím osobností, leteckým bitvám, soubojům, jejich taktice, náletům, průzkumu, logistice, atd. Navíc jde o vrcholící období španělské občanské války, která představovala pro obě totalitní velmoci, hitlerovské Německo i stalinský SSSR jednu velkou zkušebnu moderních zbraní a bojově výcvikovou základnu personálů, kde se v praxi ověřovaly jak vlastnosti strojů, tak i způsoby vedení boje... 
    Takže ano, chválím tu knihu tím spíše, že tak podrobná práce o španělské válce ve vzduchu česky neexistuje, a k podtržení dojmu přikládám pár náhodně vybraných stránek.
    Podotýkám ještě, že těch 376 stran textu s šestnáctistránkovou barevnou přílohou pořídítě v knihkupectvích za 489 Kč, u nakladatele ale za 389,-, což uhradí poštovné, neboť ji ne u všech knihkupců najdete...
   Nakladatelův e-shop najdete prolinkem v nadpisu i zde:
  http://www.ceskycestovatel.cz/obchod/

Žádné komentáře: