středa 13. prosince 2017

BOJE O TRŮNY ANEB CO VYJDE V ROCE 2018

Konec roku začíná být na dohled. Bývá to doba bilancování, v mém případě ne toho, co vyšlo, o tom tu už řeč byla, ale ohlédnutí za věcmi v roce 2017 dokončenými a chystanými pro rok následující. Jak zjišťuji, naťukal jsem dost stránek, vlastně tři knihy, které dosud nevyšly. Tou první, po všech korekturách už připravenou do tisku, je druhý svazek cyklu BITVY A OSUDY VÁLEČNÍKŮ. Tím prvním byly VÁLKY PRO VÍRU, druhý má název BOJE O TRŮNY a já jej v krátké předmluvě (naznačující i, oč půjde) zdůvodnil takto:Třicetiletá válka se blíží
 Název knihy možná někomu připomíná titul z oblasti románové fantasy, byť jde o příběhy tak reálné, jak jen je historické vědomí umožňuje zrekonstruovat. O trůny se hraje a bojuje v každém z nich, nejprve o francouzský, pak o polský i švédský a nakonec několikrát o ten císařský a český. Zápasy pokrývají necelou polovinu století, začínají tam, kdo skončily Války pro víru, předchozí svazek Bitev a osudů válečníků, a končí v osmém roce Třicetileté války 1618–1648. Rok 1626 přitom není žádným historicky přelomovým datem, jen vyplynul ze skladby a obsahu knihy, v níž se osud posledního z několika sem zařazených válečníků uzavřel. Přesto, alespoň si to myslím, má výběr popsaných střetů, událostí a osudů logiku i návaznost, která je nejen spojuje, ale i prolíná. Od válek Jindřicha IV. vede skrze poslední konflikt o Jülich a Kleve, do nějž už tento král zasáhnout nemohl, k bouřlivým událostem v Čechách, které nakonec dospěly až k Bílé hoře, a střet dvou příbuzných v boji na dalekém severu zas otevřel dvířka k vrcholné fázi třicetiletého konfliktu, v němž pak hodilo svůj meč na váhy Švédsko.
Víc než polovina knihy se točí kolem českých dějin, konkrétně kolem tzv. České války 1618–1620. Původně jsem nic takového neplánoval, vše se zrodilo jaksi samo díky postupně objevovanému a sbíranému materiálu. Pokud jsem měl něco od počátku v úmyslu, pak to bylo zařazení bitvy na Bílé hoře, střetu klíčového, který nelze pominout, byť jej analyzovali historikové lepší, než jsem já. Jenže kolem této kratičké a pro jednu stranu katastrofální bitvy se začaly otáčet osudy dvou hlavních aktérů, na císařské straně hraběte Buquoye a na stavovské hraběte Thurna. Oba jsem do tohoto svazku zařadil a přidal k nim hraběte Mansfelda, který sice na Bílé hoře nebyl, ve válce českých stavů a katolických armád ale sehrál velmi podstatnou roli. Ty tři životy mě nakonec přiměly pojmout Bílou horu jinak, než to učinili velcí historikové Gindelym počínaje a Chalinem konče. Z posledně jmenovaného jsem využil poprvé publikovanou relaci jednoho z aktérů, a pokud bych si měl přisvojit nějakou zásluhu, pak leda to, že jsem jako první použil a přidal francouzský deník téhož muže, mladého válečníka Christiana (Kristiána) z Anhaltu, hrdiny bělohorské bitvy, pokud nějakého vůbec měla...
Možná se mi tímto propojením podařilo vylíčit české stavovské povstání v trochu jiném světle a více z vojenského pohledu, který není pro pražské rebely v čele s Thurnem ani za mák lichotivý... Neusiloval jsem o to, vše jaksi vyplynulo postupně z příběhů, které se mi v hlavě skládaly.
Pro všechny netrpělivé čtenáře dodávám, že Bitvy a osudy válečníků budou pokračovat tam, kde tento svazek skončil, a už předem daný název Třicetiletá válka mluví za vše... 
Vida, naznačil jsem i třetí svazek, zůstaňme však u druhého. Bude v něm toto:
  
OBSAH

Třicetiletá válka se blíží
CVÁLEJTE ZA MÝM BÍLÝM CHOCHOLEM
(Boj Jindřicha IV. Francouzského o korunu a konec náboženských válek)
Válka tří Jindřichů / Koruna zbrocená krví / Pozice u Arques / Prohra vévody de Mayenne / Další kolo války / Ivry, vítězství na pokraji porážky / Paříž stojí za mši!
KRÁL VÁLEČNÍK
(Válka se Španělskem, Savojskem a smrt Jindřicha IV.)
Zhojit jizvy válkou… / Obléhání Amiensu / Španělská prohra / Změněný způsob boje / Tažení do Alp / Ravaillacův nůž
TRIUMF POLSKÝCH HUSARŮ
(Bitva u Kircholmu roku 1605)
Synovec proti strýci / Vojna v Inflantech / Král jde do války / Husarský útok
TAŽENÍ OBRISTA RAMÉEHO
(Vpád Pasovských roku 1611)
Vojsko pasovského biskupa / Pochod na Prahu / Dobytí Prahy / Březnový ústup / Krvavá budějovická dohra
ČESKÁ VÁLKA FRANCOUZSKÉHO HRABĚTE
(Život a smrt hraběte Buquoye, vrchního velitele císařských a bělohorského vítěze)
Poslední boj dobrého krýgsmana / Pod španělskými prapory / Způsob války / Vítězství u Záblatí / Válka v Rakousích / Tažení ku Praze / Vítězství! / Neznámý hrob
NEJVĚTŠÍ Z REBELŮ
(Heinrich Mates, hrabě Thurn, stavovský politik a špatný generál)
Defenestrace / Český admirál Coligny? / Dvakrát před Vídní / Bílá hora / V cizích službách / Valdštejnské spiknutí
BÍLÁ HORA
(Svědectví Christiana ml. z Anhaltu a jeho otce o osudové bitvě)
Mladý kavalír z Falce / Podivná válka v Rakousích / Ústup a bitva u Rakovníka / Šikování k bitvě / Píky a muškety / Karakola mladého Anhalta / Boj o život / Porážka
POSLEDNÍ KONDOTIÉR
Prohry a vítězství hraběte Mansfelda
První ostruhy nemanželského syna / Zrada v Porýní a válka o Montferrat / Obléhání Plzně / Prohra u Záblatí a konec války v Čechách / Ústup do Falce / Falcká válka / Bitva u Fleurusu / Těžké roky / Srážka s Valdštejnem / Umřít vestoje!
BIBLIOGRAFIEDodám jen, že  kniha má 448 stran včetně 116 vyobrazení, 18 map, a až vyjde (počítám, že do jara bude venku), dám i s ukázkou vědět... 
 

Žádné komentáře: