středa 14. května 2014

BITVA U ASPERN/ESSLINGU V OBRAZECH

Zakrátko, 21. a 22. května, uplyne 205 let od bitvy u Aspen/Esslingu a mne napadlo připomenout ji sérií obrazů, které jsem začal před pár dny publikovat na facebooku. Tady je jich víc a uceleněji. Pro ty, kteří chtějí vědět, jak to bylo, a bitvu neznají, odkazuji na svého Orla proti orlu, Napoleona na Dunaji či druhý svazek Napoleonových tažení...


Předehra v Bavorsku u Abensbergu po Napoleonově příjezdu k armádě, napadené Rakušany arcivévody Karla. Císař je 20. dubna 1809 mezi bavorskými důstojníky Lefebvrova armádního sboru, kteří pak půjdou do vítězné  bitvy... Jde o  Debretovo plátno ve Versailles.
Hersentovo plátno ze zdárně se rozvíjející francouzské protiofenzívy v Bavorsku, generálem Moutonem vedený útok přes most v Landshutu, barvitě popsaný v Marbotových memoárech.
 A dobytí Landshutu 21. dubna...
 Bitva u Eggmühlu 22. dubna, nejspíš její závěrečná část.

Jezdecký střet u Altegloffsheimu při rakouském ústupu od Eggmühlu na Řezno, jeden z největších jezdeckých bojů onoho roku.

Před Řeznem lehce raněný Napoleon je ošetřován lékařem Yvainem; v armádě to vyvolává zděšení (Gautherolovo plátno).
 Na předměstí Řezna útočili francouzští kyrysníci.
Útok na řezenské hradby, Théveninovo plátno, scéna podle Marbotových pamětí... Po dobytí Řezna ustoupil arcivévoda Karel přes Čechy na Moravské pole a Napoleon táhl po Dunaji do Vídně. Oba soupeři pak stanuli proti sobě, každý na jednom břehu Dunaje.
 Napoleon jej přešel přes ostrov Lobau směrem ke vsím Aspern a Essling (Woodville),

... jenže z výšin u Wagramu už se hnul arcivévoda Karel, a když to nejméně čekal, rakouská pěchota zaútočila.


Arcivévoda Karel se svý štábem u Aspern (Kraft).
 Massénou těžce hájený kostel v Aspern.
Útoky francouzského jezdectva proti rakouskému středu.

Rakouští granátníci marně útočili na sýpku v Esslingu, hájenou pouhou hrstkou.


Arcivévoda Karel vedl osobně IR 11 na Aspern... (Kraft)

...což zachytila nejméně dvě pláta...
  Pak se protrhly mosty na ostrov Lobau a Napoleon byl odříznut od posil i možnosti ústupu (Myrbach).
 Mladá garda pod velením generálů Moutona a Rappa hájila Essling z posledních sil.
 Napoleonovi nezbylo než nakonec nasadit gardu včetně té staré, gardových granátníků a myslivců.
S neuvěřitelnou stataečností dodávala garda odvahu ustupujícím a kryla je. Generál Dorsenne šel příkladem mužům, stojícím nehnutě v rakouské dělové palbě.
Velmi realistické Comonovo plátno s raněným kapitánem vpravo...
Boj v Aspern podle Keitha Rocca
A ještě scéna obrany sýpky v Esslingu.
 
 Jedna zbloudilá kule zasáhla do nohou maršála Lannese (Job)
 Napoleon jej navštívil ihned poté, co baron Larrey provedl amputaci (Boutigny)

Nakonec se podařilo ustoupit na sklonku druhého dne na ostrov Lobau, plný raněných Meynier).
V noci císař odplul na vídeňský břeh, aby organizoval evakuaci a zásobování těch na ostrově a připravoval odplatu... Na počátku července vyrazil přes Dunaj znovu, tentokrát do bitvy u Wagramu.
 Spící lev střezí u Aspern spánek mužů, mezi nimiž byli i mnozí z našich předků...

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Furt a už dlouho pátrám po tom Dorsennovi od Lapeyra v barvě - nikde nic! Jinak psané svědectví hovoří o tom, že Dorsenne stál k palbě pohrdavě zády = paměti kapitána Blaze: "...věc, kterou jsem viděl u generála Dorsenna, a jedině u něho, bylo stát nehnutě zády k nepříteli, čelem ke svému pluku zasypávanému koulemi a opakujícího "Semkněte řady!", aniž se jedinkrát ohlédl. Při jiné příležitosti jsem ho chtěl napodobit, chtěl jsem se otočit zády, ale nedalo mi to, musel jsem se neustále zvědavě ohlížet, odkud létají koule."
MiŠ

Jiří Kovařík řekl(a)...

To píše i Coignet, jenže služební spis dokládá dva pod Dorsennem zabité koně... Asi byl pěšky, když koně došli...