středa 8. srpna 2012

VÁLKA VE VENDEÉ MICHALA ŠŤOVÍČKA: PREVIEW CHYSTANÉ KNIHY

Michal Šťovíček mi před časem poslal a já postupně na několik pokračování publikoval jeho obsáhlý příspěvek s názvem VÁLKA VE VENDÉE, který vzbudil víc než slušný čtenářský ohlas (prolink na první část pro ty neznalé dávám do nadpisu). Tenhle text upoutal i nakladatele, v tomto případě můj takřka domovský AKCENT, a výsledkem je nedávno odevzdaný rukopis podstatně (až do tiskového rozsahu kolem 500 str.) rozšířený rukopis se zhruba stovkou vyobrazení a dvacítkou map. Zda se bude jmenovat stejně, nebo VENDÉESKÉ VÁLKY s podtitulem BŮH A KRÁL, atp., to není dosud rozhodnuto, pokud ale mohu z rukopisu soudit, jde o čtivé dílo na téma velmi krvavé, doslova nesmiřitelné občanské války v letech Francouzské revoluce a na počátku Bonapartova Konzulátu, k němuž u nás existují vlastně jen románové věci (Hugo: Devadesát tři, Balzac, Šuani...), opírající se o rozsáhlou literaturu a spousty pramenů. Pro představu mi autor (překladatel z francouzštiny, znalec oné země a muž vám známý z řady příspěvků) poslal, jak vypadá obsah celé práce, a dodal, že poskytne i ukázku kapitoly, jakož i informaci, až půjde kniha do distribuce.
  OBSAH
Situace před válkou
Revoluce přichází do Vendée
Vendée se bouří
Machecoulský masakr
Válka začíná
Vojenská Vendée
Vesničané ve zbrani
Vesničané v boji
Vendéeští velitelé
Republika táhne do války
Národní garda
Armády Republiky
Pobřežní armáda Brestu
Pobřežní armáda La Rochelle
První vítězství a první porážky
Jaro v Anjou
Jaro v Poitou
Jaro v kraji Retz
Horký červen
Bitva o Nantes
Republikánská ofenzíva
Přijíždí generál Westermann
Léto v Anjou
Léto ve Vendée
Národní konvent zasahuje
Posila z Mohuče
Kritické září generálů Canclauxe a Rossignola
Obrat ve válce
Západní armáda nastupuje
Bitva u Choletu
Royalisté opouštějí Vendée
Cesta na severozápad
Podpora šuanů
Vzhůru k přístavům!
Dramatický návrat k Loiře
Poslední boj Královské katolické armády
Charettova separátní válka
Pronásledování a represe
Popravy v Savenay
Teror v Nantes
Teror v dalších městech
Uprchlíci
Vendée musí být zničena!
Vendée na kolenou
Národní konvent má plán...
...generál Kléber má plán...
...i generál Turreau má plán
Velitel armády tone v nejistotě
Pekelné kolony
Krvavé zastávky pekelných kolon
Útržky svědectví
Nic není, jak mělo být
Co pekelné kolony dokázaly
Republika soudí a trestá
Vendée vzdoruje
Odboj v Bas-Poitou a kraji Retz
Odboj v Anjou a Haut-Poitou
Pokus o sjednocení vendéeských armád
Poslední křeče války
Cosi jako mír
Národní konvent mění politiku
Předběžná jednání
Mírová smlouva z La Jaunaye
Kazimír Stofflet
Druhá válka
Dobrá věc se nezdařila
Hlasatel míru v generálské uniformě
Expedice na ostrov Yeu
Pacifikace podle generála Hoche
Hon na Charetta
No, tak ať žije král...
Epilog
Ženy ve válce
Realita válečných všedních dnů
Oběti
Bojovnice
Modré mezi bílými
Memorialistky
Bilance a dědictví
Fakta
Názory
Vojenská teorie
Ius in bello
Třetí, čtvrtá a pátá válka
Třetí válka a mírotvorce Bonaparte
Čtvrtá válka - proti návratu Usurpátora
Pátá válka - kvůli jedné ženě
Přílohy
Prameny a výběr z literatury

Žádné komentáře: