pondělí 6. února 2012

ZEMŘEL VÁCLAV ŠTĚPÁNEK

Dne 4. února 2012 ve 2.30 hodin ráno zemřel dlouholetý jiříkovický kronikář, pan Václav Štěpánek (*14.11.1920). Patřil mezi zakladatele vzpomínkových akcí na Slavkovském bojišti, byl jedním z prvních, kteří se setkali s Norbertem Brassinnem a zakládal tradici Jiříkovických ohňů na Žuráni. U něj hledali mnozí historikové první kronikářské zprávy z bojiště, s několika renomovanými autory spolupracoval na publikacích o slavkovském bojišti a informace které měl ochotně a nezištně poskytoval všem zájemcům. Čest jeho památce.

Žádné komentáře: