neděle 5. listopadu 2017

MARŠÁL DAVOUT: CHYSTANÁ MONOGRAFIE MICHALA ŠŤOVÍČKA

Čtenáři a příznivci napoleonských válek už nějaký čas volají po české monografii maršála Davouta, vévody z Auerstädtu a knížete z Eckmühlu, bezesporu nejnadanějšího z Napoleonových vojevůdců, muže, kterému ze přezdívalo Železný maršál a jenž bojoval s nepřáteli Francie až do posledního dne. Napsání takové knihy se ujal Michal Šťovíček, autor VENDÉESKÝCH VÁLEK a FRANCIE PROTI EVROPĚ. Přesněji už ji má z velké části napsanou, pár kapitol (které vyhlížejí skvěle) jsem četl a nyní mi poslal svoje preview spolu s obsahem. Zde je...:
Na obzoru co nevidět objeví období vánočních dárků. Já pro nikoho žádný dárek nemám, ale mohu nějaký symbolický „dárek“ slíbit – ohromně se mi líbí jedno zahraniční přísloví: Dosť je sľúbiť, na čo ešte i dať. Odhodlal jsem se totiž k napsání dalšího neumělého, leč poctivě zamýšleného dílka, ač zájem nedokážu odhadnout. Vánoce s tím ovšem v žádném případě nestihnu a „dárek“ když tak bude nutno si zakoupit za své, ale podle mnou zachycených náznaků by snad přece jen alespoň někteří přátelé stavu vojenského a příznivci napoleonského vojenství takovou knihu byli ochotni zařadit do své sbírky napoleonské literatury i za těchto okolností: bude to biografie maršála Davouta.  

Z pověrčivosti své plány nerad zveřejňuji předem, neboť takové pak obvykle nevyšly, ale tady jsem se odhodlal výjimečně je zde avizovat s předstihem proto, že nakladatelství Akcent na přímluvu pana Jiřího Kovaříka (bylo mi ctí, Michale. pozn. J.K.) již souhlasilo, že se knihy ujme. Také zde záměr ventiluji proto, že se tím vedle smlouvy budu cítit silněji vázán jako veřejným slibem, a tím více bičován ke psaní, do něhož se mi vlivem okolností mnohdy zoufale nechce nebo s nímž si nezřídka nevím rady.  

Myšlenkou na tuto knihu jsem se zabýval a odvahu k ní sbíral několik let, neboť tento pro mě lákavý cíl pokládám za zvláště obtížný. Na rozdíl od témat, která jsem zvolil v minulosti, nejde až tak o pole neorané: stačilo by vyhledat, shromáždit a opsat vše, co o Davoutovi porůznu napsal Jiří Kovařík, a kniha by byla skoro hotová – a sakra dobrá!, byť asi útlejší, než ji zamýšlím já... Takže v první řadě hledám cestu, jak se při vší úctě takovému plagiátorství vyhnout i za cenu možných odlišností či neúplností. Proto se nemusíte obávat, že zbytečně píšu jakési další vojenské dějiny napoleonské doby - o dějích, do nichž Davout nezasáhl, se nedočtete ani slovo. Náhradou zamýšlím přidat něco z Davoutovy dosud nepříliš zmiňované činnosti vojensko-politicko-správní, ze zákulisí a ze soukromí, čili brutálně řečeno i trochu toho bulváru. Ve výsledku se tedy čistému epickému válčení budou věnovat necelé dvě třetiny knihy. Rovněž se snažím nepoužívat stejný obrazový doprovod jako J. Kovařík, takže i mapy, portréty atd. k již známým událostem a osobnostem budou pokud možno jiné.

Pokud tedy dovedu svůj záměr do zdárného konce (rád bych odevzdal rukopis na samém začátku příštího roku), všechny eventuální zájemce žádám, aby mi laskavě drželi palce, ať se pověra nenaplní a ať se mi dílo, s nímž se tímto vnucuji, podaří dokončit a vydat – a to takové, aby se na mě následně neškaredili, že utráceli za takový brak... Mojí největší zásluhou snad bude opět o něco obohacená syntéza, v níž bude mít čtenář před očima Davouta u nás poprvé shrnutého v celku a zároveň o něco úplněji a podrobněji než dosud, a to spíše popisně a ilustrativně, bez rozsáhlých kritických úvah a hodnocení, k nimž se necítím povolán. Rýsuje se to na nějakých 500 stran (bude záležet na formátu) s nejméně 150 obrázky. Pro první představu zde již přidávám obsah, a pokud vše vyjde, budu takto laskavým prostřednictvím J. Kovaříka informovat i o dalším vývoji.

 NA BOJIŠTÍCH REPUBLIKY
Králův voják
Za Volnost–Rovnost–Bratrství
Bonapartův generál
SLAVKOVSKÉ SLUNCE
Tábor v Bruggách
Od La Manche do Vídně
Z Vídně do Telnice
Carův trik
AUERSTEDT
Před bitvou
Vítězství náleží tvrdošíjným
Kauza Bernadotte
Po bitvě
VÝCHODOPRUSKÉ TAŽENÍ
Bláto a bída
Poloviční vítězství
Místodržící ve Varšavsku
PROTI RAKOUSKU
Prolog: Řezno
První dějství: Teugn–Hausen
Druhé dějství: Eggmühl
Mezihra: před Vídní
Finále: Wagram
Epilog: místodržící v severním Německu
KDYŽ MARŠÁL NEVÁLČÍ
Manžel a otec
Zámecký pán
Očima bližních
RUSKEM TAM A ZPĚT
Od Němenu ke Smolensku
Borodinské fleše
Strastiplná cesta k Berezině
OBRÁNCE HAMBURKU
Znovu do boje
Dobytí Hamburku
Na vedlejším směru
Navzdory všemu a všem
Obžaloba a obhajoba
STO DNÍ V PAŘÍŽI
Přípravy na Waterloo
Ministrovo dilema
Poslední velení
PORTRÉT VÁLEČNÍKA
Stratég a taktik
Povinnost nade vše
Mezi „zlatými límci“
Císařův maršál a maršálův císař
POSLEDNÍCH OSM LET A STOPY ŽIVOTA
Konec válečníka
Davoutové po Davoutovi
Pomníky a memorabilia

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Tak to už se nemohu dočkat! Mnoho sil do další práce... Pak už jenom Berthier,Soult,Bessières,Mortier atd. Už se těším. S pozdravem Bartůšek